Tüm Süreçleriniz için tek ERP Çözümü

E-İmza Uygulaması, SOFT Uygulamaları içinden Elektronik Veri Değişimi (EDI) mesajları ile dokümanların Telekomünikasyon Kurumu’ nun ‘’Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliği’’nde belirtilen CWA 14169, CWA 14170 ve CWA 14171 standartlarına uygun bir biçimde elektronik olarak imzalanmasını sağlamaktadır. KAMU Sertifikasyon Merkezi tarafından verilen ve Donanımsal Güvenlik Modülü (HSM) içine yüklenen Mali Mühür Sertifikaları ile mühürleme işlemleri de bu uygulama aracılığı ile yapılmaktadır.

 • Cyrptografic Message Syntax (CMS) ve ETSI TS 101 733 standartlarına uygun imza oluşturma
 • Belirtilen standartlarda imzalanmış olarak gelen elektronik mesajların imza doğrulaması
 • 509 standartlarına uygun tüm Nitelikli Elektronik Sertifikalar (NES) ile çalışabilme özelliği
 • T.C. Gümrükleri’nin BİLGE Sistemine elektronik imzalı EDI mesajı gönderilmesi için SOFTTRANS® – BİLGE EDI Entegrasyonu Uygulaması ile birlikte çalışma özelliği
 • SOFT Yazılımlarının tüm EDI Entegrasyonu Uygulamaları ile birlikte çalışma özelliği
 • Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden temin edilecek Mali Mühür ve HSM donanımları ile çalışma özelliği
 • E-Fatura ve E-Defter için XADES standartlarına uygun imza oluşturulması

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

E - Ledger Featured
E-Defter
 • SOFTFİNANS Genel Muhasebe Uygulamasından yevmiye defteri verisi alınması
 • E-Defter dosyalarının belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanması
 • Hazırlanan dosyanın defter şema yapısında öngörülen alana yerleştirmesi
 • Oluşturulan defter dosyasının Mali Mühür ile mühürlenmesi ve zaman damgası ile damgalanması
 • Mühürlenen defter dosyasından berat dosyası oluşturulması
 • Berat dosyasının mühürlenmesi ve zaman damgası ile damgalanması
 • Mühürlü berat dosyası ya da dosyalarının paketlenmesi
 • Hazırlanan paketlerin GİB E-Defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenmesi
 • GİB E-Defter Sisteminden indirilen mühürlü beratların SOFT E-Defter Uygulamasına yüklenmesi
 • E-Defter dosyası ve yüklenen GİB tarafından mühürlenmiş beratların birlikte saklanması

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

E-ARCHIVE Featured
E-Arşiv
 • Elektronik ve basılı faturaların hazırlanması
 • Onaylanması
 • Mali mühür ile imzalanması ve değiştirilemez, silinemez biçimde saklanması
 • E-Posta yöntemini seçen alıcıların e-posta adreslerine yazdırılabilir bir formatta e-posta gönderilmesi
 • Yazdırılmış fatura isteyen alıcılar için yazdırılması gereken faturaların takibi ve yazdırılması
 • GİB dönemlik (aylık) e-arşiv fatura bildirimlerinin hazırlanması
 • GİB servislerine bildirimlerin yapılması ve bildirim cevabının saklanması
 • Geçmiş bildirimlerin raporlanması
 • Bildirim uyarı ve takip altyapıları

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

E-INVOICE Featured
E-Fatura
 • Elektronik ve basılı fatura hazırlama
 • Onay işlemleri
 • Mali mühür ile imzalama ve saklama
 • GİB Elektronik Fatura Sistemine gönderme
 • GİB alındı mesajının alınması ve saklanması
 • Alıcı firmanın onay veya ret cevabının alınması ve saklanması
 • GİB posta kutusundan firma adına düzenlenmiş e-faturaları alma
 • Kağıda basılmış olarak gelen faturaların taranarak sistem içine alınması
 • E-Faturalar için kabul veya ret yanıtının GİB Elektronik Fatura Sistemine gönderme
 • Gelen e-faturaların SOFT Uygulamalarına işlenme durum takibi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

