KEP Entegrasyonu ile hızlı ve izlenebilir işlemler

SOFT Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Entegrasyonu Uygulaması, SOFT E-Belge Portalı, SOFT E-İmza Entegrasyonu ve SOFT Yeni Nesil Doküman Yönetim Sistemi ile birlikte çalışarak SOFT Yazılımları ile KEP Hizmet Sağlayıcılar arasında entegrasyon sağlamaktadır. SOFT Yazılımları içinde oluşturulan elektronik belgeler SOFT E-İmza Entegrasyonu Uygulaması aracılığı ile sayısal olarak imzalanarak anlaşmalı KEP Hizmet Sağlayıcı Firma sistemine iletilmektedir.

Gelen kayıtlı elektronik postalar da KEP Hizmet Sağlayıcı sisteminden otomatik olarak alınarak SOFT E-Belge Portalı’nda kayıtlı kullanıcıların bilgisine sunulmaktadır. Bu kayıtlı elektronik postalar SOFT Yeni Nesil Doküman Yönetim Sistemi içinde delil olarak saklanmakta ve ilgili SOFT Yazılımları ile ilişkilendirilebilmektedir.

Uygulamanın kullanılabilmesi için KEP Hizmet Sağlayıcı Firma ile kurumsal entegrasyon anlaşması yapılması gerekmektedir. Sistem kendi için de KEP Gönderme ve KEP Alma olarak iki alt modülden oluşmaktadır.

KEP Gönderme Modülü temel olarak aşağıdaki iş adımlarını gerçekleştirmektedir:

 • SOFT Yazılımları içinde oluşturulan e-posta ve diğer dokümanların KEP formatına dönüştürülmesi
 • Onaylanması
 • SOFT E-imza Entegrasyonu Uygulaması aracılığı ile E-İmza ile imzalanması ve saklanması
 • KEP Hizmet Sağlayıcı Sistemine Gönderilmesi
 • KEP Hizmet Sağlayıcı alındı mesajının alınması ve saklanması
 • Alıcı firmanın alındı ve okundu mesajının alınması ve saklanması

KEP Alma modülü ise temel olarak aşağıdaki iş adımlarını gerçekleştirmektedir:

 • KEP Hizmet Sağlayıcı Sisteminden firma adına düzenlenmiş kayıtlı elektronik postaların alınması
 • İlgililerin bilgisine sunulması
 • Gelen kayıtlı elektronik postaların okunma durum takibi
 • Gelen kayıtlı elektronik postaların SOFT Uygulamaları ile ilişkilendirilmesi

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

SOFT New Generation Document Management System
SOFT Yeni Nesil Doküman Yönetim Sistemi
 • Web servisleri aracılığı ile entegrasyon
 • Belge ekleme, indirme, revizyon takibi
 • Birden fazla uygulama için çoklu dizin
 • Yetkilendirme işlemleri
 • Yönetim ve bağımsız belge konsolu
 • Alternatif ikinci seviye arşivleme için doküman ve indeks veri tabanının ayrılabilmesi özelliği
 • Arşivleme ve yönetilebilirlik için sınırsız sayıda dönemlik doküman veri tabanı

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

SOFT Web Services Application
SOFT Web Servisleri Uygulaması
 • Uluslararası karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı yük sorgulama
 • Uluslararası karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı sipariş girişi
 • Yurtiçi lojistik ve genel kargo taşımaları yük sorgulama ve taşıma siparişi girişi
 • Antrepo yük sorgulama ve ardiye hesabı sorgulaması
 • Acenteye gelen araç ve yüklerin sorgulanması
 • Acente yük teslim bilgileri girişi
 • Yeni bayi- mağaza tanımlama
 • Yeni malzeme tanımlama
 • Satış siparişi girişi
 • Satın alma siparişi girişi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

SOFT Electronic Signature Integration
SOFT Elektronik İmza Uygulaması
 • Cyrptografic Message Syntax (CMS) ve ETSI TS 101 733 standartlarına uygun imza oluşturma
 • Belirtilen standartlarda imzalanmış olarak gelen elektronik mesajların imza doğrulaması
 • 509 standartlarına uygun tüm Nitelikli Elektronik Sertifikalar (NES) ile çalışabilme özelliği
 • T.C. Gümrükleri’nin BİLGE Sistemine elektronik imzalı EDI mesajı gönderilmesi için SOFTTRANS® – BİLGE EDI Entegrasyonu Uygulaması ile birlikte çalışma özelliği
 • SOFT Yazılımlarının tüm EDI Entegrasyonu Uygulamaları ile birlikte çalışma özelliği
 • Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden temin edilecek Mali Mühür ve HSM donanımları ile çalışma özelliği
 • E-Fatura ve E-Defter için XADES standartlarına uygun imza oluşturulması

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.