Gerçek Zamanlı İzlenebilir 3PL ve 4PL Çözümleri

3PL, 4PL / LLP iş süreçleri için özel olarak geliştirdiğimiz çözümlerimiz ile gelişen sektör ihtiyaçlarına uygun geliştirmeler yapıyoruz. Tedarik Zinciri, Taşımacılık ve Lojistik sektörleri için özel olarak geliştirilen çözümlerimiz ile yurt içi taşımacılık, uluslararası taşımacılık, ambar, depo, stok kontrol, sipariş yönetimi, satış, satın alma süreçlerinizi tek kanaldan yönetilebilmektedir. Detaylı raporlamalar ile daha analitik kararlar alabilir, maliyet değerlendirmeleri yapabilirsiniz.

4PL olarak çoklu taşıyıcı, forwarder, sipariş yönetimi ve depo yönetimlerinizi yapabilir, müşterilerinizin 3PL sağlayıcılarını yönetebilirsiniz. SOFT uygulamaları ile tüm tedarik zincirinin daha geniş kapsamlı yönetimini sağlayabilirsiniz.

3PL ve 4PL Çözümlerimiz

3PL, 4PL & LLP PNG
 • Taşımacılık Yönetim Sistemi
  (Kara, Hava, Deniz, Demiryolu)
 • Yurtiçi Taşımacılık Yönetimi
 • Depo Yönetim Sistemi
 • Antrepo Yönetim Sistemi
 • Stok Kontrol Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar.
SOFT ERP‘ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha verimliliği artar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

Transportation Management System

Taşımacılık Yönetim Sistemi (TMS)

 • Yük planlama, yükleme ve durum takibi
 • Acenta hesaplaşması
 • Tam entegre yapı
 • Çok şirketli ve birden çok dövizle çalışabilme
 • Operasyonel veri girişlerinde parametrik ayarlanabilen giriş kontrolleri
 • Acente, araç, taşıyıcı gibi bilgilere erişim
 • Tahakkuk muhasebesi
 • Fatura işlemleri
 • Raporlama ve planlama
 • Aktivite bazlı maliyet takibi

daha fazla bilgi almak için

Domestic Transportation Management

Yurtiçi Konteyner Taşımacılığı

 • Yurtiçi ve liman içi konteyner taşıması, boş konteyner taşıması, özel donanım gerektiren taşımaların takibi
 • Firma (müşteri, alıcı, kamyon sahibi ve nakliyeci firmalar, vb.) tanımları
 • Araç tanımları (kamyon, çekici ve römorklar), yük alınan gemi tanımları ve takibi
 • Navlun ve diğer tarifelerin tanımlanması ve firma bazında kullanılacak tarifeleri seçme olanağı
 • Rezervasyon işlemleri
 • Yüklerin varış yeri vb. kriterlere göre seçilerek araçlara yüklenmesi
 • Araç için pozisyon dosyası yaratılması, yük bilgileri girişi, evrak açıklamalarının girilebilmesi
 • Taşıma irsaliyesi ve operasyonla ilgili evrakların hazırlanması ve takibi
 • Elle hazırlanmış irsaliyelerin bilgi girişi, fatura bilgilerinin girişi ve fatura hazırlanması
 • Kiralık ve özmal araçların sıra takibi
 • Brüt kar/zarar analizi

daha fazla bilgi almak için

Warehouse Management System (WMS)

Depo Yönetim Sistemi

 • Katma değerli hizmetler
 • Çoklu depo yönetimi
 • Gelişmiş otomasyon
 • Doküman yönetimi
 • RF ve EDI
 • Yer takibi
 • Stok ve masraf yeri analizleri
 • Tedarikçi performans değerlendirme
 • İş emri yönetimi
 • Sevkiyat planlama
 • Raporlama
 • Sayım işlemleri
 • Hareket tanımlamaları
 • Geçmiş hareket izleme ve raporlama

daha fazla bilgi almak için

Bonded Warehouse Management

Antrepo Yönetim Sistemi

 • Çoklu antrepo ve ihracat deposu yönetimi
 • Depo giriş çıkış hareketlerinin takibi
 • Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu Taşımacılığı Uygulamaları ile ihracat ve ithalat deposu arasında bilgi aktarımı
 • Tarife tanımlamaları
 • Otomatik fiyat hesaplamaları
 • Tesellüm, antrepo giriş ihbarnamesi gibi gerekli evrakları hazırlama
 • Fatura işlemleri
 • Raporlama ve analizler
 • EDI Entegrasyonları
 • Barkod Entegrasyonları
 • MAVİ YGM Entegrasyonu
 • Hasar ve arıza takibi
 • Farklı taşıyıcı firmalardan antrepoya giriş yapılabilmesi

daha fazla bilgi almak için

Inventory Control Application

Stok Kontrol Yönetimi

 • Ayrıntılı malzeme özellikleri grup, tip, cins, sınıf ayrımları
 • Malzemenin üç ayrı birimle takibi, alternatif malzeme takibi
 • Birden fazla ambarla çalışma olanağı
 • Ambar bazında yetki tanımı
 • Minimum, optimum ve maksimum malzeme seviyeleri takibi ve uyarıları
 • Malzeme giriş/çıkış hareketleri ve rezerve, arıza, garanti, konsinye takibi
 • Masraf yeri bazında iç kullanıma çıkış ve takip işlemleri, sarf listeleri
 • Yer takibi, malzeme toplama listesi
 • Maliyetlerin ortalama, FIFO ve LIFO cinsinden eş zamanlı olarak hesaplanması
 • Stok muavini, envanter defteri ve dönem sonu mahsuplaştırma işlemleri
 • Geçmiş hareket izleme ve raporlama
 • Malzeme ve ambar bazında sayım fonksiyonları
 • ABC, stok ve masraf yeri analizleri

daha fazla bilgi almak için

Purchasing Management Application

Satınalma Yönetim Sistemi

 • Satınalma taleplerinin yönetimi
 • Teklif isteme ve teklif değerlendirme
 • Satınalma taleplerinden ve tekliften satınalma siparişi yaratılması
 • Sipariş durumu izlenmesi
 • Siparişe bağlı ve siparişsiz satınalma işlemleri
 • Tesellüm işlemleri
 • Alış faturalarının işlenmesi
 • Mal girişinde otomatik sipariş kapatma
 • Alış faturasında fiyat kontrolü
 • Sözleşme fiyatları üzerinden otomatik hesaplama ve iskonto takibi
 • Stok Kontrol, Ambar Yönetimi, Cari Hesap ve Genel Muhasebe Uygulamaları ile entegrasyon
 • Kantar entegrasyonu
 • Satıcı değerlendirme işlemleri
 • Satıcı, malzeme, tarih bazında satınalma raporları

daha fazla bilgi almak için

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.