Tüm Sipariş Yönetiminde Uçtan Uca Yönetim Sağlar

Endüstri 4.0. çağında Lojistik Tedarik Zinciri ve Taşımacılık Yönetiminin tüm süreçlerinde kapsamlı çözümleri olan SOFT, bu alanda şirketlerin dijital dönüşümünde Türkiye’de lider konumdadır.

Sipariş Yönetimi çözümü 7 kapsamlı SOFT modülünün entegre yönetimi ile stok kontrolünden satın alma süreçlerine kadar tüm ihtiyaçları karşılar.

Barkod entegrasyonları ve mobil uygulamaları ile süreçleri daha hızlı ve kolay bir hale getirirken, şirket raporlamalarında şeffaf ve sürdürülebilir yönetime destek olur.

Order Management PNG
 • Tüm iş süreçleri için istatistiksel raporlama
 • Uyarlanabilir parametrik yapı
 • İşlem yapma ve görüntüleme tanımlamaları
 • Menü, şirket, kullanıcı, lokasyon, ambar, ürün vb. tanımlamalar
 • EDI Entegrasyonları
 • Kanun ve mevzuatlara bağlı olarak sürekli güncellenen ve geliştirilen sistem
 • Masaüstü ve mobil uygulamalar ile anlık işlemler
 • Ürün, palet ve takip numarasından görüntüleme ve takip işlemleri
 • Sipariş durumu takibi, satın alma talepleri, ve fatura rezervasyonları

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

Warehouse Management System (WMS)
Depo Yönetimi
 • Çoklu ambar yönetimi
 • Ambar içi bölüm koridor, yer ve raf tanımları
 • Yerlerin karantina, kalite kontrol, soğutmalı alan olarak tanımlanabilmesi
 • Yerlerin stoklama, toplama, transit alanı olarak tanımlanabilmesi
 • Yerlerin mal cinsine göre ayrılabilmesi
 • Mal kabul listesi
 • Mal kabul ve irsaliye arasında fark olan malların listesi
 • Malzeme kabul, yerleştirme, toplama ve sevkiyat hareketleri
 • Palet takibi
 • Kullanıcı tarafından tanımlanabilen ambar içi hareketler (Katma değerli hizmetler; palet bozma, etiketleme, garanti belgesi koyma, hologram yapıştırma gibi)

Daha fazla bilgi almak için

Inventory Control Application
Stok Kontrol Yönetimi
 • Ayrıntılı malzeme özellikleri grup, tip, cins, sınıf ayrımları
 • Malzemenin üç ayrı birimle takibi, alternatif malzeme takibi
 • Birden fazla ambarla çalışma olanağı
 • Ambar bazında yetki tanımı
 • Minimum, optimum ve maksimum malzeme seviyeleri takibi ve uyarıları
 • Malzeme giriş/çıkış hareketleri ve rezerve, arıza, garanti, konsinye takibi
 • Masraf yeri bazında iç kullanıma çıkış ve takip işlemleri, sarf listeleri
 • Yer takibi, malzeme toplama listesi
 • Maliyetlerin ortalama, FIFO ve LIFO cinsinden eş zamanlı olarak hesaplanması
 • Stok muavini, envanter defteri ve dönem sonu mahsuplaştırma işlemleri

Daha fazla bilgi almak için

Sales Management Application
Satış Yönetimi
 • Müşteri bilgilerinin izlenmesi
 • Müşteri bazında birden fazla sevk adresi tanımlama olanağı
 • Mal ve hizmetler için fiyat listeleri hazırlanması
 • Döviz bazında fiyat listesi olanağı
 • Satış siparişlerinin alınması
 • Sipariş sırasında satış koşullarının belirtilebilmesi
 • Sipariş sırasında sevkiyat bilgilerinin girilebilmesi
 • Parametrik olarak tanımlanan risk hesaplama formülleri
 • Sipariş onayı sırasında rezervasyon olanağı
 • Parçalı sevkiyat olanağı ve sipariş durumu izlenmesi

Dafa fazla bilgi almak için

Purchasing Management Application
Satınalma Yönetimi
 • Satınalma taleplerinin yönetimi
 • Teklif isteme ve teklif değerlendirme
 • Satınalma taleplerinden ve tekliften satınalma siparişi yaratılması
 • Sipariş durumu izlenmesi
 • Siparişe bağlı ve siparişsiz satınalma işlemleri
 • Tesellüm işlemleri
 • Alış faturalarının işlenmesi
 • Mal girişinde otomatik sipariş kapatma
 • Alış faturasında fiyat kontrolü
 • Sözleşme fiyatları üzerinden otomatik hesaplama ve iskonto takibi

Daha fazla bilgi almak için

EDI Integration Applications
EDI Entegrasyonu
 • SOFT Standart EDI Entegrasyonu
 • SOFT Antrepo Standart EDI Entegrasyonu
 • SOFT EDI Entegrasyonu

Daha fazla bilgi almak için

Mobile_Applications_Barcode_Integration_imageMobile_Applications_Barcode_Integration_image
Mobil Uygulama Barkod Entegrasyonu
 • İhracat Deposu Barkod Entegrasyonu
 • Antrepo Barkod Entegrasyonu
 • Ambar Yönetimi Barkod Entegrasyonu
 • Dağıtım Yönetimi ve Barkod Entegrasyonu

Daha fazla bilgi almak için

Bonded Warehouse Barcode Integration
Barkod Entegrasyonu
 • Üretici Bilgileri Barkod Entegrasyonu
 • Konteyner Sevkiyat Yönetimi ve Barkod Entegrasyonu
 • İhracat Deposu Barkod Entegrasyonu
 • Dağıtım Yönetimi ve Barkod Entegrasyonu

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.