Elektronik Veri Değişimi ile mükerrer veri girişi ve kontrolüne son

SOFTARAYÜZ Uygulaması içinde yer alan SOFT EDI Entegrasyonları SOFTTRANS® ve SOFTFİNANS Uygulamaları’nda yer alan karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu taşımacılığı, antrepo, ambar, muhasebe ve finansman, taşıt tanıma ve akaryakıt yönetimi gibi farklı fonksiyonların iş süreçleri için geliştirilmiş ve modüllerin ilgili bölümlerine durum, konşimento, hesap, tahsilat bilgileri gibi verilerin otomatik olarak işlenmesini ve detaylı iş zekası raporlamasını gerçekleştirmektedir.

EDI (Elektronic Data Interchange – Elektronik Veri Değişimi) ile farklı iş platformları (CHAMP, DESCARTES, INTTRA, Bankalar, Akaryakıt İstasyonları vb.) arasında veri aktarımını gerçeklemesi ile operasyonel ve muhasebe iş süreçlerinin bütünleşik yapıda yönetilmesini sağlamaktadır.

edi-png
 • Tüm SOFT Uygulamaları tarafından kullanılan EDI altyapısı
 • Havale ve EFT işlemleri, çek ve senet hareketlerine ilişkin veriler için özel EDI dosyaları oluşturulması
 • XML, EDIFACT veya SOFT-EDI standartlarında elektronik veri değişimi
 • Sevkiyat, irsaliye ve faturalara ilişkin verilerin değişimi
 • Müşteri/Satıcı Firma Kartlarının SOFT’a aktarılması
 • Özet Beyan durum sorgulaması ve Özet Beyan Kontrol Listesi
 • EDI çeviricisi ile entegre çalışan SOFT EDI robotu ve Web Servisleri

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

SOFTTRANS® - Champ (Traxon) EDI Integration Application
SOFTTRANS® - CHAMP (TRAXON) EDI Entegrasyonu Uygulaması
 • Tek arayüzden tüm üye havayolları ile entegrasyon
 • Rezervasyon isteğinin (booking) gönderilmesi
 • Ana konşimento bilgilerinin (MAWB) otomatik olarak gönderilmesi
 • Ara konşimento bilgilerinin (HAWB) gönderilmesi
 • Havayollarından 7×24 otomatik olarak konşimento durum bilgilerinin alınması
 • Alınan konşimento durum bilgilerinin (yüklendi, uçtu, vardı, gümrükte vb.) ilgili pozisyon ve yüklere işlenmesi ve kronolojik olarak sorgulanabilmesi
 • Alınan gerçekleşen varış tarihi bilgisi ve uçuş tarihi bilgileri ile tedarikçi ölçümü
 • İthalat konşimentolarının CHAMP Sisteminden alınması ile otomatik olarak pozisyon ve yük kayıtları yaratılması
 • İthalat konşimentolarının durum bilgilerinin alınması ile pozisyon ve yük durumlarının güncellenmesi
 • İnternet üzerinden CARGOIMP formatında mesaj alışverişi

daha fazla bilgi almak için

SOFTTRANS® - Descartes EDI Integration Application
SOFTTRANS® – Descartes ACAS™ EDI Entegrasyonu
 • SOFTTRANS® EDI Alt Sistemi ile mesaj alışverişi
 • İnternet erişimi üzerinden FTP Protokolü ile mesaj transferi
 • Konşimento bilgileri kontrolü
 • CargoIMP standardında mesaj gönderilip alınması (FHL ve FWB)
 • Direkt yüklemeler (Direct to Consignee – Ara konşimento olmayan) için CargoIMP FWB/16 (FWB Mesajı)
 • Konsolide yüklemeler için (Ara konşimento olan) CargoIMP FHL/4 (FHL Mesajı)
 • Descartes’den gelen yanıtların Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Uygulamasına işlenmesi
 • Ana konşimento ekranına ACAS Mesaj gönderim tuşunun eklenmesi ve ACAS mesaj kodu ile ilgili yükler için iş emri kayıtlarının oluşturulması
 • Pozisyon ekranında ACAS gönderiminin yapılıp yapılmadığına dair bilgilendirme yapılması
 • Exchange Sistem Entegrasyonu Uygulaması ile kullanıcıların e-posta mesajı ile uyarılması

daha fazla bilgi almak için

SOFTTRANS® – Inttra EDI Integration
SOFTTRANS® – Inttra EDI Entegrasyonu
 • Rezervasyon isteği (Booking Request) mesajının SOFT’tan INTTRA aracılığı ile ilgili taşıyıcı firmaya gönderilmesi,
 • Yükleme Talimatı (Shipping Instruction) mesajının SOFT’tan INTTRA aracılığı ile ilgili taşıyıcı firmaya gönderilmesi,
 • Onay mesajının (Acknowledge Message) taşıyıcıdan INTTRA aracılığı ile alınarak SOFT’a işlenmesi,
 • Durum mesajlarının (Status Mesages – IFTSTA) taşıyıcıdan INTTRA aracılığı ile alınarak SOFT’a işlenmesi,
 • SOFTTRANS® EDI altyapısı üzerinden otomatik mesajlaşma.

