Şirketinizi Modern Tedarik Zinciri Yönetimine Adapte edin!

SOFT Omni-Channel çözümü ile tüketiciler kendilerine en uygun olan tedarik zinciri kanalından sorunsuz şekilde alışveriş yapabilmektedir. Dağıtım merkezleri, depolar, mağazalar ve sipariş süreçlerini entegre olarak yöneten SOFT uygulamalarıyla şirketiniz ve müşterileriniz modern tedarik zinciri yönetimine ilk adımı atar, stok kontrolünü ve iade süreçlerinizi gerçek zamanlı yönetebilirsiniz.

Hızlı teslimat ve müşteri memnuniyeti artarken maliyetler azalır. Tedarik zinciri süreçlerinizi bir Orkestra gibi uyumla yönetebilmenizi sağlayan SOFT uygulamalarında depodan müşteriye direkt teslimat yapılabilmektedir.

 • Kilit performans göstergeleri üzerinde daha iyi kontrol
 • Uçtan uca görünürlük
 • Geliştirilmiş risk yönetimi içgörüleri
 • Esnek ve uyarlanabilir çözümler
 • Gerçek zamanlı stok ve dağıtım görüntüleme
 • Gelişmiş raporlama

 

 

RELEVANT APPLICATIONS

All SOFT Applications have been developed in an integrated structure and provide instant information flow and process efficiency.
The aim of SOFT ERP is to manage all work operations in integration. Although applications can be used as solo, efficiency increases when multiple applications are used in integration.

SOFT Applications are constantly developed by the growing needs of The Business Transformation.

Transform your business with us!

Domestic Logistics and General Cargo Transportation

Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı

 • Firma (müşteri, bayi, vb.) tanımları, km tablosu oluşturma
 • Araç tanımları (kamyon, çekici ve römorklar) ve takibi
 • Araç için pozisyon dosyası yaratılması, yük ve koli bilgileri girişi, evrak açıklamalarının girilebilmesi
 • Rezervasyon alınması, rezervasyon havuzundaki yüklerin varış yerleri ve mal cinsi vb. bilgilere göre seçilerek araçlara yüklenmesi, araçlara yüklenirken hacim ve ağırlık kontrolü yapılması
 • Genel kargo taşıması için navlun, prim ve harcırah tarifelerinin tanımlanması
 • Tanımlı tarifelerden otomatik teklif oluşturulması ve takibi
 • Navlun tarifelerinin komple araç, parsiyel ve mal cinsi bazında tanımlanması, tarife kopyalama
 • Maliyet tarifelerinin girilmesi ve otomatik hesaplama
 • Yakıt birim ücretlerinin kronolojik takibi ile maliyet fiyatlarının otomatik güncellenebilme özelliği
 • İş tipleri üzerinde tanımlanabilen parametreler yardımı ile navlun hesaplama ve fatura kalemlerini oluşturma programlarının seçilebilme özelliği
 • Seri irsaliye girişi
 • Gruplama kriterleri yardımı ile irsaliyeleri gruplayarak fatura kesebilme özelliği
 • Fatura eki faaliyet raporlarının otomatik oluşturulması
 • Firma bazında kullanılacak tarifeleri seçme olanağı

Daha fazla bilgi almak için

Warehouse Management System (WMS)

Depo Yönetim Sistemi (WMS)

 • Çoklu ambar yönetimi
 • Ambar içi bölüm koridor, yer ve raf tanımları
 • Yerlerin karantina, kalite kontrol, soğutmalı alan olarak tanımlanabilmesi
 • Yerlerin stoklama, toplama, transit alanı olarak tanımlanabilmesi
 • Yerlerin mal cinsine göre ayrılabilmesi
 • Mal kabul listesi
 • Mal kabul ve irsaliye arasında fark olan malların listesi
 • Malzeme kabul, yerleştirme, toplama ve sevkiyat hareketleri
 • Palet takibi
 • Kullanıcı tarafından tanımlanabilen ambar içi hareketler (Katma değerli hizmetler; palet bozma, etiketleme, garanti belgesi koyma, hologram yapıştırma gibi)
 • Depolama ve ambar içi hareket tarifeleri
 • Elleçleme hareketlerinin ve depolamanın tarifelerden ücretlendirilmesi
 • Hareket yapıldığı anda veya dönemlik ücretlendirme yapılabilmesi
 • Palet/koli/birim bazında stok takibi
 • Kasa, rulo gibi standart olmayan ikinci birim üzerinden de hareket takibi yapılabilmesi
 • Son kullanım tarihi takibi
 • Kalite kontrol,
 • Seri no takibi ve Lot takibi
 • Minimum ve maksimum stok seviyesi takibi
 • Yer sıralı Malzeme Toplama Listesi (Picking List) basılması

