Gerçek Zamanlı Veri Gönderimi ve Takibi

Mobil Depo Yönetimi Uygulamaları, İhracat Deposu Barkod Entegrasyonu, Antrepo Barkod Entegrasyonu, Ambar Yönetimi Barkod Entegrasyonu Uygulamaları’ndan oluşmaktadır.

İhracat Deposu Barkod Entegrasyonu Uygulaması, Depo Yönetimi Uygulamasının İhracat Deposu Modülü ve Uluslararası Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu Taşımacılığı Uygulamaları ile entegre çalışır ve depoya giren/çıkan mallar ile ilgili tüm iş süreçlerin el terminalleri üzerinden yönetilmesini sağlar.

Antrepo Barkod Entegrasyonu Uygulaması, Depo Yönetimi Uygulamasının Antrepo Yönetimi Modülü ve Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulaması ile entegre çalışır ve antrepoya giren/çıkan mallar ile ilgili tüm iş süreçlerin el terminalleri üzerinden yönetilmesini sağlar.

Ambar Yönetimi Barkod Entegrasyonu Uygulaması, Ambar Yönetimi ve Satış Yönetimi Uygulamaları ve SOFTTRANS®’ın Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulamaları ile entegre çalışarak yükleme ve ambardan malzeme toplama optimizasyonlarının yapılabilmesini sağlar. Ayrıca bu uygulama ile tüm ambar hareketlerinin el terminalleri ile barkod kontrollü olarak gerçekleştirilir.

 • Depoya giren malın her parçasına barkod içeren etiket basılması
 • Depodan araca yüklenecek mallar için yükleme iş emri açılması
 • Barkod okuyuculu RF el terminali ile gerçek zamanlı mal yükleme kontrolü yapılması
 • Antrepoya giren malın her parçasına barkod içeren etiket basılması
 • Antrepodan çekilecek mallar için iş emri açılması
 • İş emrinden otomatik araç yüklemesi ve antrepo çıkış hareketlerinin oluşturulması
 • Ambara giren malın her parçasına barkod içeren etiket basılması
 • Ambardan çekilecek mallar için iş emri hazırlanması, bu iş emirlerinin Satış Yönetimi Uygulamasından oluşturulabilmesi
 • El terminalinde, iş emrine göre raf ve malzeme bilgisini göstererek yönlendirme yapılabilmesi

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlara cevap verebilmek için sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

Export Warehouse Barcode Integration
İhracat Deposu Barkod Entegrasyonu
 • Depoya giren malın her parçasına barkod içeren etiket basılması
 • Etiketlenen malların depoda nerelere yerleştirildiğinin takibi (otomatik yerleştirme yapılmaz)
 • Depodan araca yüklenecek mallar için yükleme iş emri açılması
 • İş emrine bağlı olarak depodan mal toplama için yer sıralı Mal Toplama Listesi (Picking List) basılması
 • Barkod okuyuculu RF el terminali ile gerçek zamanlı mal yükleme kontrolü yapılması
 • İş emri kapatılması ile depo çıkış kayıtlarının oluşturulması ve yük durum bilgilerinin değiştirilmesi
 • Raf bazında ihracat depo sayım işlemi yapılabilmesi
Bonded Warehouse Barcode Integration
Antrepo Barkod Entegrasyonu
 • Antrepoya giren malın her parçasına barkod içeren etiket basılması
 • Depo raf yerleri için barkod etiketi basılması
 • Etiketlenen malların depoda nerelere yerleştirildiğinin takibi (otomatik yerleştirme yapılmaz)
 • Antrepodan çekilecek mallar için iş emri açılması
 • İş emri bazında depodan mal toplama için yer sıralı Mal Toplama Listesi (Picking List) basılması
 • Barkod okuyuculu RF el terminali ile gerçek zamanlı mal çıkış kontrolü yapılması
 • İş emri üzerine Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulamasında tanımlı ve taşıma tarifelerinde de kullanılan teslim yeri bilgisinin girilebilmesi (bu özellik Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulaması ile birlikte kullanılabilir)
 • Açılan iş emirlerindeki teslim yeri bilgilerine dayanarak yurtiçi taşıma için sevkiyat ve araç planlaması yapılabilmesi (bu özellik Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulaması ile birlikte kullanılabilir)
 • İş emrinden otomatik araç yüklemesi ve antrepo çıkış hareketlerinin oluşturulması
 • Araç antrepoları için şasi no bazında takip yapılabilmesi
 • Raf bazında antrepo sayım işlemi yapılabilmesi
Warehouse Barcode Integration
Ambar Yönetimi Barkod Entegrasyonu
 • Ambara giren malın her parçasına barkod içeren etiket basılması
 • Otomatik yerleştirme ve ambar içi hareketler için iş emirleri hazırlanması
 • Ambardan çekilecek mallar için iş emri hazırlanması, bu iş emirlerinin Satış Yönetimi Uygulamasından oluşturulabilmesi
 • Barkod okuyuculu RF el terminali ile gerçek zamanlı mal çıkış kontrolü yapılması
 • Açılan iş emirlerindeki teslim yeri bilgilerine dayanarak yurtiçi taşıma için sevkiyat ve araç planlaması yapılabilmesi (bu özellik Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulaması ile birlikte kullanılabilir)
 • İş emrinden otomatik araç yüklemesi ve ambar çıkış hareketlerinin oluşturulması
 • El terminalinde, iş emrine göre raf ve malzeme bilgisini göstererek yönlendirme yapılabilmesi
 • Ambar görevlilerinin performans takibinin yapılması
Distribution Management and Barcode Integration
Dağıtım Yönetimi ve Barkod Entegrasyonu
 • Kargo ve doküman dağıtımı
 • Dağıtım yapılacak kargo ve dokümanlar için barkodlu dağıtım etiketleri basılması
 • Güzergâh planlaması
 • Dağıtım iş emirlerinin el terminallerine yüklenmesi
 • Barkodlu ve barkodsuz teslimat işlemleri
 • Teslimat, hasar, fotoğraf ve imza saklanması
 • Teslimat bilgilerinin ilgili SOFT Modüllerine işlenmesi
Domestic Logistics Barcoded Loading/Discarge Management
Yurtiçi Lojistik Barkodlu Yükleme/Boşaltma Yönetimi
 • Yurtiçi Lojistik Uygulamasındaki bir pozisyonun (aracın) tüm yükleri veya seçilen yüklerden barkod bilgisi olmayanlar için, barkod bilgisi ve barkodu içeren taşıma etiketlerinin üretilmesi
 • Araca yükleme yapılırken barkod etiketlerinin el terminali ile okutulması ve her parçanın yüklendiğinin kontrolü
 • Mükerrer okutma kontrolü
 • Aktarma yükü yaratılırken yük barkod kayıtlarının aktarma yükü altına otomatik olarak yaratılması
 • Aktarma merkezinde araç boşaltılırken her barkod etiketi okutularak, tüm parçaların boşaltıldığının kontrolü
 • Yükleme ve boşaltma sırasında tüm araç için, bir alıcı için veya yük bazında barkod okutma ve kalan kontrolü
 • Yükleme ve boşaltma sırasında okutulan her barkod kaydına zaman damgası konulması
 • Yük durumunun barkod okutma tamamlandığında otomatik olarak değiştirilmesi
 • Zaman damgaları üzerinden performans raporu oluşturulması
 • SOFT Standart El Terminali Barkod Uygulaması için Web Servisi
 • Yükleme ve teslimat bildirimleri için standart SOFT Web Servisi

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.