Gelişmiş Raporlama
Anlık Durum Takibi

SOFT Depo Yönetim Sistemi (WMS), maliyet ve zamandan tasarruf avantajı sağlarken karlılığı ve müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırır. İzlenebilirlik açısından, depolama işlemlerinde gerçekleştirilen her işlemin kaydedilmesi, mal ve sipariş yönetimi işlemleri, katma değerli hizmetler, nakliye yönetimi, envanter yönetimi, etiketleme ve RF tarayıcıları gibi birçok işlemin izlenebilirliği sağlanmaktadır.

WMS Sistemi gelişmiş raporlama ile yönetim sürecinde analitik karar alımına destek verirken, entegre SOFT ERP sayesinde tüm süreçler üzerinde etkin yönetim sağlayabilirsiniz.

Warehouse Management System image
 • Uluslararası Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve Demiryolu Taşımacılığı uygulamalarının İhracat modülleri ile bilgi alış verişi (İhracat Deposu)
 • Uluslararası Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve Demiryolu Taşımacılığı uygulamalarının İthalat modüllerinden yük bilgileri transferi (Antrepo)
 • Malların depo içinde çıkış birimi cinsinden takibi
 • Tesellüm belgesi ve diğer evrakların oluşturulması
 • Hasar ve arıza takibi
 • Operasyon ve depo arasındaki miktar, ağırlık ve hacim farklarının takibi
 • Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulaması’na yük bilgileri transferi
 • Değişik taşıyıcı firmalardan antrepoya giriş yapılabilmesi
 • Antrepo giriş ihbarnamesi ve diğer evrakların oluşturulması
 • Giriş ve çıkış tarihi bazında toplu gelir ve gider kalemi dağıtılabilmesi
 • Taşıyıcı firma ve gümrükçü firma bazında komisyon takibi yapılabilmesi
 • Depolama süresi takibi, tarifeler ve ücretlendirme
 • Fatura işlemleri
 • Raporlama ve istatistikler
 • Çoklu ambar yönetimi
 • Ambar içi bölüm koridor, yer ve raf tanımları
 • Yerlerin karantina, kalite kontrol, soğutmalı alan olarak tanımlanabilmesi
 • Yerlerin stoklama, toplama, transit alanı olarak tanımlanabilmesi
 • Yerlerin mal cinsine göre ayrılabilmesi
 • Mal kabul listesi
 • Mal kabul ve irsaliye arasında fark olan malların listesi
 • Malzeme kabul, yerleştirme, toplama ve sevkiyat hareketleri
 • Palet takibi
 • Kullanıcı tarafından tanımlanabilen ambar içi hareketler (Katma değerli hizmetler; palet bozma, etiketleme, garanti belgesi koyma, hologram yapıştırma gibi)
 • Depolama ve ambar içi hareket tarifeleri
 • Elleçleme hareketlerinin ve depolamanın tarifelerden ücretlendirilmesi
 • Hareket yapıldığı anda veya dönemlik ücretlendirme yapılabilmesi
 • Palet/koli/birim bazında stok takibi
 • Kasa, rulo gibi standart olmayan ikinci birim üzerinden de hareket takibi yapılabilmesi
 • Son kullanım tarihi takibi
 • Kalite kontrol,
 • Seri no takibi ve Lot takibi
 • Minimum ve maksimum stok seviyesi takibi
 • Yer sıralı Malzeme Toplama Listesi (Picking List) basılması
 • Asortili Ürün Takibi (Ürün Ağacına Excel’den aktarma ve tanımlama, Siparişe ve satış tahminlerine göre değişik renklerde, numaralarda ve farklı beden dağılımında depolama, yerleştirme, toplama)
 • Birden fazla ihracat deposu ve antrepo tanımlanabilmesi
 • Bir malın depo içinde birden fazla yere yerleştirilebilmesi (otomatik yerleştirme yapılmaz)
 • Dolu ve boş yerlerin takibi, bazı alanların kiraya verilebilmesi
 • Depo giriş ve çıkış hareketleri

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlara cevap verebilmek için sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

Warehouse Management System (WMS)
Ambar Yönetimi
 • Çoklu ambar yönetimi
 • Ambar içi bölüm koridor, yer ve raf tanımları
 • Yerlerin karantina, kalite kontrol, soğutmalı alan olarak tanımlanabilmesi
 • Yerlerin stoklama, toplama, transit alanı olarak tanımlanabilmesi
 • Yerlerin mal cinsine göre ayrılabilmesi
 • Mal kabul listesi
 • Mal kabul ve irsaliye arasında fark olan malların listesi
 • Malzeme kabul, yerleştirme, toplama ve sevkiyat hareketleri
 • Palet takibi
 • Kullanıcı tarafından tanımlanabilen ambar içi hareketler (Katma değerli hizmetler; palet bozma, etiketleme, garanti belgesi koyma, hologram yapıştırma gibi)

