ÇEVRE DOSTU
E-BELGE PLATFORMU

SOFT Platform Bağımsız E-Mutabakat Uygulaması, bir muhasebe yazılımında oluşturulmuş mutabakat verilerini alarak takip edilebilir verilere dönüştüren platform bağımsız bir uygulamadır.

Dış sistemlerden veri alınarak oluşturulan mutabakat kayıtları, dış sistemin veri bütünlüğü ve değişmezliğinin sağlanması kullanıcı tarafından ilgili dış sistem içinde sağlanır.

 • Dış sistemlerden XML, XLS ya da XLSX formatlarında mutabakat verilerinin alınması
 • Cari bakiye, kur farkı, BA ve BS Mutabakatı gibi mutabakatların yapılması
 • E-Mutabakat verilerinin doküman yönetim sisteminde saklanması
 • E-Mutabakatın E-Posta ile firmalara iletilmesi
 • E-Posta içeriğindeki bağlantı ile açılan sayfadan onay ya da ret bilgilerinin alınması
 • E-Mutabakat durumunun web ortamından takibinin yapılması
E-INVOICE PNG
 • E-Mutabakat yanıtının TL ve döviz bazında çevrimiçi onay veya ret olarak alınması
 • E-Mutabakat yanıtlarına eklenen belgelerin saklanması  
 • Farklı yanıt kanallarından alınan yanıtların manuel olarak sisteme alınması
 • Yanıt alınmayan E-Mutabakatlar için tekrar gönderim yapılması

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlara cevap verebilmek için sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

SOFT New Generation Document Management System
SOFT Yeni Nesil Doküman Yönetim Sistemi
 • Web servisleri aracılığı ile entegrasyon
 • Belge ekleme, indirme, revizyon takibi
 • Birden fazla uygulama için çoklu dizin
 • Yetkilendirme işlemleri
 • Yönetim ve bağımsız belge konsolu
 • Alternatif ikinci seviye arşivleme için doküman ve indeks veri tabanının ayrılabilmesi özelliği
 • Arşivleme ve yönetilebilirlik için sınırsız sayıda dönemlik doküman veri tabanı
SOFT Web Services Application
SOFT Web Servisleri Uygulaması
 • Uluslararası karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı yük sorgulama
 • Uluslararası karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı sipariş girişi
 • Yurtiçi lojistik ve genel kargo taşımaları yük sorgulama ve taşıma siparişi girişi
 • Antrepo yük sorgulama ve ardiye hesabı sorgulaması
 • Acenteye gelen araç ve yüklerin sorgulanması
 • Acente yük teslim bilgileri girişi
 • Yeni bayi- mağaza tanımlama
 • Yeni malzeme tanımlama
 • Satış siparişi girişi
 • Satınalma siparişi girişi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

SOFT Electronic Signature Integration
SOFT Elektronik İmza Uygulaması
 • Cyrptografic Message Syntax (CMS) ve ETSI TS 101 733 standartlarına uygun imza oluşturma
 • Belirtilen standartlarda imzalanmış olarak gelen elektronik mesajların imza doğrulaması
 • 509 standartlarına uygun tüm Nitelikli Elektronik Sertifikalar (NES) ile çalışabilme özelliği
 • T.C. Gümrükleri’nin BİLGE Sistemine elektronik imzalı EDI mesajı gönderilmesi için SOFTTRANS® – BİLGE EDI Entegrasyonu Uygulaması ile birlikte çalışma özelliği
 • SOFT Yazılımlarının tüm EDI Entegrasyonu Uygulamaları ile birlikte çalışma özelliği
 • Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden temin edilecek Mali Mühür ve HSM donanımları ile çalışma özelliği
 • E-Fatura ve E-Defter için XADES standartlarına uygun imza oluşturulması

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.