TAM ENTEGRE SEKTÖREL SOFT ERP UYGULAMALARI

SOFTFİNANS Uygulaması içinde yer alan Genel Muhasebe Uygulaması, Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve ilgili uygulama tebliğleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Şirketlerin tüm finans ve muhasebe iş süreçlerinin dijital platform üzerinden yönetilmesini sağlayan uygulama, kapsamlı fonksiyonlar ve muhasebe araçlarını içerir.

Hukuki ve ticari standartlara uygun raporlar hazırlama, finansmanların planlanması ve takibi, birden fazla dövizle çalışabilme ve tek bir platformdan tüm verilere erişim olanağı sunan Genel Muhasebe Uygulaması ile verileriniz güvenli bir şekilde saklanır.

 • 16 hane ve 6 seviyeli muhasebe hesabı tanımlama olanağı
 • Tüm hareketlerin ana para birimi, referans döviz, EURO para birimi, hareket dövizi ve hesap dövizi cinsinden takibi
 • Açılış ve kapanış fişlerinin ayrı dönemlerde takibi
 • Masraf yeri takibi, masraf yeri-muhasebe hesabı bağlantıları ve raporlar
 • Tahsil, tediye, mahsup, açılış ve kapanış fişleri ile fiş şablonları oluşturma olanağı
 • Fiş kopyalama, taşıma ve arama fonksiyonları
 • Provizyon amaçlı fişler oluşturma olanağı
 • Değişik seviyelerden ve istenilen ay aralığında mizan alma olanağı
 • Mizan analizi ile hesaba, hesaptan fişe, fişten fatura dökümüne ulaşma olanağı
 • Hesap hareketlerinin istenen döviz cinsinden döküm olanağı
 • Resmi defter dökümü almadan istenen dönemleri işleme kapatma olanağı.
 • Resmi defterler ile Bilanço, Kar/Zarar ve diğer mali tabloların oluşturulabilmesi
 • Kullanıcıya özel raporlar oluşturma olanağı
 • Konsolidasyon
 • Enflasyon muhasebesi işlemleri
 • IFRS/TFRS raporlama

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

Current Account Management Application
Cari Hesap Yönetimi Uygulaması
 • Müşteri ve satıcılar için ayrıntılı bilgiler içeren cari hesap kartları
 • Bir firmaya birden fazla dövizli hesap kartı açma
 • Tüm hareketlerin ana para birimi, referans döviz, EURO para birimi, hareket dövizi ve hesap dövizi cinsinden takibi
 • Bölüm bazında cari hesap takibi
 • Müşterilerin risk, kredi ve teminatlarının takibi
 • Cari hesap hareketleri girişi (Fatura, Çek, Senet, Havale, Virman, Dekont, Nakit)
 • Borç ve Alacak hareketleri eşleştirme ve kapatma
 • Dövizli cari hesap ekstresi
 • Kur farkı ve vade farkı hesaplama
 • Hesap kalanları, yaşlandırma, tahsilât ve ödeme tabloları

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Purchasing Management Application
Satın Alma Yönetimi Uygulaması
 • Satın alma taleplerinin yönetimi
 • Teklif isteme ve teklif değerlendirme
 • Satın alma taleplerinden ve tekliften satın alma siparişi oluşturma
 • Sipariş durumu izleme
 • Siparişe bağlı ve siparişsiz satın alma işlemleri
 • Tesellüm işlemleri
 • Alış faturalarının işlenmesi
 • Mal girişinde otomatik sipariş kapatma
 • Alış faturasında fiyat kontrolü
 • Sözleşme fiyatları üzerinden otomatik hesaplama ve iskonto takibi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Budget Management Application
Bütçe Yönetimi Uygulaması
 • Şirket, şube, departman, bölüm gibi ayrıntılarda bütçe oluşturma
 • Birden fazla bütçe olanağı
 • Şirketler arasında konsolidasyon yapma
 • Muhasebe hesapları ve masraf yerleri ile bütçe hazırlama
 • Departmanların kalem bazında tahmini bütçe hazırlama
 • Girilen tahmini bütçe değerlerini listeleme
 • Bütçe – fiili durum karşılaştırması
 • Esnek raporlama
 • Ana para birimi, referans döviz ve EURO bazında raporlama
 • Bir önceki fiili değerlerden yeni bütçe hazırlama
E-RECONCILIATION Featured
SOFT Platform Bağımsız E-Mutabakat Uygulaması
 • Dış sistemlerden XML, XLS yada XLSX formatlarında mutabakat verilerinin alınması
 • Cari bakiye, kur farkı, BA ve BS Mutabakatı gibi mutabakatların yapılması
 • E-Mutabakat verilerinin doküman yönetim sisteminde saklanması
 • E-Mutabakatın E-Posta ile firmalara iletilmesi
 • E-Posta içeriğindeki bağlantı ile açılan sayfadan onay ya da ret bilgilerinin alınması
 • E-Mutabakat durumunun web ortamından takibinin yapılması
 • E-Mutabakat yanıtının TL ve döviz bazında çevrimiçi onay veya ret olarak alınması
 • E-Mutabakat yanıtlarına eklenen belgelerin saklanması
 • Farklı yanıt kanallarından alınan yanıtların manuel olarak sisteme alınması
 • Yanıt alınmayan E-Mutabakatlar için tekrar gönderim yapılması

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Customer EDI Integration
SOFTTRANS® – Müşteri EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFTTRANS® Modülleri tarafından ortak kullanılan EDI altyapısı
 • XML, EDIFACT veya SOFT-EDI standartlarında elektronik veri değişimi
 • Taşıma siparişleri ve konşimento talimatlarının EDI yolu ile alınması
 • SOFTTRANS® içinde izlenen, yükleme, araç çıkışı, varışı, mal teslimi ve benzeri durum değişikliklerinin gönderilmesi
 • Kesilen faturalara ilişkin bilgilerin gönderilmesi
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Internet veya başka bir taşıyıcı ortam ile hızlı ve güvenilir veri transferi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Bank EDI Integration
SOFTFİNANS – Banka EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFT Uygulamaları tarafından kullanılan EDI altyapısı
 • Havale ve EFT işlemleri, çek ve senet hareketlerine ilişkin veriler için özel EDI dosyaları oluşturulması
 • Bordro ödeme bilgilerinin gönderilmesi
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Gelen EDI dosyalarının okunması ve verilerin kontrollü bir şekilde SOFTFİNANS Veri Tabanına işlenmesi
 • Gelen havale, EFT, çek ve senet tahsilât bilgilerinin Banka, Cari ve Muhasebe Uygulamaları ile entegrasyonu
 • Otomatik banka hesap mutabakatı
 • Yurtdışı para transferi
 • XML standartlarında elektronik veri değişimi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.