TAM ENTEGRE SEKTÖREL SOFT ERP UYGULAMALARI

SOFT Web Servisleri Uygulaması, SOFT ERP Uygulamaları içinde yer alan aşağıdaki işlevlerin, geliştirilecek programlarda kullanmaları amacı ile müşteri, müşterinin müşterisi, acente gibi kuruluşlara açılmasını sağlamaktadır.

Microsoft .Net Webservisleri kullanılarak hazırlanan arayüzler sayesinde SOFT ERP Uygulamaları ve veri tabanı yapısı hakkında veri okumak veya yazmak mükündür.

 • Uluslararası karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı yük sorgulama
 • Uluslararası karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı sipariş girişi
 • Yurtiçi lojistik ve genel kargo taşımaları yük sorgulama ve taşıma siparişi girişi
 • Antrepo yük sorgulama ve ardiye hesabı sorgulaması
 • Acenteye gelen araç ve yüklerin sorgulanması
 • Acente yük teslim bilgileri girişi
 • Yeni bayi- mağaza tanımlama
 • Yeni malzeme tanımlama
 • Satış siparişi girişi
 • Satınalma siparişi girişi
 • Sipariş durum sorgulama
 • Sipariş sevk onayı
 • Ambar giriş, çıkış ve diğer hareketleri sorgulama
 • Malzeme stok sorgulama
 • Cari hesap ekstresi

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

CRM Featured Image
Müşteri İlişkileri Yönetimi (Web CRM)
 • Atanmış görevler
 • Atadığı görevler
 • Randevular
 • Takip edilecek işler
 • Temsilcisi olduğu firmaların kartları
 • Firma kartlarından liste ile arama, firma bilgilerini görüntüleme ve yetki ile değişiklik yapma. Firma özet bilgileri içinde adres iletişim bilgilerinin ve var ise harita üzerinde konum bilgilerinin gösterilmesi
 • Firma kartı bilgilerinin görüntülenmesi
 • Firma kartı bilgilerinin girişi ve güncellenmesi
 • Firma kontak kişileri ve iletişim bilgilerini görüntüleme, ekleme ve düzeltme
 • Firma görüşme, randevu, takip bilgileri görüntüleme ve girişi

daha fazla bilgi almak için

E-INVOICE Featured
SOFT E-Fatura Entegrasyonu Uygulaması
 • Elektronik ve basılı faturaların hazırlanması
 • Onaylanması
 • Mali mühür ile imzalanması ve saklanması
 • GİB Elektronik Fatura Sistemine Gönderilmesi
 • GİB alındı mesajının alınması ve saklanması
 • Alıcı firmanın onay veya ret cevabının alınması ve saklanması
 • GİB posta kutusundan firma adına düzenlenmiş e-faturaların alınması
 • Kağıda basılmış olarak gelen faturaların taranarak sistem içine alınması
 • Onaylanması
 • E-Faturalar için kabul veya ret yanıtının GİB Elektronik Fatura Sistemine gönderilmesi
 • Gelen e-faturaların SOFT Uygulamalarına işlenme durum takibi
 • Gelen e-faturaların SOFT Uygulamaları Gider Faturası ekranına entegrasyonu

daha fazla bilgi almak için

Acente-EDI-Entegrasyonu
SOFTTRANS® - Acente EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFTTRANS® Modülleri tarafından ortak kullanılan EDI altyapısı
 • XML, EDIFACT ve SOFT-EDI standartlarında elektronik veri değişimi
 • Rezervasyon, pozisyon ve yük bilgileri ile gelir ve gider kalemlerinin gönderilmesi ve alınması
 • Yükleme talimat ve ihbarnameleri ile teslimat bilgilerinin gönderilmesi ve alınması
 • Fatura bilgilerinin gönderilmesi ve alınması
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Gelen EDI dosyalarının okunması kod dönüştürmesi yapılarak SOFTTRANS® Veri Tabanına işlenmesi
 • Internet veya başka bir taşıyıcı ortam ile hızlı ve güvenilir veri transferi

daha fazla bilgi almak için

Customer EDI Integration
SOFTTRANS® – Müşteri EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFTTRANS® Modülleri tarafından ortak kullanılan EDI altyapısı
 • XML, EDIFACT veya SOFT-EDI standartlarında elektronik veri değişimi
 • Taşıma siparişleri ve konşimento talimatlarının EDI yolu ile alınması
 • SOFTTRANS® içinde izlenen, yükleme, araç çıkışı, varışı, mal teslimi ve benzeri durum değişikliklerinin gönderilmesi
 • Kesilen faturalara ilişkin bilgilerin gönderilmesi
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Internet veya başka bir taşıyıcı ortam ile hızlı ve güvenilir veri transferi

daha fazla bilgi almak için

Bank EDI Integration
SOFTFİNANS – Banka EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFT Uygulamaları tarafından kullanılan EDI altyapısı
 • Havale ve EFT işlemleri, çek ve senet hareketlerine ilişkin veriler için özel EDI dosyaları oluşturulması
 • Bordro ödeme bilgilerinin gönderilmesi
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Gelen EDI dosyalarının okunması ve verilerin kontrollü bir şekilde SOFTFİNANS Veri Tabanına işlenmesi
 • Gelen havale, EFT, çek ve senet tahsilât bilgilerinin Banka, Cari ve Muhasebe Uygulamaları ile entegrasyonu
 • Otomatik banka hesap mutabakatı
 • Yurtdışı para transferi
 • XML standartlarında elektronik veri değişimi

daha fazla bilgi almak için

E-ARCHIVE Featured
SOFT E-Arşiv Uygulaması
 • Elektronik ve basılı faturaların hazırlanması
 • Onaylanması
 • Mali mühür ile imzalanması ve değiştirilemez, silinemez biçimde saklanması
 • E-Posta yöntemini seçen alıcıların e-posta adreslerine yazdırılabilir bir formatta e-posta gönderilmesi
 • Yazdırılmış fatura isteyen alıcılar için yazdırılması gereken faturaların takibi ve yazdırılması
 • GİB dönemlik (aylık) e-arşiv fatura bildirimlerinin hazırlanması
 • GİB servislerine bildirimlerin yapılması ve bildirim cevabının saklanması
 • Geçmiş bildirimlerin raporlanması
 • Bildirim uyarı ve takip altyapıları

daha fazla bilgi almak için

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.