TAM ENTEGRE SEKTÖREL SOFT ERP UYGULAMALARI

Gemi ve Filo Yönetimi Uygulaması armatör firmaların gemi filolarını yönetmesini sağlamaktadır. Kurumsal Kaynak Planlamasının bir parçası olan bu uygulama, diğer SOFT uygulamaları ile birlikte kullanıldığında operasyonel, finansal ve yönetimsel süreçlerin bütünleşik yönetimine olanak sağlar.

 • Sefer Tanımlama, Planlama ve Yönetimi
 • Gemi Yönetimi
 • Gemi Belge Takibi
 • Araç, Sürücü ve Yük İşlemleri Yönetimi (TIR, Treyler, Konteyner, serbest yük, oto, vb.)
 • Kara Liste Yönetimi
 • Demiryolu Taşıma (Ro-La) Yönetimi
 • Sefer Evrakları Yönetimi (Konşimento, Ordino, Manifesto, vb.)
 • Biletleme Yönetimi
 • Faturalama
 • Liman İçi Hareketler
 • Yer Takibi
 • Hasar Takibi
 • Mobil Gemi Yükleme, Yerleştirme ve Boşaltma Yönetimi
 • Yükleme Ekipmanları Yönetimi
 • Akaryakıt Satış Yönetimi

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

CRM Featured Image
Müşteri İlişkileri Uygulaması (CRM)
 • Pazarlama, satış ve müşteri temsilcilerinin ve yöneticilerinin tanımlanması
 • Temsilci bazında ciro ve kârlılık analizleri ve prim hesaplaması
 • Temsilci bazında fiyat ve indirim yetkileri tanımlanması
 • Parametrik kategori yapısı ile firma bazında sınırsız veri girişi ve raporlaması
 • Parametrik olarak tanımlanan müşteri durumlarının takibi (aday, hedef, düzenli, kayıp, vb.)
 • ABC ve RFM analizleri ile müşteri konumlandırma
 • Müşteride ilişki kurulacak kişilerin takibi, kişi bazında sınırsız veri girişi ve raporlaması
 • Müşterilere ilişkin özel bilgilerin, önemli günlerin ve rakiplerin faaliyetlerinin takibi
 • Özel günlerde otomatik e-posta gönderimleri
 • Müşterilerle yapılan görüşme ve randevuların takibi

daha fazla bilgi almak için

Port Management Application
Liman Yönetimi Uygulaması
 • Firma tanımları, detaylı gemi tanımları (Gemi Belgeleri, Draft Bilgileri, Teknik Bilgiler, Gemi Muafiyetleri vb.)
 • Detaylı liman tanımları (Çalışma Kuralları, Draft Bilgileri vb.)
 • Limana bağlı rıhtım ve terminal tanımları
 • Ekipman tanımları
 • Hizmet tanımları (Limanda ve gemide verilen hizmetler)
 • Gemi hareket tanımları (Açığa geliş, yanaşma, operasyon başlama vb.)
 • Hizmete bağlı tarife tanımları ve tarifelerden otomatik hesaplamaları
 • Sefer bilgileri
 • Sefere bağlı hizmet/ekipman hareket girişleri
 • Sefere bağlı gemi hareket girişleri

daha fazla bilgi almak için

Ship Agency Application
Gemi Acenteliği Uygulaması
 • Detaylı gemi ve liman tanımları
 • Liman tarifeleri
 • Sefer bilgileri
 • Liman tarifelerinden otomatik hesaplama işlemleri
 • Acentelik evrakları hazırlanması
 • Hat Acenteliği Uygulaması ile entegre çalışma olanağı
 • Brokerlik Yönetimi Uygulaması ile entegre çalışma olanağı
 • Armatör faturaları

daha fazla bilgi almak için

Brokerage Management Application
Brokerlik Yönetimi Uygulaması
 • Detaylı gemi tanımları
 • Detaylı ambar ve derinlik tanımları
 • Liman tanımları, limanlar için çalışma saatleri, rıhtım ve derinlik detayları
 • Yük ve gemi rezervasyon işlemleri
 • Yük ve gemi rezervasyonlarının otomatik birleştirilmesi
 • Kontrat takibi
 • Kontrata bağlı ve bağlı olmayan gemi kiralama işlemleri
 • Değişik türlerde “Charter Party” basımı ve takibi
 • Limanlar için ayrı ayrı veya tüm seferin otomatik astarya süresi hesaplanması
 • Hadiseler tutanağı hazırlanması