Daha fazla bilgi almak için

Inventory Control Application

Stok Kontrol Yönetimi

 • Ayrıntılı malzeme özellikleri grup, tip, cins, sınıf ayrımları
 • Malzemenin üç ayrı birimle takibi, alternatif malzeme takibi
 • Birden fazla ambarla çalışma olanağı
 • Ambar bazında yetki tanımı
 • Minimum, optimum ve maksimum malzeme seviyeleri takibi ve uyarıları
 • Malzeme giriş/çıkış hareketleri ve rezerve, arıza, garanti, konsinye takibi
 • Masraf yeri bazında iç kullanıma çıkış ve takip işlemleri, sarf listeleri
 • Yer takibi, malzeme toplama listesi
 • Maliyetlerin ortalama, FIFO ve LIFO cinsinden eş zamanlı olarak hesaplanması
 • Stok muavini, envanter defteri ve dönem sonu mahsuplaştırma işlemleri
 • Geçmiş hareket izleme ve raporlama
 • Malzeme ve ambar bazında sayım fonksiyonları
 • ABC, stok ve masraf yeri analizleri

Daha fazla bilgi almak için

Purchasing Management Application

Satınalma Yönetimi

 • Satınalma taleplerinin yönetimi
 • Teklif isteme ve teklif değerlendirme
 • Satınalma taleplerinden ve tekliften satınalma siparişi yaratılması
 • Sipariş durumu izlenmesi
 • Siparişe bağlı ve siparişsiz satınalma işlemleri
 • Tesellüm işlemleri
 • Mal girişinde otomatik sipariş kapatma
 • Alış faturasında fiyat kontrolü
 • Sözleşme fiyatları üzerinden otomatik hesaplama ve iskonto takibi
 • Stok Kontrol, Ambar Yönetimi, Cari Hesap ve Genel Muhasebe Uygulamaları ile entegrasyon
 • Kantar entegrasyonu
 • Satıcı değerlendirme işlemleri
 • Satıcı, malzeme, tarih bazında satınalma raporları

Daha fazla bilgi almak için

Sales and Distribution Application

Satış ve Dağıtım Yönetimi

 • Teklif, satın alma ve sipariş yönetimi
 • İlgili tarifeler oluşturma
 • Fatura ve irsaliye işlemleri
 • Maliyet analizleri ve raporları
 • Fiyatlandırma
 • Tam entegre yapı
 • Rezervasyon bilgileri
 • Çoklu ambar yönetimi
 • Pozisyon ve yük oluşturma

Daha fazla bilgi almak için

Foreign-Trade-Management

Dış Ticaret Yönetimi

 • Firma tanımları, Dış Ticaret Malzeme Kartları, Dış Ticaret Üst Grup Malzeme Kartları, Dış Ticaret Ödeme şekilleri
 • Satın alma siparişinden Dış Ticaret Uygulamasına rezervasyon oluşturma
 • Rezervasyon kaydından taşınacak malın pozisyon, yük ve konteyner kayıtlarının oluşturulması
 • Rezervasyon kaydından taşınacak malın parçalı şekilde oluşturulması
 • Yükleme notası evrakının hazırlanıp taşıyıcı firmaya gönderilmesi
 • Taşıyıcı firmadan gelen taşıma bilgilerinin girilebilmesi
 • Sigorta firmasına gönderilecek evrakın oluşturulabilmesi
 • Yük durumlarının takibi
 • Gelen evrakların yüke ilişkilendirilmesi
 • Taşıma ve diğer giderlerin beklenen değerlerinin yaratılması
 • Taşınan mallar için gelen mal ve diğer gider faturalarının işlenmesi
 • Gider fatura kayıtlarının cari ve muhasebe entegrasyonları

To get more information

MEET OUR ENTERPRISE SOLUTIONS

We provide flexible, end-to-end business management solutions for organizations of all sizes – from accounting software for small, medium and large businesses, to a full featured ERP platform serving multi-national companies.

SOFTEASY, SOFTREADY and SOFTLOYALTY solutions fulfill the needs for organizations of all sizes.

The management and coordination of the leased virtual servers shall be undertaken by SOFT and a standard backup service comprises 4-week reversible daily image backup for all servers.

The software consultancy and trainings given by experienced SOFT personnel provide the correct and efficient use of SOFT applications.

Our customers can access SOFT’s Help Desk by phone or e-mail and report a problem, issue a request, or get information. A call record will be opened in SOFT Internal Tracking System for all sorts of calls via telephone by the customer.