İş Süreçlerinizi Zaman ve Mekan Bağımsız Yönetin

Bu uygulama operasyonel araç ve filo kiralama faaliyetlerinde bulunan şirketlerin iş süreçlerinin yönetilmesini sağlamaktadır. Operasyonel, finansal ve yönetimsel süreçlerinizi tek bir sistem ile yönetmenizi sağlayan SOFT ERP, esnek yapısıyla şirketlerin benzeriz ihtiyaçların uygun olarak şekillendirilebilmektedir. SOFTMOBİL, Operasyonel Araç ve Filo Kiralama Yönetimi İş Emri ve Saha Operasyonları Entegrasyonu Uygulaması ile entegre olarak çalışarak saha operasyonlarının iş emri bazında gerçek zamanlı yönetilmesini gerçekleştirmektedir. Mobil uygulamalar ile personelin sahada gerçekleştirdiği işlemler gerçek zamanlı olarak yönetilebilmektedir.

SOFT Operational Leasing çözümü şirketlerde izlenebilirliği arttırırken, gelişmiş raporlamalar ile analitik kararlar alma noktasında destek olur.

FİNANSAL İŞLEMLER

 • Genel Muhasebe
 • Cari Hesap Yönetimi
 • Satınalma Yönetimi
 • Banka Hesap Yönetimi
 • Stok Yönetimi
 • Sabit Kıymet Yönetimi
 • Sistem Yönetimi

OPERASYONEL İŞLEMLER

 • Ön Fiyatlandırma
 • Teklif oluşturma ve onaylanan tekliften sözleşme oluşturma ve takibi
 • Sözleşmeden gelir kalemleri ve damga vergisi kalemleri oluşturulması
 • Banka kredisi ile ilişkilendirme
 • Araç tanımlamaları ve Excel dosyasından araç tanımları okunması
 • Araçların sözleşmeye bağlanması
 • Araç Teslim-İade Bilgilerinin Takibi
 • Servis-Bakım ve Hasar Takibi
 • Süreli Belgelerin Takibi ve Uyarı Sistemi
 • Süreli Belge Girişlerinde ve İadelerde Gider Kalemi Oluşturulması
 • Trafik Cezaları Takibi
 • Lastik İşlemleri Takibi
 • Araç Bazında Gider Takibi ve Gider Tahakkukları
 • Aylık Fatura Tahakkuklarından ve Otomatik Faturalandırma
 • Gider Tahakkuklarından Fatura İşlenmesi ve Muhasebeleştirme
 • Sözleşme Bitiminde Sözleşmedeki Araçların Havuza Dönmesi
 • Pert, Konsinye İşlemleri
 • Araç Satış İşlemleri ve Satış Faturaları
 • Müşteriye Yansıtılacak Vade Farkı, Erken İade, Fiyat Farkı vb. İşlemleri ve Faturaları
 • Tahmini 2. El Satış Fiyatı Girişi
 • Araç İade ve Başka Sözleşmeye Aktarma
 • Muadil Araç Takibi, Havuzdaki Araçları Muadil Araç Verme
 • Araç İçin Yapılan İşlemleri Kronolojik Hareketlerden takip edebilme
 • Araç Özet Bilgi ve evraklarını tek ekranda görme İmkanı
 • Araç, Sözleşme ve Müşteri Bazında Kar/Zarar Raporları
 • Operasyonel Raporlar
 • OGS/HGS ve Yakıt Takibi

Tek ERP Sistemi ile Tüm Operasyonel ve Finansal Süreçlerinizi Yönetin

Operasyonel Kiralama Yönetimi

Servis & Bakım Yönetimi

Genel Muhsabe Yönetimi

Cari Hesap Yönetimi

Banka Hesap Yönetimi

Sabit Kıymet Yönetimi

Satış Yönetimi

Stok Yönetimi

Satınalma Yönetimi

 

 

RELEVANT APPLICATIONS

All SOFT Applications have been developed in an integrated structure and provide instant information flow and process efficiency.
The aim of SOFT ERP is to manage all work operations in integration. Although applications can be used as solo, efficiency increases when multiple applications are used in integration.

SOFT Applications are constantly developed by the growing needs of The Business Transformation.

Transform your business with us!

General Accounting Management Application

Genel Muhasebe Uygulaması

 • Hesap planını 6 seviyeye kadar detaylandırma imkanı
 • Masraf yeri mantığı ile kar merkezlerini, gider merkezlerini tanımlayıp, hesap planı detaylandırmadan
 • analiz edebilme imkanı
 • Masraf yeri raporlarından masraf yerleri kullanılarak işlenmiş gelir ve giderler takip edilebilir
 • Masraf yeri ihtiyaca göre şube, operasyon grubu, araç bazında olabilir. Hesap planı gibi 6 seviye, 16 karakter uzunluğunda koddan oluşabilir.
 • Birden fazla masraf yerini ilgilendiren giderlerin girişinde masraf yeri dağıtım tablosu kullanımı
 • Dağıtım tablosu tanımları oransal olarak yapılabilmektedir. Oranlar masraf merkezinin (kar ya da gider merkezi) m2, kişi sayısı, bilgisayar sayısı bilgilerinden otomatik oluşturulabileceği gibi kullanıcı tarafından da girilebilmektedir.
 • Uygun şekilde girilmiş gider tahakkuklarının kapama işlemleri yapılabilmektedir
 • Genellikle yıl sonlarında ihtiyaç olduğunda toplu virman tanımı yapılabilir ve virman kayıtları topluca oluşturulabilir
 • Dönemsel kilitleme özelliği mevcuttur
 • E-Defter uyumludur