daha fazla bilgi almak için

Ro-Ro Operation Management Application
RO-RO Yönetimi Uygulaması
 • Gemi ve mürettebata ilişkin ayrıntılı bilgiler ile gemi belgelerinin ve bitiş tarihlerinin takibi
 • Firma, araç ve sürücü bilgileri takibi
 • Araç veri tabanından yararlanılarak otomatik navlun ve ağırlık, uzunluk ve genişlik farklarının hesaplanması
 • Firma, plaka ve sürücü bazında kara liste takibi
 • Gemi hareket tarifeleri ve rezervasyon işlemleri
 • Ordino, konşimento ve “shortship” işlemleri
 • Kasa işlemleri, her türlü döviz ile ve çek ile tahsilât yapılabilmesi
 • Manifesto ile tahsilâtın ilişkilendirilmesi
 • Manifesto işlemleri, manifestoda yer alacak bilgilerin, ordino ve kasa işlemleri ile entegre olarak oluşturulması
 • Bilet uygulaması, biletlerin takibi, kayıp bilet ve bilet devir işlemleri, hediye bilet uygulaması

daha fazla bilgi almak için

Tax Free Fuel Sales Management Application
Gümrüksüz Akaryakıt Satış Yönetimi Uygulaması
 • Mazot alımları ve depodaki mazot miktarının takibi
 • Ro-Ro Operasyon Yönetim Sistemi’ndeki firma ve araç bilgilerine entegrasyon
 • Firma bazında farklı ödeme süreleri ve teminat takibi
 • Döviz bazında akaryakıt satış tarifesi
 • Ro-Ro için ordino alan araçlara akaryakıt satış denetimi
 • Araca verilen akaryakıt miktarının girişi ve otomatik fiyatlandırma işlemleri
 • Sarf malzemesi ve hizmet satışı işlemleri
 • Fatura veya irsaliye ile satış, toplu fatura işlemleri
 • Kasa, tahsilât ve fatura kapatma işlemleri
 • Antrepo çıkış beyannamesinin düzenlenmesi

daha fazla bilgi almak için

Container Tracking & Warehouse Management Application
Konteyner Takibi ve Depoculuğu Uygulaması
 • Detaylı konteyner tanımları
 • Özmal, kiralık ve yükleyici konteynerleri için takip işlemleri
 • Kira, hasar ve tamir takibi, survey tarifeleri ve hesaplamaları
 • Parametrik konteyner hareket tanımları
 • Yurtiçi veya yurtdışı limanlarda konteyner hareketleri girişleri
 • Konteyner durumlarına ilişkin kullanıcı bazında tanımlanabilen parametreler
 • Yurtiçi veya yurtdışı limanlarda konteyner stokları takibi
 • Depo, demuraj, ardiye, nakliye, leasing, tamir, depo elleçleme tarifeleri
 • Tarifelerden otomatik hesaplama işlemleri ve faturalama
 • Demuraj ve nakliye taahhütleri girişleri ve takibi

daha fazla bilgi almak için

Line Agency Operation Management
Hat Acenteliği ve İşletmeciliği Uygulaması
 • Firma tanımları, gemi, gemi acentesi, armatör ve liman tanımları
 • Gemi acentesi alış, acente satış ve müşteri satış tarifelerinin tanımlanması
 • Rezervasyon işlemleri ve kesinleşen rezervasyonların Konteyner Takibi ve Depoculuğu Uygulaması’na otomatik entegrasyonu
 • Rezervasyonların sefer dosyalarına dağıtım kolaylığı
 • Seferler için pozisyon dosyası, yük ve koli bilgileri, evraklar üzerinde çıkan açıklamaların girilebilmesi
 • Konteyner ve mühür numaralarının girişi ve raporlanması
 • Koli bilgi girişi sırasında otomatik maksimum (konteyner) hacim kontrolü
 • Girilen konteyner bilgilerinin Konteyner Takibi ve Depoculuğu Uygulaması’na otomatik aktarımı
 • Girilmiş olan tarifelerden acenteye ve müşteriye otomatik teklif mektubu hazırlanması
 • Acente alış tarifelerindeki fiyatlardan otomatik maliyet fiyatlarının oluşturulması

daha fazla bilgi almak için

Crew Management Application
Gemi Adamları Yönetimi Uygulaması
 • Şirketten bağımsız tek başvuru girişi
 • Gemi adamlarını farklı gemilerde farklı zamanlarda çalıştırma
 • Kronolojik takip
 • Cari kart hareket girişi
 • Cari hesap takibi
 • İzin ücretini her ay tahakkuk ettirebilme
 • Yabancı para üzerinden bordro hazırlama
 • Maaşların personelin yakınlarına ödenebilmesi

daha fazla bilgi almak için

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.