Web Tabanlı İş Uygulamaları

SOFT E-Belge Portalı, SOFT E-BELGE Platformunda yer alan E-Fatura, E-Defter, KEP gibi uygulamalar için sistem yönetimi ve portal altyapısı sağlayan bir uygulamadır. SOFTTRANS® ve SOFTFİNANS kullanıcıları mevcut kullanıcı kodu ve şifreleri ile çalışabilmektedir.  Uygulama Microsoft.Net teknolojileri ile kullanıcı arayüzleri Asp.Net ile yazılmıştır.

Portal Altyapısı

 • Şirket / uygulama tanımlama
 • Kullanıcı girişi
 • Kullanıcı tanımlama / rol tanımlama
 • Kullanıcı yetkileri
 • Menü sistemi

Sistem günlüğü (Log) Alt Sistemi

 • Log arşiv
 • Raporlama

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

E-INVOICE Featured
E-Fatura
 • Elektronik ve basılı fatura hazırlama
 • Onay işlemleri
 • Mali mühür ile imzalama ve saklama
 • GİB Elektronik Fatura Sistemine gönderme
 • GİB alındı mesajının alınması ve saklanması
 • Alıcı firmanın onay veya ret cevabının alınması ve saklanması
 • GİB posta kutusundan firma adına düzenlenmiş e-faturaları alma
 • Kağıda basılmış olarak gelen faturaların taranarak sistem içine alınması
 • E-Faturalar için kabul veya ret yanıtının GİB Elektronik Fatura Sistemine gönderme
 • Gelen e-faturaların SOFT Uygulamalarına işlenme durum takibi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

E - Ledger Featured
E-Defter
 • SOFTFİNANS Genel Muhasebe Uygulamasından yevmiye defteri verisi alınması
 • E-Defter dosyalarının belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanması
 • Hazırlanan dosyanın defter şema yapısında öngörülen alana yerleştirmesi
 • Oluşturulan defter dosyasının Mali Mühür ile mühürlenmesi ve zaman damgası ile damgalanması
 • Mühürlenen defter dosyasından berat dosyası oluşturulması
 • Berat dosyasının mühürlenmesi ve zaman damgası ile damgalanması
 • Mühürlü berat dosyası ya da dosyalarının paketlenmesi
 • Hazırlanan paketlerin GİB E-Defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenmesi
 • GİB E-Defter Sisteminden indirilen mühürlü beratların SOFT E-Defter Uygulamasına yüklenmesi
 • E-Defter dosyası ve yüklenen GİB tarafından mühürlenmiş beratların birlikte saklanması

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

KEP-Integration-Application
KEP Entegrasyonu Uygulaması
 • SOFT Yazılımları içinde oluşturulan e-posta ve diğer dokümanların KEP formatına dönüştürülmesi
 • Onaylanması
 • SOFT E-imza Entegrasyonu Uygulaması aracılığı ile E-İmza ile imzalanması ve saklanması
 • KEP Hizmet Sağlayıcı Sistemine Gönderilmesi
 • KEP Hizmet Sağlayıcı alındı mesajının alınması ve saklanması
 • Alıcı firmanın alındı ve okundu mesajının alınması ve saklanması
 • KEP Hizmet Sağlayıcı Sisteminden firma adına düzenlenmiş kayıtlı elektronik postaların alınması
 • İlgililerin bilgisine sunulması
 • Gelen kayıtlı elektronik postaların okunma durum takibi
 • Gelen kayıtlı elektronik postaların SOFT Uygulamaları ile ilişkilendirilmesi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.