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Bonded Warehouse Management
Antrepo ve İhracat Deposu Yönetimi
 • Birden fazla ihracat deposu ve antrepo tanımlanabilmesi
 • Bir malın depo içinde birden fazla yere yerleştirilebilmesi (otomatik yerleştirme yapılmaz)
 • Dolu ve boş yerlerin takibi, bazı alanların kiraya verilebilmesi
 • Depo giriş ve çıkış hareketleri
 • Uluslararası Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve Demiryolu Taşımacılığı uygulamalarının İhracat modülleri ile bilgi alış verişi (İhracat Deposu)
 • Uluslararası Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve Demiryolu Taşımacılığı uygulamalarının İthalat modüllerinden yük bilgileri transferi (Antrepo)
 • Malların depo içinde çıkış birimi cinsinden takibi
 • Tesellüm belgesi ve diğer evrakların oluşturulması
 • Hasar ve arıza takibi
 • Operasyon ve depo arasındaki miktar, ağırlık ve hacim farklarının takibi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Inventory Control Application
Stok Kontrol Uygulaması
 • Ayrıntılı malzeme özellikleri grup, tip, cins, sınıf ayrımları
 • Malzemenin üç ayrı birimle takibi, alternatif malzeme takibi
 • Birden fazla ambarla çalışma olanağı
 • Ambar bazında yetki tanımı
 • Minimum, optimum ve maksimum malzeme seviyeleri takibi ve uyarıları
 • Malzeme giriş/çıkış hareketleri ve rezerve, arıza, garanti, konsinye takibi
 • Masraf yeri bazında iç kullanıma çıkış ve takip işlemleri, sarf listeleri
 • Yer takibi, malzeme toplama listesi
 • Maliyetlerin ortalama, FIFO ve LIFO cinsinden eş zamanlı olarak hesaplanması
 • Stok muavini, envanter defteri ve dönem sonu mahsuplaştırma işlemleri

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Sales Management Application
Satış Yönetimi
 • Müşteri bilgilerinin izlenmesi
 • Müşteri bazında birden fazla sevk adresi tanımlama olanağı
 • Mal ve hizmetler için fiyat listeleri hazırlanması
 • Döviz bazında fiyat listesi olanağı
 • Satış siparişlerinin alınması
 • Sipariş sırasında satış koşullarının belirtilebilmesi
 • Sipariş sırasında sevkiyat bilgilerinin girilebilmesi
 • Parametrik olarak tanımlanan risk hesaplama formülleri
 • Sipariş onayı sırasında rezervasyon olanağı
 • Parçalı sevkiyat olanağı ve sipariş durumu izlenmesi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Purchasing Management Application
Satınalma Yönetimi
 • Satınalma taleplerinin yönetimi
 • Teklif isteme ve teklif değerlendirme
 • Satınalma taleplerinden ve tekliften satınalma siparişi yaratılması
 • Sipariş durumu izlenmesi
 • Siparişe bağlı ve siparişsiz satınalma işlemleri
 • Tesellüm işlemleri
 • Alış faturalarının işlenmesi
 • Mal girişinde otomatik sipariş kapatma
 • Alış faturasında fiyat kontrolü
 • Sözleşme fiyatları üzerinden otomatik hesaplama ve iskonto takibi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Production Management Application
Üretim Yönetimi
 • Ürün ağacı tanımları
 • Üretim siparişleri takibi
 • Siparişe göre veya stoka üretim yapabilmesi
 • Üretim maliyetlerinin hesaplanabilmesi
 • Üretim planlarının oluşturulabilmesi
 • Malzeme gereksinim planlaması
 • Kantar entegrasyonu

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Distribution Management and Barcode Integration
Satış ve Dağıtım
 • Teklif, satın alma ve sipariş yönetimi
 • İlgili tarifeler oluşturma
 • Fatura ve irsaliye işlemleri
 • Maliyet analizleri ve raporları
 • Fiyatlandırma
 • Tam entegre yapı
 • Rezervasyon bilgileri
 • Çoklu ambar yönetimi
 • Pozisyon ve yük oluşturma

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Export Warehouse Barcode Integration
Barkod Entegrasyonları
 • İhracat Depo Barkod Entegrasyonu
 • Gümrüklü Depo Barkod Entegrasyonu
 • Lojistik Depo Barkod Entegrasyonu
 • Dağıtım Yönetimi ve Barkod Entegrasyonu
 • Genel Kargo Gönderi Yönetimi & Barkod Entegrasyonu
 • Üretici Bilgileri Barkod Entegrasyonu

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.