To get more details about our General Accounting solution…

Current Account Management Application

Cari Hesap Uygulaması

 • Cari Tanım ekranlarından ticari ilişki kurulan kurum veya kişiler tanımlanabilir. Bu carilere ait adres, sektör, banka, teminat, temsilci bilgileri ve ödemelerine dair bilgiler takip edilebilir
 • Carilere kredi tanımlanarak risk takibi yapılabilir
 • Müşteriden nakit  tahsilatlar  veya tedarikçilere nakit ödemeler nakit kasa  ekranlarından girilebilir
 • Banka, nakit kasa veya çek-senet uygulamalarından ya da cari hesaplardan girilebilecek ödemeler ile  faturaların karşılıklı kapatılması (eşleştirilmesi) yapılabilir. Böylece faturadan kalanlar takip edilebilir,  kalan ve geciken kayıtlar ile ilgili analizler yapılabilir.
 • Cari hesap ekstresi, cari hesap mizanı, yaşlandırma gibi standart raporlardan başka kalan ve kapanan hareket analizleri yapılabilir. Tahsilat/Ödeme performansları analiz edilebilir.
 • Cari temsilcileri ile Tahsilat/Ödeme amaçlı yapılan görüşmelerin takibi yapılabilir. Faturalar ile ilişkilendirilebilir.

To get more details about our Current Account Management solutions…

Bank Account Management Application

Banka Hesap Yönetimi Uygulaması

 • Mevduat hesap hareketleri bu modülden girilerek, izlenebilir. Banka ekstreleri ve banka hesap özetleri alınabilir.
 • BANKA EDI Uygulaması ile bankalardan elektronik ortamda hesap ekstreleri alınabilir. Günlük alınacak bu hareket dosyaları, banka modülü tarafından okunarak hareketler oluşturulabilir.
 • Elektronik Banka Hesap Ekstresi içinde olabilecek kredi geri ödemeleri, OGS/HGS kart yüklemeleri gibi operasyonu ilgilendirebilecek hareketler için tanımlar yapılabilir. OGS/HGS kart yüklemelerinden müşteriye yansıtılacak değerler oluşturulabilir.
 • BANKA EDI Uygulaması ile tedarikçilere ödemeler için ödeme talimatları girilebilir. SOFTFINANS içinde onay mekanizmasından geçirilip dosyası hazırlanabilir, dosya bankaya gönderilip akıbeti alınabilir. Bu akıbet muhasebeleştirilir (Toplu Havale-EFT entegrasyonları için bankalar sözleşme talep etmektedir).
 • Banka Kredi Takibi ile işletme  ve araç alım kredileri takip edilebilir. Filoya alınan araç kredileri araç detaylarıyla girilebilir. Kredi bazında veya araç bazında anapara, faiz, BSMV rakamlarına ulaşılabilir.  Krediden kalanlar, ödenenler,  araca düşen paydan kalanlar ve ödenenler raporlanabilir. İstenirse geri ödemelerin muhasebe işlemleri kredi takibinden yapılabilir.

To get more details about our Bank Account Management solution…

Inventory Control Application

Stok Yönetimi Uygulaması

 • Araçlar için alınan özel aksesuar, trafik seti, zincir, yangın söndürücü, paspas gibi malzemelerin stok miktarı ve hangi araçlara verildiği takip edilir.
 • Toplu lastik alımları ambar bazında takip edilir.

To get more details about our Inventory Management solution…

Purchasing Management Application

Satınalma Yönetimi Uygulaması

 • Araç satınalma işlemlerinin (talep, talep onayı, teklif, sipariş, irsaliye ve fatura) takip edilmesi
 • Araç satınalma işleminde sabit kıymet bilgilerinin oluşturulması
 • Hasar ve servis faturalarının girilmesi ve araç ile ilişkilendirilmesi
 • Şirket faaliyetleri için gerekli her türlü satınalma işleminin takibi ve fatura girişi

To get more details about our Purchasing Management solution…

SOFTCRM

Customer Relationship Management (CRM)

 • Purchasing data and habits tracking
 • Complaint Management and CPA generation
 • Tracking feedbacks
 • Call center integration
 • Field services management
 • Help desk management
 • “Installed Base” management
 • Accounting integration
 • Risk management
 • RFM analysis
 • ABC analysis
 • Customer positioning
 • Business intelligence infrastructure and flexible reporting
 • Sales process management and tracking
 • Performance management and premium calculation
 • Opportunity management
 • Activity management
 • Order, offer and contract management
 • Contact management
 • Duty assigning and tracking 
 • Campaign and notification management
 • Customer segmentation
 • Lead management
 • Recording all meetings
 • Document management

To get more details about our CRM solution…

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.