Kontrol sistemleri ile yönetiminizi güçlendirin

Sistem yönetimi uygulamalarıyla SOFT Uygulamalarındaki gerekli tanım, parametler ve süreç yönetiminizi gerçekleştirirsiniz. Tanım ve parametreler ile operasyonel ve muhasebe verilerini dilediğiniz gibi yönetir, pivot analizleri ve gelecek projeksiyonları alabilirsiniz. Kurum kültürü ve organizasyon şemanıza göre yetki ve rol tanımlarını gerçekleştirerek istediğiniz gibi sistemin kontrolünü sağlarsınız.

SOFT Microsoft Exchange, SMS, SMPT, GFI Fax Maker, Telex vb birçok sistem ile entegrasyon sağlayarak operasyonel, satış, satınalma, muhasebe-finansman evrak ve veri bilgileri tek bir platform üzerinden yönetimi ve gönderimi sağlanmaktadır.

Kullandığınız araç takip sistemleri ve akaryakıt istasyonları/yakıt tankerleri, uydu ve taşıt tanıma&akaryakıt entegrasyonu uygulamalarımız ile elektronik veri değişimi gerçekleşir. Sistemden gelen veriler SOFT Uygulamalarına otomatik işlenir, elde edilen verilerle birlikte araç ve filolarınızı daha efektif ve kontrol edilebilir bir biçimde yönetimini gerçekleştirirsiniz.

 • SOFT Yazılımları içinde oluşturulan her türlü evrak ve raporun program içinden e-posta ile gönderilebilmesi
 • Yük durumu değişikliğinde (yükleme, boşaltma, teslimat) yükle ilgili firmalara ve/veya şirket içindeki istenen kişilere otomatik olarak e-posta ile bildirim yapılması
 • Araç takip sisteminden gelen periyodik mesajlardan alınan konum bilgisinin araç kartlarına işlenmesi
 • Firma için IATA dokümanlarında Resolution 606 olarak geçen etiketin hazırlanması
 • Master konşimentonun her bir kolisi için bir adet etiket basımı
 • Oluşan yakıt hareketleri ile gider faturası kontrolü
 • Genel Muhasebe gider hesapları ve masraf merkezi entegrasyonu

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

MS Exchange Sistem Entegrasyonu
 • SOFT Yazılımları içinde oluşturulan her türlü evrak ve raporun program içinden e-posta ile gönderilebilmesi
 • Bir firma grubuna toplu olarak e-posta aracılığı ile duyuru yapma olanağı
 • Firma kartından otomatik olarak e-posta adresi alınması
 • Yük durumu değişikliğinde (yükleme, boşaltma, teslimat) yükle ilgili firmalara ve/veya şirket içindeki istenen kişilere otomatik olarak e-posta ile bildirim yapılması
 • Uydu Sistemi Entegrasyonu Modülünde uydudan gelen mesajların istenildiği takdirde şirket içindeki bir kişi veya gruba e-posta aracılığı ile yönlendirilmesi
 • Önceden tanımlanmış e-posta adreslerine müşterilerden gönderilen e-postalara sistemin otomatik olarak yanıt vermesini sağlayan e-posta robotu.
 • Bu olanakla, yük durumu, hesap ekstresi gibi kendisine ait bilgiler müşterinin göndereceği bir e-posta mesajına sistem tarafından otomatik gönderilir
 • Gönderilen e-posta ve faksların alındı teyitleri yazılım içinden takip edilmemektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN

SMTP Sistem Entegrasyonu
 • Oluşturulan her türlü evrak ve raporun program içinden e-posta ve faks olarak gönderilebilmesi
 • Bir firma grubuna toplu olarak e-posta aracılığı ile duyuru yapma olanağı
 • Firma kartından otomatik olarak e-posta adresi ve faks numarası alınması
 • Yük durumu değişikliğinde (yükleme, boşaltma, teslimat) yükle ilgili firmalara ve/veya şirket içindeki istenen kişilere otomatik olarak e-posta ile bildirim yapılması
 • Uydu Sistemi Entegrasyonu Modülünde uydudan gelen mesajların şirket içindeki bir kişi veya gruba e-posta aracılığı ile yönlendirilmesi
 • SMTP sunucu üzerindeki faks yazılımına her türlü evrak ve raporun program içinden faks olarak gönderilebilmesi
 • Gönderilen e-posta ve faksların alındı teyitleri yazılım içinden takip edilmemektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN

SOFTTRANS® - NCTS/T1 Arayüzü

Bu arayüz ile T.C. NCTS Uygulaması tarafından sağlanan web servisleri ile bildirim gönderilmesi ve durum takibi yapılmaktadır. Teminat gerektirmeyen yurtiçi gümrükler arasındaki transit taşımalara ilişkin bildirimler ile Gümrük Müsteşarlığı’na kendi teminatlarını vermiş firmalar tarafından teminatlı taşımalara ait bildirimler ve Avrupa’da başlayan veya sonlanan transit işlemleri de bu arayüz ile yapılabilmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN

SGS Servis Sağlayıcı Arayüzü

Bu arayüz ile SGS TransitNet Sistemi üzerinden SGS teminatı kullanılarak Avrupa NCTS sistemi ve T.C. NCTS sistemine bildirim yapılabilmektedir. Bu bildirimlerde asıl sorumlu olarak SGS gözükmektedir. Bu arayüzü kullanacak firmanın SGS ile bu konuda ayrıca bir anlaşma imzalaması gerekmektedir. SGS Arayüzü ile bir araç için hazırlanmış olan bildirim veya bildirimler toplu olarak SGS sistemine web servisleri ile yüklenmektedir. Yükleme sonrası SGS web sayfasında ilgili bildirim eksiksiz olarak gözükmekte ve T1 ücretlerinin web sayfasında görülerek onaylanması sonrasında Avrupa Gümrükleri’ne tescil için gönderilmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN

OREGON Servis Sağlayıcı Arayüzü

Bu arayüz OREGON teminatı kullanarak T1 bildirimleri açmak isteyen firmalar için hazırlanmış bir arayüz olup, OREGON tarafından hazırlanan web servisleri ile bildirimler OREGON sistemine gönderilmektedir.

Tescil için alınan MRN numarası ve daha sonradan açılan bildirimin farklı durumları, kapanana kadar SOFTTRANS®’a entegre edilerek tarihsel olarak SOFTTRANS® – NCTS/T1 Entegrasyonu uygulaması içinde görülebilmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN

Araç Tanıma ve Yakıt Sistemi Entegrasyonları
 • Veri transferi, oluşan yakıt hareketlerinin günlük olarak sisteme alınması, izlenmesi
 • Araç Takibi ve Filo Yönetimi Uygulamalarındaki yakıt takip sistemine veri aktarımı
 • Genel Muhasebe gider hesapları ve masraf merkezi entegrasyonu
 • Oluşan yakıt hareketleri ile gider faturası kontrolü

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.