Lojistik Yönetiminda İzlenebilirliği Deneyimleyin

Ambar Yönetimi Uygulaması, SOFT Lojistik Yönetim Sisteminin çekirdeğini oluşturmaktadır. Eş zamanlı olarak birden fazla firmaya lojistik hizmet vermek üzere, malzemelerin ambar içinde en uygun yerlerde, uygun sürelerde stoklanmasını, gerekli olan ambar içi hareketlerin yapılabilmesini, gelen taleplere göre malzemelerin ambar içinde en kısa sürede toplanıp sevk edilmesini sağlayan ve tüm bu hizmetleri ücretlendirebilen bir yapıda çalışır. Bu uygulama SOFTFİNANS’ın Satınalma Yönetimi, Stok Kontrol, Satış Yönetimi, Sevkiyat Yönetimi ve Barkod Entegrasyonu, Ambar Yönetimi Standart EDI Entegrasyonu ve Kantar Entegrasyonu modülleri ile entegre olarak veya bağımsız çalışabilir.

 • Çoklu ambar yönetimi
 • Ambar içi bölüm koridor, yer ve raf tanımları
 • Yerlerin karantina, kalite kontrol, soğutmalı alan olarak tanımlanabilmesi
 • Yerlerin stoklama, toplama, transit alanı olarak tanımlanabilmesi
 • Yerlerin mal cinsine göre ayrılabilmesi
 • Mal kabul listesi
 • Mal kabul ve irsaliye arasında fark olan malların listesi
 • Malzeme kabul, yerleştirme, toplama ve sevkiyat hareketleri
 • Palet takibi
 • Kullanıcı tarafından tanımlanabilen ambar içi hareketler (Katma değerli hizmetler; palet bozma, etiketleme, garanti belgesi koyma, hologram yapıştırma gibi)
 • Depolama ve ambar içi hareket tarifeleri
Warehouse Management
 • Elleçleme hareketlerinin ve depolamanın tarifelerden ücretlendirilmesi
 • Hareket yapıldığı anda veya dönemlik ücretlendirme yapılabilmesi
 • Palet/koli/birim bazında stok takibi
 • Kasa, rulo gibi standart olmayan ikinci birim üzerinden de hareket takibi yapılabilmesi
 • Son kullanım tarihi takibi
 • Kalite kontrol,
 • Seri no takibi,
 • Lot takibi
 • Minimum ve maksimum stok seviyesi takibi
 • Yer sıralı Malzeme Toplama Listesi (Picking List) basılması
 • Asortili Ürün Takibi

 

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

Sales Management Application
Satış Yönetimi Uygulaması
 • Müşteri bilgilerinin izlenmesi
 • Müşteri bazında birden fazla sevk adresi tanımlama olanağı
 • Mal ve hizmetler için fiyat listeleri hazırlanması
 • Döviz bazında fiyat listesi olanağı
 • Satış siparişlerinin alınması
 • Sipariş sırasında satış koşullarının belirtilebilmesi
 • Sipariş sırasında sevkiyat bilgilerinin girilebilmesi
 • Parametrik olarak tanımlanan risk hesaplama formülleri
 • Sipariş onayı sırasında rezervasyon olanağı
 • Parçalı sevkiyat olanağı ve sipariş durumu izlenmesi

daha fazla bilgi almak için

Inventory Control Application
Stok Kontrol Uygulaması
 • Ayrıntılı malzeme özellikleri grup, tip, cins, sınıf ayrımları
 • Malzemenin üç ayrı birimle takibi, alternatif malzeme takibi
 • Birden fazla ambarla çalışma olanağı
 • Ambar bazında yetki tanımı
 • Minimum, optimum ve maksimum malzeme seviyeleri takibi ve uyarıları
 • Malzeme giriş/çıkış hareketleri ve rezerve, arıza, garanti, konsinye takibi
 • Masraf yeri bazında iç kullanıma çıkış ve takip işlemleri, sarf listeleri
 • Yer takibi, malzeme toplama listesi
 • Maliyetlerin ortalama, FIFO ve LIFO cinsinden eş zamanlı olarak hesaplanması
 • Stok muavini, envanter defteri ve dönem sonu mahsuplaştırma işlemleri

daha fazla bilgi almak için

Purchasing Management Application
Satınalma Yönetimi Uygulaması
 • Satınalma taleplerinin yönetimi
 • Teklif isteme ve teklif değerlendirme
 • Satınalma taleplerinden ve tekliften satınalma siparişi yaratılması
 • Sipariş durumu izlenmesi
 • Siparişe bağlı ve siparişsiz satınalma işlemleri
 • Tesellüm işlemleri
 • Alış faturalarının işlenmesi
 • Mal girişinde otomatik sipariş kapatma
 • Alış faturasında fiyat kontrolü
 • Sözleşme fiyatları üzerinden otomatik hesaplama ve iskonto takibi

