TAM ENTEGRE SEKTÖREL SOFT ERP UYGULAMALARI

SOFTFİNANS Uygulaması içinde yer alan Bakım Yönetimi Uygulaması,her türlü araç, makine ve donanım ile ilgili bakım kontrol işlemlerinin takibi için geliştirilmiştir.

SOFTTRANS® Araç Takibi ve Filo Yönetimi Uygulaması üzerinden izlenen araçlar için Bakım Yönetimi Uygulaması ile entegrasyon sağlanmaktadır. Ayrıca Stok Kontrol Yönetimi ve Satın Alma Yönetimi Uygulamaları ile tam entegre çalışarak yedek parça stok ve satın alma gibi işlemlerin planlı bir şekilde yönetilmesi sağlanır.

 • Araç, makine ve donanıma ilişkin bakım ile ilgili temel bilgilerin tanımlanması ve izlenmesi
 • Araç, makine ve donanıma ilişkin periyodik bakım ve kontrol bilgilerinin tanımlanması
 • Koruyucu/planlı bakım ve arızi bakım yönetimi
 • Günlük, haftalık ve araç bazında kontrol bakım programları düzenlenmesi, uyarılar verilmesi
 • İşemri açılması, süre, personel ve parça hareket girişi
 • İşemri kapatılması ve maliyet hesaplaması
 • Geçmiş hareket izleme ve raporlama
 • Yedek parça ve insan gücü planlaması
 • Stok Kontrol Uygulaması ile entegre olarak yedek parça stok işlemleri
 • Garanti kapsamındaki parçaların takibi
 • Analiz raporları

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

Tire Management Application
Lastik Yönetimi Uygulaması
 • Çekici ve römork üzerindeki lastik bilgilerinin tutulması (seri numarası, marka, model, desen, orijinal diş derinliği, DOT, üretim tarihi vb.)
 • Araç tiplerine göre lastik yerleşim planlarının tutulması
 • Mevcut lastiklerin araçlardaki dağılımı ve durumlarının takibi Periyodik ölçme ve diğer hareketlerin sisteme girilmesi ve takibi
 • Kaplama vb. işlemlerin takibi, iş emirlerinin verilmesi
 • Araç tipi, lastik konumu, güzergâh, taşınan mal miktarı vb. konulara göre lastik yıpranma analizlerinin yapılması
 • Kritik diş derinliğine yaklaşan lastikler için uyarı robotu
Service and Maintance Management
Servis ve Bakım Yönetimi Uygulaması
 • Servis hizmeti verilen makine, araç ve donanıma ilişkin genel tanımlar
 • Modele göre farklı standart işçilik süresi tanımları
 • Yedek parça, sarf malzemesi ve işçilik için birden fazla satış fiyatı tanımı
 • Arızalı donanım servis formu ve servis iş emri yönetimi
 • Servis iş emri kapatılması, fiyatlandırılması ve faturalarının kesilmesi
 • İş emri maliyetlerinin hesaplanması
 • Periyodik bakım iş emri şablonları tanımı
 • Stok Kontrol Uygulaması ile entegre olarak yedek parça stok işlemleri
 • Garanti kapsamında servis ve yedek parça işlemleri
 • Ekipman servis tarihçesi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Domestic Truck Tracking & Fleet Management Featured
Yurtiçi Araç Takibi ve Filo Yönetimi Uygulaması
 • Araçlara ilişkin plaka, motor ve şasi numaraları, marka, model ve tip gibi ruhsat bilgileri; net ağırlık, istiap haddi, yükleme hacmi bilgileri; trafiğe çıkış tarihi, aks sayısı ve benzeri ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı araç sicil dosyalarının tutulması
 • Araçlara ilişkin trafik muayenesi, sigortalar ve benzeri süreli belgelerin takibi
 • Yükleme sırasında araç bilgilerinden gerekli denetimlerin yapılması
 • Araçlara ilişkin periyodik (sigorta, kasko, taşıt pulu, bakım, vb.) ve planlanamayan (arıza) masraf ve hareketlerin izlenmesi. Bu maliyetlerin sefer ve taşıma maliyetlerine yansıtılması
 • Araç sefer hareketlerinin izlenmesi
 • Amortisman ve işletme giderlerinden alınan payların sefer maliyetlerine yansıtılması
 • Standart ve fiili maliyetlerle çalışma olanağı
 • Sefer ve araç maliyetleri ile ilgili analizler ve raporlar
 • Araç bazında rezervasyon yapma olanağı
 • Araç durumlarının izlenmesi ve araç planlaması yapılması

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Purchasing Management Application
Stok Kontrol Uygulaması
 • Ayrıntılı malzeme özellikleri grup, tip, cins, sınıf ayrımları
 • Malzemenin üç ayrı birimle takibi, alternatif malzeme takibi
 • Birden fazla ambarla çalışma olanağı
 • Ambar bazında yetki tanımı
 • Minimum, optimum ve maksimum malzeme seviyeleri takibi ve uyarıları
 • Malzeme giriş/çıkış hareketleri ve rezerve, arıza, garanti, konsinye takibi
 • Masraf yeri bazında iç kullanıma çıkış ve takip işlemleri, sarf listeleri
 • Yer takibi, malzeme toplama listesi
 • Maliyetlerin ortalama, FIFO ve LIFO cinsinden eş zamanlı olarak hesaplanması
 • Stok muavini, envanter defteri ve dönem sonu mahsuplaştırma işlemleri

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Inventory Control Application
Satın Alma Yönetimi Uygulaması
 • Satın alma taleplerinin yönetimi
 • Teklif isteme ve teklif değerlendirme
 • Satın alma taleplerinden ve tekliften satın alma siparişi oluşturma
 • Sipariş durumu izleme
 • Siparişe bağlı ve siparişsiz satın alma işlemleri
 • Tesellüm işlemleri
 • Alış faturalarının işlenmesi
 • Mal girişinde otomatik sipariş kapatma
 • Alış faturasında fiyat kontrolü
 • Sözleşme fiyatları üzerinden otomatik hesaplama ve iskonto takibi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

International Truck Tracking and Fleet Management Application
Uluslararası Araç Takibi ve Filo Yönetimi Uygulaması
 • Araçlara ilişkin plaka, motor ve şasi numaraları, marka, model ve tip gibi ruhsat bilgileri; net ağırlık, istiap haddi, yükleme hacmi bilgileri; trafiğe çıkış tarihi, aks sayısı ve benzeri ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı araç sicil dosyalarının tutulması. Araç yüklenirken bu bilgilerden gerekli denetimlerin yapılması
 • Araçlara ilişkin trafik muayenesi, sigortalar, uygunluk belgesi ve benzeri süreli belgelerin takibi ve araç yüklemelerinde gerekli denetimlerin yapılması
 • Araçlara ilişkin periyodik (sigorta, kasko, taşıt pulu, bakım, vb.) ve planlanamayan (arıza) masraf ve hareketlerin izlenmesi, bunların sefer ve taşıma maliyetlerine yansıtılması, gelecek dönem gelir gider hesaplarına entegrasyonu
 • Amortisman ve işletme giderlerinden alınan payların sefer maliyetlerine yansıtılması
 • Standart ve fiili maliyetlerle çalışma olanağı
 • Araç bazında rezervasyon yapma olanağı
 • Araç durumlarının izlenmesi ve araç planlaması yapılması
 • Araç sefer hareketlerinin izlenmesi, faaliyet raporlarının oluşturulması
 • TIR karnesi takibi, seri alım giderlerinin girilmesi ve entegrasyonu
 • UBAK belgeleri takibi

Daha FAzla Bilgi Almak İçin

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.