Çevre Dostu E-Belge Platformu

Tüm sektörler için geliştirilen SOFTE-BELGE Platformu, şirketinizin muhasebe ve finansal iş süreçlerini dijital ortamda yönetmenizi sağlayan web tabanlı bir uygulamadır.

SOFTE-BELGE Platformu, kağıt faturaların basımı, gönderimi ve saklanması gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetleri ortadan kaldırarak şirketinizin için kağıtsız çalışma ortamı sunar.

Fatura ve irsaliyelerinizi dijital ortamda kolay  ve hızlı bir şekilde hazırlamanızı, güvenli bir şekilde saklamanızı ve tüm süreçleri tek bir platformdan yönetebilmenizi sağlayan SOFTE-BELGE Platformu, kullanıcı dostu arayüzlere sahiptir.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) standartlarına uygun geliştirilen E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter, E-İrsaliye, E-Mutabakat ve E-Müstahsil modülleri diğer SOFT Uygulamaları ile tam entegre çalışır. Entegre yapısı sayesinde mükerrer veri giriş ve kontrolleri gerçekleştirmezsiniz. E-Dönüşümünüzü SOFTE-BELGE Platformu ile yönetirsiniz.

E-Defter

ÇEVRE DOSTU E-BELGE PLATFORMU SOFT E-Defter Uygulaması, SOFTFİNANS Genel Muhasebe Uygulamasında hazırlanan Yevmiye Defteri bilgilerini alarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili tebliğ ve kılavuzlarına göre XBRL GL formatına uygun olarak elektronik Yevmiye ve Büyük...

E-Arşiv

ÇEVRE DOSTU E-BELGE PLATFORMU SOFT E-Arşiv Uygulaması, SOFT Yazılımları içinden E-Arşiv faturası oluşturularak e-posta ile veya yazdırılarak iletilmesini sağlar. Dönemlik E-Arşiv faturası bildirimleri için GİB servisleri ile entegre çalışırken, E-Arşiv entegratörlük hizmeti veren sistemlere de E-Arşiv faturası transferi...

E-Fatura

ÇEVRE DOSTU E-BELGE PLATFORMU SOFT E-Fatura Uygulaması, SOFT Yazılımları içinden E-Fatura oluşturularak gönderilmesi ve E-Faturaların alınması ve SOFT Yazılımlarına işlenmesini sağlar. Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Uygulamasına gönderilecek olan faturaların, elektronik imza olan Mali...

E-İrsaliye

ÇEVRE DOSTU E-BELGE PLATFORMU SOFT E-İrsaliye Entegrasyonu Uygulaması, SOFT Yazılımları içinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından tanımlanmış şekilde E-İrsaliye oluşturularak gönderilmesi, E-İrsaliyelerin alınması ve SOFT Yazılımlarına işlenmesini sağlar. Uygulama tam entegrasyon ile çalışma...

E-Mutabakat

ÇEVRE DOSTU E-BELGE PLATFORMU SOFT Platform Bağımsız E-Mutabakat Uygulaması, bir muhasebe yazılımında oluşturulmuş mutabakat verilerini alarak takip edilebilir verilere dönüştüren platform bağımsız bir uygulamadır. Dış sistemlerden veri alınarak oluşturulan mutabakat kayıtları, dış sistemin...

Sürdürülebilir Çözümler

SOFT Yazılımları Web, Elektronik Posta ve Elektronik Veri Değişimi (EDI) Arayüzleri, Microsoft Ofis Yazılımları Entegrasyonu, Bilgisayarlı Faks Sistemi Entegrasyonu, Barkod Entegrasyonu gibi işlev ve özelliklere sahiptir. İstemci/Sunucu (Client/Server) yapısı sayesinde, uzak ofis ve kullanıcılar sisteme kolaylıkla entegre edilebilmektedir.

Lojistikte Dijitalleşme

Etkili bir ERP yazılımı, şirketin müşteri hizmetlerini, şeffaflığı ve dijitalleşme ağını artırırken pazar payını yakalama, gelir artışını artırma, marjları artırma olanağını geliştirir. SOFT ERP tedarikçiler, müşteriler ve ticaret ortakları dahil olmak üzere tüm tedarik zincirinde tutarlı, uyumlu, standartlaştırılmış ve yönetilebilen veriler sağlar. SOFT ERP ayrıca iş süreçlerin izlenebilirliğini, performans ölçümünü ve ticaret ortaklarıyla işbirliğini sağlar.

İLETİŞİME GEÇİN

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.