TAM ENTEGRE SEKTÖREL SOFT ERP UYGULAMALARI

SOFTFİNANS Uygulaması içinde yer alan İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulaması, şirketlerin İnsan Kaynakları departmanlarına ait iş süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmesi ve personel kariyer süreçlerinin planlı ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmesi için geliştirilmiştir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulaması; şirket organizasyon şeması oluşturulması, personel bilgilerinin saklanması, performans ve eğitim yönetimi, esnek ve parametrik ücret tanımları, aylık, günlük ve saatlik ücretlerin hesaplanması, bordro mahsuplarının otomatik oluşturulması ve muhasebe ile entegrasyonu, güncel yasal bildirimler ve mevzuatların takibi ve genel vergi, sigorta, kesinti, kıdem ve ihbar tarifeleri gibi bir çok fonksiyonun dijital platform üzerinden gerçekleştirilmesi ve verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.

 • Organizasyon yapısı oluşturma
 • İşyeri, departman ve kadro tanımları
 • İş tanımları ve planlama
 • Başvuru işlemleri yönetimi ve başvuru havuzu
 • Personelin fotoğraflı kimlik bilgileri
 • Personelin sağlık, eğitim, aile durumu, yabancı dil bilgileri
 • Tayin, işbaşı, ücret ve pozisyon değişikliği, iş sonu hareketleri
 • Kullanıcı tarafından tanımlanabilen personel hareketleri
 • Personel hareketlerinin kronolojik olarak izlenmesi
 • İzin işlemleri
 • Genel vergi, sigorta, kesinti, kıdem ve ihbar tarifeleri
Human Resources Management
 • Esnek ve parametrik ücret tanımları, aylık, günlük, saatlik ve parça başı ücretler
 • Brütten nete, ya da netten brüte ücret hesaplaması
 • Puantaj girişi ve kümeler bazında bordro işlemleri
 • Bordro zarf ve listesi
 • Masraf yeri bazında bordro icmalleri
 • SSK ve vergi iadesi raporları
 • Elektronik bildirge
 • Bütçeleme
 • Bordro mahsuplarının otomatik olarak oluşturulması ve muhasebeye entegrasyonu
 • Eğitim yönetimi
 • Performans yönetimi
 • Kariyer planlama
 • İstatistik ve analizler

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

Crew Management Application
Gemi Adamları Yönetimi Uygulaması
 • Şirketten bağımsız tek başvuru girişi
 • Gemi adamlarını farklı gemilerde farklı zamanlarda çalıştırma
 • Kronolojik takip
 • Cari kart hareket girişi
 • Cari hesap takibi
 • İzin ücretini her ay tahakkuk ettirebilme
 • Yabancı para üzerinden bordro hazırlama
 • Maaşların personelin yakınlarına ödenebilmesi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

E - Ledger Featured
Genel Muhasebe Uygulaması
 • 16 hane ve 6 seviyeli muhasebe hesabı tanımlama olanağı
 • Tüm hareketlerin ana para birimi, referans döviz, EURO para birimi, hareket dövizi ve hesap dövizi cinsinden takibi
 • Açılış ve kapanış fişlerinin ayrı dönemlerde takibi
 • Masraf yeri takibi, masraf yeri-muhasebe hesabı bağlantıları ve raporlar
 • Tahsil, tediye, mahsup, açılış ve kapanış fişleri ile fiş şablonları oluşturma olanağı
 • Fiş kopyalama, taşıma ve arama fonksiyonları
 • Provizyon amaçlı fişler oluşturma olanağı
 • Değişik seviyelerden ve istenilen ay aralığında mizan alma olanağı
 • Mizan analizi ile hesaba, hesaptan fişe, fişten fatura dökümüne ulaşma olanağı
 • Hesap hareketlerinin istenen döviz cinsinden döküm olanağı

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Bank EDI Integration
SOFTFİNANS – Banka EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFT Uygulamaları tarafından kullanılan EDI altyapısı
 • Havale ve EFT işlemleri, çek ve senet hareketlerine ilişkin veriler için özel EDI dosyaları oluşturulması
 • Bordro ödeme bilgilerinin gönderilmesi
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Gelen EDI dosyalarının okunması ve verilerin kontrollü bir şekilde SOFTFİNANS Veri Tabanına işlenmesi
 • Gelen havale, EFT, çek ve senet tahsilât bilgilerinin Banka, Cari ve Muhasebe Uygulamaları ile entegrasyonu
 • Otomatik banka hesap mutabakatı
 • Yurtdışı para transferi
 • XML standartlarında elektronik veri değişimi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.