İzlenebilir ve Raporlanabilir muhasebe çözümü

SOFT Finansal Yönetim Uygulaması, kuruluşların ticari ve mali işlemlerinin yürütülmesi, yöneticilere karar vermede yardımcı olacak bilgilerin doğru ve hızlı bir şekilde sağlanması ve bir Yönetim Bilişim Sistemi oluşturulması için gerekli fonksiyonları içeren entegre bir yazılım çözümüdür. Entegre yapısı sayesinde tüm muhasebesel süreçleri ve finansal süreçleri tekrarlı işlemlere gerek kalmaksızın yönetimini sağlar.

Çok şirketli çalışmalarda yetkilendirme sayesinde kesilen tüm evrakların takibi de gizliliği koruyarak yapılabilmektedir. Özel ve genel tanımlamalar sayesinde tüm sistem şirket yapısı ve alışkanlıklarına uygun hale getirilmektedir.

 • Genel muhasebe işlemlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ve satıcıların yönetimi, cari hesaplarının takibi ve raporlaması
 • Müşteri çek/senetleri ve firmanın kendi çek/senedinin yönetimi
 • Bankalarla ilgili her türlü işlemin Cari Hesap ve Genel Muhasebe Uygulamaları ile entegre bir şekilde yönetimi
 • Demirbaşların takibi, amortisman hesapları ve raporlaması ile ilgili işlemler
 • Şirkette çalışan personel ve gemilerde çalışan mürettebatın özlük işlemlerinin takibi, bordrolarının düzenlenmesi ve cari hesaplarının tutulması ile ilgili işlevler
 • Akaryakıt, yağ, yedek parça ve yıkama, yağlama gibi servis hizmetlerinin diğer uygulamalarla entegre satışı ve takibi

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

General Accounting Management Application
Genel Muhasebe Uygulaması
 • 16 hane ve 6 seviyeli muhasebe hesabı tanımlama
 • Tüm hareketlerin ana para birimi, referans döviz, EURO para birimi, hareket dövizi ve hesap dövizi cinsinden takibi
 • Açılış ve kapanış fişlerinin ayrı dönemlerde takibi
 • Masraf yeri takibi, masraf yeri-muhasebe hesabı bağlantıları ve raporlar
 • Tahsil, tediye, mahsup, açılış ve kapanış fişleri ile fiş şablonları oluşturma
 • Fiş kopyalama, taşıma ve arama fonksiyonları
 • Provizyon amaçlı fişler oluşturma
 • Farklı seviyelerden ve istenilen ay aralığında mizan alma
 • Mizan analizi ile hesaba, hesaptan fişe, fişten fatura dökümüne ulaşma
 • Hesap hareketlerinin istenen döviz cinsinden döküm

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Current Account Management Application
Cari Hesap Yönetimi
 • Müşteri ve satıcılar için ayrıntılı bilgiler içeren cari hesap kartları
 • Bir firmaya birden fazla dövizli hesap kartı açma
 • Tüm hareketlerin ana para birimi, referans döviz, EURO para birimi, hareket dövizi ve hesap dövizi cinsinden takibi
 • Bölüm bazında cari hesap takibi
 • Müşterilerin risk, kredi ve teminatlarının takibi
 • Cari hesap hareketleri girişi (Fatura, Çek, Senet, Havale, Virman, Dekont, Nakit)
 • Borç ve Alacak hareketleri eşleştirme ve kapatma
 • Dövizli cari hesap ekstresi
 • Kur farkı ve vade farkı hesaplama
 • Hesap kalanları, yaşlandırma, tahsilât ve ödeme tabloları

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Budget Management Application
Bütçe Yönetimi Uygulaması
 • Şirket, şube, departman, bölüm gibi ayrıntılarda bütçe oluşturma
 • Birden fazla bütçe olanağı
 • Şirketler arasında konsolidasyon yapma
 • Muhasebe hesapları ve masraf yerleri ile bütçe hazırlama
 • Departmanların kalem bazında tahmini bütçe hazırlama
 • Girilen tahmini bütçe değerlerini listeleme
 • Bütçe – fiili durum karşılaştırması
 • Esnek raporlama
 • Ana para birimi, referans döviz ve EURO bazında raporlama
 • Bir önceki fiili değerlerden yeni bütçe hazırlama

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Bank Account Management Application
Banka Hesap Yönetimi
 • Banka hesapları tanımlama
 • Cari hesaplara havale ve EFT işlemleri
 • Şirket hesapları arasında havale ve EFT işlemleri
 • Banka talimatları
 • Talimat onay işlemleri
 • Gelen havale ve EFT işlemleri
 • Banka hareket raporları
 • Hesap mutabakatı
 • Kısa ve uzun süreli kredi takibi
 • Kredi simülasyonu

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Fixed Assets Management
Sabit Kıymet Yönetimi
 • Demirbaş tanımları
 • Demirbaş yer ve zimmet takibi
 • Maliyet bedeli artırımı ve satış işlemleri
 • Normal ve azalan bakiyeler usulünde amortisman hesapları
 • Amortismanların Masraf Yeri bazında takibi
 • Yeniden değerleme işlemleri ve tasdik raporu
 • Demirbaş defteri
 • Bütçeleme
 • Amortisman ve yeniden değerleme mahsuplarının otomatik olarak oluşturulması
 • Enflasyon muhasebesi ile entegrasyon

Daha Fazla Bilgi Almak için

Checks and Notes Management
Çek ve Senet Yönetimi
 • Birden fazla portföy kullanma olanağı
 • Dövizli çek/senet takibi
 • Çek/Senet giriş, çıkış ve sonuç işlemlerinin tek ekrandan yapılabilmesi
 • Müşteri çeklerinin ve şirketin kendi çeklerinin takibi
 • Bölgeler bazında çek/senet takibi
 • Kara liste takibi
 • Portföy raporları ve analizleri ile tahsil ve ödeme tabloları
 • Kronolojik hareket listesi
 • Değer düşüklüğü ve reeskont hesapları
 • Cari Hesap Yönetimi Uygulaması ile entegre çalışma yapısı, otomatik cari ve nakit akım tablosu hareketleri

Daha Fazla Bilgi Almak için

MEET OUR ENTERPRISE SOLUTIONS

We provide flexible, end-to-end business management solutions for organizations of all sizes – from accounting software for small, medium and large businesses, to a full featured ERP platform serving multi-national companies.

SOFTEASY, SOFTREADY and SOFTLOYALTY solutions fulfill the needs for organizations of all sizes.

The management and coordination of the leased virtual servers shall be undertaken by SOFT and a standard backup service comprises 4-week reversible daily image backup for all servers.

The software consultancy and trainings given by experienced SOFT personnel provide the correct and efficient use of SOFT applications.

Our customers can access SOFT’s Help Desk by phone or e-mail and report a problem, issue a request, or get information. A call record will be opened in SOFT Internal Tracking System for all sorts of calls via telephone by the customer.