dijital ve izlenebilir İş süreçleri

T.C. Gümrüklerinde kullanılan BİLGE Yazılımıyla Özet Beyan, Detay Beyan ve bağımsız özet beyan bilgi transferi, yanıt alma gibi işlemler SOFTTRANS® entegrasyonu ile sağlanmaktadır. Uygulama elektronik imzalı gönderimlerde SOFT Elektronik İmza Entegrasyonu Uygulaması ile birlikte çalışmaktadır.

NCTS/T1 Entegrasyonu Uygulaması ile pozisyon ve yük bilgilerinden yararlanarak gümrük planlaması yapılmasını ve Web sayfalarından tekrar veri girişi yapmadan T1 beyannamelerinin elektronik olarak Türkiye ve Avrupa NCTS Sistemlerine gönderilebilmesini sağlayarak verimlilik artışı, hataların azalması ve maliyet tasarrufu sağlayan bir arayüz uygulamasıdır.

SOFTTRANS® – NCTS/T1 Entegrasyonu Uygulaması, bir temel modül ve bununla birlikte çalışan, Türkiye NCTS Sistemi, TOBB-UND ve SGS Firmalarının Sistemleri ile entegrasyon sağlayan 3 farklı entegrasyon arayüzünden oluşmaktadır. İstenilen arayüz seçilebilmekte, arayüzler bir arada çalışabilmektedir.

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

International Road Transportation Application
Bilge EDI Özet Beyan Entegrasyonu
 • BİLGE Yazılımında kullanılan standart kodlar
 • Pozisyon içindeki yüklerin gümrük bazında gruplanarak bilgi kontrolü ve Ön Beyan, Varış Bildirimi, Çıkış Bildirimi Özet Beyan mesajlarının oluşturulması
 • BİLGE Web Servisleri ile Özet Beyan gönderilmesi
 • Kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otomatik mesaj gönderilmesi ve alınması
 • BİLGE Yazılımından gelen yanıt mesajlarının alınması ve yorumlanması
 • MS Exchange Sistem Entegrasyonu Modülü ile göndericinin elektronik posta yoluyla uyarılması, müşterinin bilgilendirilmesi
 • Varsa hata mesajlarının gösterilmesi
 • BİLGE Yazılımından gelen tescil numarasının yüklere işlenmesi
 • Mükerrer gönderimin engellenmesi
 • Uluslararası Karayolu, Havayolu, Denizyolu ve Demiryolu Taşımacılığı, Antrepo ve İhracat Deposu Yönetimi, Hat Acenteliği ve İşletmeciliği ve Ro-Ro Operasyon Yönetim Sistemi Uygulamaları ile entegrasyon

daha fazla bilgi almak için

International Sea Transportation Application
Bilge EDI Detay Beyan Entegrasyonu
 • BİLGE Yazılımında kullanılan standart kodlar
 • Beyanname tescili için gerekli bilgilerin kontrolü
 • Beyanname bilgilerinin oluşturulması ve BİLGE Web Servisleri ile gönderilmesi
 • Kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otomatik mesaj gönderilmesi ve alınması
 • Varsa hata mesajlarının gösterilmesi
 • Mükerrer gönderimin engellenmesi
 • BİLGE Yazılımından gelen yanıt mesajlarının alınması, yorumlanması ve SOFTTRANS®’ a işlenmesi
 • MS Exchange Sistem Entegrasyonu Modülü ile göndericinin elektronik posta yoluyla uyarılması
 • Gümrük Yönetimi Uygulaması ile entegrasyon
 • İthalat ve İhracat Beyannameleri

daha fazla bilgi almak için

Line Agency Operation Management
Mavi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi Entegrasyonu
 • Ambar Girişlerinin (Geçici Depolamaya giren yükler) MAVİ YGM Sistemine aktarılması
 • Antrepo Girişlerinin MAVİ YGM Sistemine aktarılması
 • Ambar Çıkışlarının MAVİ YGM Sistemine aktarılması
 • Antrepo Çıkışlarının MAVİ YGM Sistemine aktarılması
Bonded and Export Warehouse Management Application
NCTS/T1 Entegrasyonu

Bu arayüz ile T.C. NCTS Uygulaması tarafından sağlanan web servisleri ile bildirim gönderilmesi ve durum takibi yapılmaktadır. Teminat gerektirmeyen yurtiçi gümrükler arasındaki transit taşımalara ilişkin bildirimler ile Gümrük Müsteşarlığı’na kendi teminatlarını vermiş firmalar tarafından teminatlı taşımalara ait bildirimler ve Avrupa’da başlayan veya sonlanan transit işlemleri de bu arayüz ile yapılabilmektedir.

daha fazla bilgi almak için

Ro-Ro Operation Management Application
RO-RO Yönetimi Uygulaması
 • Gemi ve mürettebata ilişkin ayrıntılı bilgiler ile gemi belgelerinin ve bitiş tarihlerinin takibi
 • Firma, araç ve sürücü bilgileri takibi
 • Araç veri tabanından yararlanılarak otomatik navlun ve ağırlık, uzunluk ve genişlik farklarının hesaplanması
 • Firma, plaka ve sürücü bazında kara liste takibi
 • Gemi hareket tarifeleri ve rezervasyon işlemleri
 • Ordino, konşimento ve “shortship” işlemleri
 • Kasa işlemleri, her türlü döviz ile ve çek ile tahsilât yapılabilmesi
 • Manifesto ile tahsilâtın ilişkilendirilmesi
 • Manifesto işlemleri, manifestoda yer alacak bilgilerin, ordino ve kasa işlemleri ile entegre olarak oluşturulması
 • Bilet uygulaması, biletlerin takibi, kayıp bilet ve bilet devir işlemleri, hediye bilet uygulaması

daha fazla bilgi almak için

SOFT Electronic Signature Integration
SOFT – Elektronik İmza Entegrasyonu
 • Cyrptografic Message Syntax (CMS) ve ETSI TS 101 733 standartlarına uygun imza oluşturma
 • Belirtilen standartlarda imzalanmış olarak gelen elektronik mesajların imza doğrulaması
 • 509 standartlarına uygun tüm Nitelikli Elektronik Sertifikalar (NES) ile çalışabilme özelliği
 • T.C. Gümrükleri’nin BİLGE Sistemine elektronik imzalı EDI mesajı gönderilmesi için SOFTTRANS® – BİLGE EDI Entegrasyonu Uygulaması ile birlikte çalışma özelliği
 • SOFT Yazılımlarının tüm EDI Entegrasyonu Uygulamaları ile birlikte çalışma özelliği
 • Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden temin edilecek Mali Mühür ve HSM donanımları ile çalışma özelliği
 • E-Fatura ve E-Defter için XADES standartlarına uygun imza oluşturulması

daha fazla bilgi almak için

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.