E - Ledger Featured
E-İrsaliye
 • Elektronik İrsaliye hazırlanması ve kağıt olarak yazıcıdan basılması
 • Onay işlemleri
 • Mali mühür ile imzalama ve saklama
 • GİB Elektronik İrsaliye Sistemine gönderilmesi
 • GİB alındı mesajının alınması ve saklanması
 • Alıcı firmanın irsaliye bazındaki yanıtının veya irsaliye kalemi bazındaki kısmi kabul veya itiraz yanıtının alınması ve saklanması
 • Giden E-İrsaliyelerin SOFTFİNANS Uygulamalarına entegrasyonu
 • GİB posta kutusundan şirketinize düzenlenmiş E- İrsaliyelerin alınması
 • Gelen E-İrsaliyenin irsaliye bazında yanıtının veya kalem bazında kısmi kabul veya itiraz yanıtının oluşturulması
 • E-İrsaliye yanıtının GİB Elektronik İrsaliye Sistemine gönderilmesi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

KEP-Integration-Application
KEP Entegrasyonu Uygulaması
 • SOFT Yazılımları içinde oluşturulan e-posta ve diğer dokümanların KEP formatına dönüştürülmesi
 • Onaylanması
 • SOFT E-imza Entegrasyonu Uygulaması aracılığı ile E-İmza ile imzalanması ve saklanması
 • KEP Hizmet Sağlayıcı Sistemine Gönderilmesi
 • KEP Hizmet Sağlayıcı alındı mesajının alınması ve saklanması
 • Alıcı firmanın alındı ve okundu mesajının alınması ve saklanması
 • KEP Hizmet Sağlayıcı Sisteminden firma adına düzenlenmiş kayıtlı elektronik postaların alınması
 • İlgililerin bilgisine sunulması
 • Gelen kayıtlı elektronik postaların okunma durum takibi
 • Gelen kayıtlı elektronik postaların SOFT Uygulamaları ile ilişkilendirilmesi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

SOFT-E-Document-Portal
E-Belge Portal

Portal Altyapısı

 • Şirket / uygulama tanımlama
 • Kullanıcı girişi
 • Kullanıcı tanımlama / rol tanımlama
 • Kullanıcı yetkileri
 • Menü sistemi

Sistem günlüğü (Log) Alt Sistemi

 • Log arşiv
 • Raporlama

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Bilge Edi Detay Beyan Entegrasyonu
Bilge EDI Detay Beyan Entegrasyonu
 • BİLGE Yazılımında kullanılan standart kodlar
 • Beyanname tescili için gerekli bilgilerin kontrolü
 • Beyanname bilgilerinin oluşturulması ve BİLGE Web Servisleri ile gönderilmesi
 • Kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otomatik mesaj gönderilmesi ve alınması
 • Varsa hata mesajlarının gösterilmesi
 • Mükerrer gönderimin engellenmesi
 • BİLGE Yazılımından gelen yanıt mesajlarının alınması, yorumlanması ve SOFTTRANS®’ a işlenmesi
 • MS Exchange Sistem Entegrasyonu Modülü ile göndericinin elektronik posta yoluyla uyarılması
 • Gümrük Yönetimi Uygulaması ile entegrasyon
 • İthalat ve İhracat Beyannameleri

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

SOFTTRANS® - Bilge EDI Summary Declaration Integration
Bilge EDI Özet Beyan Entegrasyonu
 • BİLGE Yazılımında kullanılan standart kodlar
 • Pozisyon içindeki yüklerin gümrük bazında gruplanarak bilgi kontrolü ve Ön Beyan, Varış Bildirimi, Çıkış Bildirimi Özet Beyan mesajlarının oluşturulması
 • BİLGE Web Servisleri ile Özet Beyan gönderilmesi
 • Kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otomatik mesaj gönderilmesi ve alınması
 • BİLGE Yazılımından gelen yanıt mesajlarının alınması ve yorumlanması
 • MS Exchange Sistem Entegrasyonu Modülü ile göndericinin elektronik posta yoluyla uyarılması, müşterinin bilgilendirilmesi
 • Varsa hata mesajlarının gösterilmesi
 • BİLGE Yazılımından gelen tescil numarasının yüklere işlenmesi
 • Mükerrer gönderimin engellenmesi
 • Uluslararası Karayolu, Havayolu, Denizyolu ve Demiryolu Taşımacılığı, Antrepo ve İhracat Deposu Yönetimi, Hat Acenteliği ve İşletmeciliği ve Ro-Ro Operasyon Yönetim Sistemi Uygulamaları ile entegrasyon

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.