ÇEVRE DOSTU
E-BELGE PLATFORMU

SOFT Platform Bağımsız E-Defter Uygulaması, bir genel muhasebe yazılımında oluşturulmuş yevmiye verilerini alarak gerekli kontroller sonrası Elektronik Yevmiye Defteri ve Büyük Defter ile ilgili tüm işlemleri ilgili tebliğ ve kılavuzlara göre gerçekleştiren, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylı, platform bağımsız bir uygulamadır. Dış sistemlerden veri alınarak oluşturulan defterlerde, dış sistemin veri bütünlüğü ve değişmezliğinin sağlanması kullanıcı tarafından ilgili dış sistem içinde sağlanacaktır.

.

 • Dış sistemlerden XML, TXT, CSV, XLSX formatlarında yevmiye hareket verilerinin alınması
 • Defter verilerinin dönüştürülmesi ve kontrolü
 • E-Defter dosyasının Mali Mühür ile mühürlenmesi
 • Mühürlenen ya da imzalanan E-Defter dosyasının belli bilgileri alınarak berat dosyası oluşturulması
 • Berat dosyasının mühürlenmesi
 • Mühürlü ya da imzalı berat dosyası ya da dosyalarının paketlenmesi
 • Hazırlanan paketlerin www.edefter.gov.tr adresinde bulunan GİB E-Defter Sistemine yüklenmek üzere dosya sistemine çıkarılması ve Web Servisi ile yüklenmesi
 • GİB E-Defter Sisteminden beratların Web Servisi ile indirilmesi ve yüklenmesi
 • GİB E-Defter Sisteminden elle indirilen mühürlü beratların yüklenmesi
 • E-Defter dosyası ve yüklenen GİB tarafından mühürlenmiş beratların birlikte saklanması
 • E-Defterler için şirket, defter türü, ay bazında fihrist tutulması
 • Fihrist aracılığı ile defter oluşturma, mühürleme ve berat işlemlerinin izlenmesi ve raporlanması
 • Fihrist aracılığı ile E-Defterlerin görüntülenmesi ve istendiğinde bir başka dosya sistemine çıkarılabilmesi

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

SOFT New Generation Document Management System
SOFT Yeni Nesil Doküman Yönetim Sistemi
 • Web servisleri aracılığı ile entegrasyon
 • Belge ekleme, indirme, revizyon takibi
 • Birden fazla uygulama için çoklu dizin
 • Yetkilendirme işlemleri
 • Yönetim ve bağımsız belge konsolu
 • Alternatif ikinci seviye arşivleme için doküman ve indeks veri tabanının ayrılabilmesi özelliği
 • Arşivleme ve yönetilebilirlik için sınırsız sayıda dönemlik doküman veri tabanı

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

SOFT Web Services Application
SOFT Web Servisleri Uygulaması
 • Uluslararası karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı yük sorgulama
 • Uluslararası karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı sipariş girişi
 • Yurtiçi lojistik ve genel kargo taşımaları yük sorgulama ve taşıma siparişi girişi
 • Antrepo yük sorgulama ve ardiye hesabı sorgulaması
 • Acenteye gelen araç ve yüklerin sorgulanması
 • Acente yük teslim bilgileri girişi
 • Yeni bayi- mağaza tanımlama
 • Yeni malzeme tanımlama
 • Satış siparişi girişi
 • Satın alma siparişi girişi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

SOFT Electronic Signature Integration
SOFT Elektronik İmza Uygulaması
 • Cyrptografic Message Syntax (CMS) ve ETSI TS 101 733 standartlarına uygun imza oluşturma
 • Belirtilen standartlarda imzalanmış olarak gelen elektronik mesajların imza doğrulaması
 • 509 standartlarına uygun tüm Nitelikli Elektronik Sertifikalar (NES) ile çalışabilme özelliği
 • T.C. Gümrükleri’nin BİLGE Sistemine elektronik imzalı EDI mesajı gönderilmesi için SOFTTRANS® – BİLGE EDI Entegrasyonu Uygulaması ile birlikte çalışma özelliği
 • SOFT Yazılımlarının tüm EDI Entegrasyonu Uygulamaları ile birlikte çalışma özelliği
 • Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden temin edilecek Mali Mühür ve HSM donanımları ile çalışma özelliği
 • E-Fatura ve E-Defter için XADES standartlarına uygun imza oluşturulması

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.