TAM ENTEGRE SEKTÖREL SOFT ERP UYGULAMALARI

3PL ve 4PL hizmetlerinde yer alan tüm operasyonel işlemlerin yönetilmesini sağlayan modüllerin yanı sıra, gelişmiş EDI, Barkod ve Gümrük Entegrasyonları ile birlikte bir çözüm oluşturan SOFTTRANS® ve SOFTARAYÜZ Uygulamaları, depo operasyonlarınızı ortaklarınıza ve tedarikçilerinize bağlayarak iş akışını kolaylaştırır.

 • Çoklu antrepo ve ihracat deposu yönetimi
 • Depo giriş çıkış hareketlerinin takibi
 • Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu Taşımacılığı Uygulamaları ile ihracat ve ithalat deposu arasında bilgi aktarımı
 • Tarife tanımlamaları
 • Otomatik fiyat hesaplamaları
 • Tesellüm, antrepo giriş ihbarnamesi gibi gerekli evrakları hazırlama
Bonded Warehouse Management
 • Fatura işlemleri
 • Raporlama ve analizler
 • EDI Entegrasyonları
 • Barkod Entegrasyonları
 • MAVİ YGM Entegrasyonu
 • Hasar ve arıza takibi
 • Farklı taşıyıcı firmalardan antrepoya giriş yapılabilmesi

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

Bonded and Export Warehouse Management Application
Antrepo ve İhracat Deposu Yönetimi Uygulaması
 • Birden fazla ihracat deposu ve antrepo tanımlanabilmesi
 • Detaylı konteyner tanımları
 • Bir malın depo içinde birden fazla yere yerleştirilebilmesi
 • Dolu ve boş yerlerin takibi, bazı alanların kiraya verilebilmesi
 • Depo giriş ve çıkış hareketleri
 • Uluslararası Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve Demiryolu Taşımacılığı uygulamalarının İhracat modülleri ile bilgi alışverişi (İhracat Deposu)
 • Uluslararası Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve Demiryolu Taşımacılığı uygulamalarının İthalat modüllerinden yük bilgileri transferi (Antrepo)
 • Malların depo içinde çıkış birimi cinsinden takibi
 • Tesellüm belgesi ve diğer evrakların oluşturulması
 • Hasar ve arıza takibi

daha fazla bilgi almak için

Container Tracking & Warehouse Management Application
Konteyner Takibi ve Depoculuğu Uygulaması
 • Detaylı konteyner tanımları
 • Özmal, kiralık ve yükleyici konteynerleri için takip işlemleri
 • Kira, hasar ve tamir takibi, survey tarifeleri ve hesaplamaları
 • Parametrik konteyner hareket tanımları
 • Yurtiçi veya yurtdışı limanlarda konteyner hareketleri girişleri
 • Konteyner durumlarına ilişkin kullanıcı bazında tanımlanabilen parametreler
 • Yurtiçi veya yurtdışı limanlarda konteyner stokları takibi
 • Depo, demuraj, ardiye, nakliye, leasing, tamir, depo elleçleme tarifeleri
 • Tarifelerden otomatik hesaplama işlemleri ve faturalama
 • Demuraj ve nakliye taahhütleri girişleri ve takibi

daha fazla bilgi almak için

Bonded Warehouse Management Standart EDI Integration
Antrepo Yönetimi Standart EDI Entegrasyonu
 • Müşteri/Satıcı Firma Kartlarının SOFT’a aktarılması
 • Müşteriden gelen dosyayla Antrepoya “Gelecek” durumunda yük yaratılması
 • Müşteriden gelen verideki seri numarası içeren barkodlara ait yüklerin “Gelecek” durumunda Antrepo Modülü’ne yaratılması
 • Antrepoya girişi yapılan barkodların bilgisinin SOFT’tan müşteriye aktarılması
 • Müşteriden gelen veriyle sipariş numarası bazında antrepodan çıkış iş emrinin oluşturulması
 • Antrepo’dan çıkacak barkodlarla ilgili bilginin müşteriden SOFT’a aktarılarak çıkış iş emrinin yaratılması
 • Çıkış iş emrinin kapatılmasıyla Araç- Sürücü- İrsaliye – Barkod bilgilerinin müşteriden SOFT’a aktarılması

daha fazla bilgi almak için

Bonded Warehouse Barcode Integration
Antrepo Barkod Entegrasyonu
 • Antrepoya giren malın her parçasına barkod içeren etiket basılması
 • Depo raf yerleri için barkod etiketi basılması
 • Etiketlenen malların depoda nerelere yerleştirildiğinin takibi (otomatik yerleştirme yapılmaz)
 • Antrepodan çekilecek mallar için iş emri açılması
 • İş emri bazında depodan mal toplama için yer sıralı Mal Toplama Listesi (Picking List) basılması
 • Barkod okuyuculu RF el terminali ile gerçek zamanlı mal çıkış kontrolü yapılması
 • İş emri üzerine Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulamasında tanımlı ve taşıma tarifelerinde de kullanılan teslim yeri bilgisinin girilebilmesi (bu özellik Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulaması ile birlikte kullanılabilir)
 • Açılan iş emirlerindeki teslim yeri bilgilerine dayanarak yurtiçi taşıma için sevkiyat ve araç planlaması yapılabilmesi (bu özellik Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulaması ile birlikte kullanılabilir)
 • İş emrinden otomatik araç yüklemesi ve antrepo çıkış hareketlerinin oluşturulması
 • Araç antrepoları için şasi no bazında takip yapılabilmesi

daha fazla bilgi almak için

Export Warehouse Barcode Integration
İhracat Deposu Barkod Entegrasyonu
 • Depoya giren malın her parçasına barkod içeren etiket basılması
 • Etiketlenen malların depoda nerelere yerleştirildiğinin takibi (otomatik yerleştirme yapılmaz)
 • Depodan araca yüklenecek mallar için yükleme iş emri açılması
 • İş emrine bağlı olarak depodan mal toplama için yer sıralı Mal Toplama Listesi (Picking List) basılması
 • Barkod okuyuculu RF el terminali ile gerçek zamanlı mal yükleme kontrolü yapılması
 • İş emri kapatılması ile depo çıkış kayıtlarının oluşturulması ve yük durum bilgilerinin değiştirilmesi
 • Raf bazında ihracat depo sayım işlemi yapılabilmesi

daha fazla bilgi almak için

MAVI Authorized Customs Broker System Integration
SOFTTRANS® - Mavi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi Entegrasyonu
 • Ambar Girişlerinin (Geçici Depolamaya giren yükler) MAVİ YGM Sistemine aktarılması
 • Antrepo Girişlerinin MAVİ YGM Sistemine aktarılması
 • Ambar Çıkışlarının MAVİ YGM Sistemine aktarılması
 • Antrepo Çıkışlarının MAVİ YGM Sistemine aktarılması

daha fazla bilgi almak için

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.