daha fazla bilgi almak için

Export Warehouse Barcode Integration
Antrepo ve İhracat Deposu Yönetimi Uygulaması
 • Birden fazla ihracat deposu ve antrepo tanımlanabilmesi
 • Bir malın depo içinde birden fazla yere yerleştirilebilmesi (otomatik yerleştirme yapılmaz)
 • Dolu ve boş yerlerin takibi, bazı alanların kiraya verilebilmesi
 • Depo giriş ve çıkış hareketleri
 • Uluslararası Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve Demiryolu Taşımacılığı uygulamalarının İhracat modülleri ile bilgi alışverişi (İhracat Deposu)
 • Uluslararası Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve Demiryolu Taşımacılığı uygulamalarının İthalat modüllerinden yük bilgileri transferi (Antrepo)
 • Malların depo içinde çıkış birimi cinsinden takibi
 • Tesellüm belgesi ve diğer evrakların oluşturulması
 • Hasar ve arıza takibi
 • Operasyon ve depo arasındaki miktar, ağırlık ve hacim farklarının takibi

daha fazla bilgi almak için

Distribution Management and Barcode Integration
Dağıtım Yönetimi ve Barkod Entegrasyonu
 • Kargo ve doküman dağıtımı
 • Dağıtım yapılacak kargo ve dokümanlar için barkodlu dağıtım etiketleri basılması
 • Güzergâh planlaması
 • Dağıtım iş emirlerinin el terminallerine yüklenmesi
 • Barkodlu ve barkodsuz teslimat işlemleri
 • Teslimat, hasar, fotoğraf ve imza saklanması
 • Teslimat bilgilerinin ilgili SOFT Modüllerine işlenmesi

daha fazla bilgi almak için

Production Management Application
Üretim Yönetimi
 • Ürün ağacı tanımları
 • Üretim siparişleri takibi
 • Siparişe göre veya stoka üretim yapabilmesi
 • Üretim maliyetlerinin hesaplanabilmesi
 • Üretim planlarının oluşturulabilmesi
 • Malzeme gereksinim planlaması
 • Kantar entegrasyonu

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Customer EDI Integration
SOFTFİNANS – Müşteri EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFT Uygulamaları tarafından kullanılan EDI altyapısı
 • XML, EDIFACT veya SOFT-EDI standartlarında elektronik veri değişimi
 • Satınalma ve satış siparişlerine ilişkin veriler için özel EDI dosyaları oluşturulması
 • Sevkıyat, irsaliye ve faturalara ilişkin verilerin değişimi
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Gelen EDI dosyalarının okunması ve verilerin kontrollü bir şekilde SOFTFİNANS Veri Tabanına işlenmesi
 • Internet veya başka bir taşıyıcı ortam ile hızlı ve güvenilir veri transferi

daha fazla bilgi almak için

weighing-scale
Kantar Entegrasyonu
 • Boş ve dolu tartım ile dara alınması
 • Kantar fişi basılması
 • Entegrasyon yapılacak uygulamaya özel veri alınması
 • İş akışlarının otomatik tetiklenmesi

daha fazla bilgi almak için

Supply Chain Web Portal
Tedarik Zinciri Yönetimi Web Portalı
 • Şirket ve proje tanımı
 • Proje firmaları tanımı
 • Proje alan tanımları
 • Portal kullanıcıları tanımı ve kullanıcı yetkileri
 • Kullanıcı sisteme girişi ve parola düzeltme ekranları.
 • Proje mal sipariş detay girişi ve düzeltmesi, transit sürelerin girişi, yükle ilgili problem girişi
 • Proje mal sipariş detay girişi hareketleri
 • Excel ile Portala bilgi yüklenmesi
 • Parametrik filtreli raporlama (Excel formatında)
 • Transit süreleri aşan ve problemli yüklerin raporlanması

daha fazla bilgi almak için

Bonded Warehouse Management Standart EDI Integration
Ambar Yönetimi Standart EDI Entegrasyonu
 • Müşteri/Satıcı Kartlarının SOFT’a aktarılması
 • Malzeme Kartlarının SOFT’a aktarılması
 • Satış siparişlerinin SOFT’a aktarılması (depodan sevk edilecek siparişler)
 • Satınalma siparişlerinin SOFT’a aktarılması (depoya gelecek mallara ilişkin tedarikçilere verilmiş siparişler)
 • Depo giriş/çıkış hareketlerinin SOFT’dan lojistik hizmet verilen firmaya aktarılması
 • Depo hareketleri ve İade Farkı hareketlerinin SOFT’a aktarılması
 • Kodlu bilgilerin SOFT’a aktarılması
 • Ürün reçetelerinin ve üretim iş emirlerinin SOFT’a aktarılması
 • Sayım sonuçlarının SOFT’dan lojistik hizmet verilen firmaya aktarılması

daha fazla bilgi almak için

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.