daha fazla bilgi almak için

Bank EDI Integration
SOFTFİNANS - Banka EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFT Uygulamaları tarafından kullanılan EDI altyapısı
 • Havale ve EFT işlemleri, çek ve senet hareketlerine ilişkin veriler için özel EDI dosyaları oluşturulması
 • Bordro ödeme bilgilerinin gönderilmesi
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Gelen EDI dosyalarının okunması ve verilerin kontrollü bir şekilde SOFTFİNANS Veri Tabanına işlenmesi
 • Gelen havale, EFT, çek ve senet tahsilât bilgilerinin Banka, Cari ve Muhasebe Uygulamaları ile entegrasyonu
 • Otomatik banka hesap mutabakatı
 • Yurtdışı para transferi
 • XML standartlarında elektronik veri değişimi

daha fazla bilgi almak için

Customer EDI Integration
SOFTTRANS® – Müşteri EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFTTRANS® Modülleri tarafından ortak kullanılan EDI altyapısı
 • XML, EDIFACT veya SOFT-EDI standartlarında elektronik veri değişimi
 • Taşıma siparişleri ve konşimento talimatlarının EDI yolu ile alınması
 • SOFTTRANS® içinde izlenen, yükleme, araç çıkışı, varışı, mal teslimi ve benzeri durum değişikliklerinin gönderilmesi
 • Kesilen faturalara ilişkin bilgilerin gönderilmesi
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Internet veya başka bir taşıyıcı ortam ile hızlı ve güvenilir veri transferi

daha fazla bilgi almak için

SOFTTRANS® - Bilge EDI Summary Declaration Integration
SOFTTRANS® - Bilge EDI Özet Beyan Entegrasyonu Uygulaması
 • BİLGE Yazılımında kullanılan standart kodlar
 • Pozisyon içindeki yüklerin gümrük bazında gruplanarak bilgi kontrolü ve Ön Beyan, Varış Bildirimi, Çıkış Bildirimi Özet Beyan mesajlarının oluşturulması
 • BİLGE Web Servisleri ile Özet Beyan gönderilmesi
 • Kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otomatik mesaj gönderilmesi ve alınması
 • BİLGE Yazılımından gelen yanıt mesajlarının alınması ve yorumlanması
 • MS Exchange Sistem Entegrasyonu Modülü ile göndericinin elektronik posta yoluyla uyarılması, müşterinin bilgilendirilmesi
 • Varsa hata mesajlarının gösterilmesi
 • BİLGE Yazılımından gelen tescil numarasının yüklere işlenmesi
 • Mükerrer gönderimin engellenmesi
 • Uluslararası Karayolu, Havayolu, Denizyolu ve Demiryolu Taşımacılığı, Antrepo ve İhracat Deposu Yönetimi, Hat Acenteliği ve İşletmeciliği ve Ro-Ro Operasyon Yönetim Sistemi Uygulamaları ile entegrasyon

daha fazla bilgi almak için

Export Warehouse Barcode Integration
İhracat Deposu Barkod Entegrasyonu
 • Depoya giren malın her parçasına barkod içeren etiket basılması
 • Etiketlenen malların depoda nerelere yerleştirildiğinin takibi (otomatik yerleştirme yapılmaz)
 • Depodan araca yüklenecek mallar için yükleme iş emri açılması
 • İş emrine bağlı olarak depodan mal toplama için yer sıralı Mal Toplama Listesi (Picking List) basılması
 • Barkod okuyuculu RF el terminali ile gerçek zamanlı mal yükleme kontrolü yapılması
 • İş emri kapatılması ile depo çıkış kayıtlarının oluşturulması ve yük durum bilgilerinin değiştirilmesi
 • Raf bazında ihracat depo sayım işlemi yapılabilmesi

daha fazla bilgi almak için

Bonded Warehouse Barcode Integration
Antrepo Barkod Entegrasyonu
 • Antrepoya giren malın her parçasına barkod içeren etiket basılması
 • Depo raf yerleri için barkod etiketi basılması
 • Etiketlenen malların depoda nerelere yerleştirildiğinin takibi (otomatik yerleştirme yapılmaz)
 • Antrepodan çekilecek mallar için iş emri açılması
 • İş emri bazında depodan mal toplama için yer sıralı Mal Toplama Listesi (Picking List) basılması
 • Barkod okuyuculu RF el terminali ile gerçek zamanlı mal çıkış kontrolü yapılması
 • İş emri üzerine Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulamasında tanımlı ve taşıma tarifelerinde de kullanılan teslim yeri bilgisinin girilebilmesi (bu özellik Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulaması ile birlikte kullanılabilir)
 • Açılan iş emirlerindeki teslim yeri bilgilerine dayanarak yurtiçi taşıma için sevkiyat ve araç planlaması yapılabilmesi (bu özellik Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulaması ile birlikte kullanılabilir)
 • İş emrinden otomatik araç yüklemesi ve antrepo çıkış hareketlerinin oluşturulması
 • Araç antrepoları için şasi no bazında takip yapılabilmesi

daha fazla bilgi almak için

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.