Tüm ihtiyaçları karşılayan tek bir ERP çözümü

EDI Entegrasyonlarıyla SOFTERP modülleri ile müşteri ve/veya temsilci firmalar ile Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange – EDI) yapılmaktadır.

Barkod Entegrasyonları ile saha operasyonlarının izlenmesi ve bilgilerin kayıt altına alınması gerçekleştirilmektedir. Toplanan veriler SOFT uygulamalarına ve distribütör firma sistemlerine aktarılmaktadır

EDI Entegrasyonları

 • SOFTTRANS® – Acente EDI Entegrasyonu
 • SOFTTRANS® – Müşteri EDI Entegrasyonu
 • SOFTFİNANS – ­Müşteri EDI Entegrasyonu
 • SOFTFİNANS – Banka EDI Entegrasyonu
 • SOFTTRANS® – Muhasebe Entegrasyonu
 • SOFT Ambar Yönetimi Standart EDI Entegrasyonu
 • SOFT Antrepo Yönetimi Standart EDI Entegrasyonu
 • SOFTTRANS® – CARGOWISE Standart EDI Entegrasyonu
 • SOFTTRANS® – CHAMP (TRAXON) EDI Entegrasyonu
 • SOFTTRANS® – DESCARTES EDI Entegrasyonu
 • SOFTTRANS® – INTTRA EDI Entegrasyonu
 • SOFTTRANS® – INTTRA SOLAS VGM EDI Entegrasyonu
 • SOFTTRANS® – AMS EDI Entegrasyonu
 • SOFTTRANS® – ISF EDI Entegrasyonu
 • SOFTTRANS® – ENS/EXS EDI Entegrasyonu ‘’*’’
 • SOFTTRANS® – DESCARTES ACAS™ EDI Entegrasyonu ‘’*’’
 • SOFTTRANS® – BILGE EDI Özet Beyan Entegrasyonu
 • SOFTTRANS® – BILGE EDI Detay Beyan Entegrasyonu “*”
 • Bağımsız Özet Beyan BILGE EDI Entegrasyonu Uygulaması
 • SOFT – SOFT EDI Entegrasyonu

Barkod Entegrasyonları

 • Mobil Oto Sevkiyat ve Barkod Entegrasyonu Uygulaması
 • Oto Sevkiyat ve Barkod Entegrasyonu Uygulaması
 • İhracat Deposu Barkod Entegrasyonu
 • Antrepo Barkod Entegrasyonu
 • Ambar Yönetimi Barkod Entegrasyonu
 • Dağıtım Yönetimi ve Barkod Entegrasyonu
 • Yurtiçi Lojistik Barkodlu Yükleme Boşaltma Yönetimi
 • Üretici Bilgileri Barkod Entegrasyonu

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlara cevap verebilmek için sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

Acente-EDI-Entegrasyonu
SOFTTRANS® - Acente EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFTTRANS® Modülleri tarafından ortak kullanılan EDI altyapısı
 • XML, EDIFACT ve SOFT-EDI standartlarında elektronik veri değişimi
 • Rezervasyon, pozisyon ve yük bilgileri ile gelir ve gider kalemlerinin gönderilmesi ve alınması
 • Yükleme talimat ve ihbarnameleri ile teslimat bilgilerinin gönderilmesi ve alınması
 • Fatura bilgilerinin gönderilmesi ve alınması
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Gelen EDI dosyalarının okunması kod dönüştürmesi yapılarak SOFTTRANS® Veri Tabanına işlenmesi
 • Internet veya başka bir taşıyıcı ortam ile hızlı ve güvenilir veri transferi

daha fazla bilgi almak için

Customer EDI Integration
SOFTFİNANS - Müşteri EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFT Uygulamaları tarafından kullanılan EDI altyapısı
 • XML, EDIFACT veya SOFT-EDI standartlarında elektronik veri değişimi
 • Satınalma ve satış siparişlerine ilişkin veriler için özel EDI dosyaları oluşturulması
 • Sevkıyat, irsaliye ve faturalara ilişkin verilerin değişimi
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Gelen EDI dosyalarının okunması ve verilerin kontrollü bir şekilde SOFTFİNANS Veri Tabanına işlenmesi
 • Internet veya başka bir taşıyıcı ortam ile hızlı ve güvenilir veri transferi

daha fazla bilgi almak için

Bank EDI Integration
SOFTFİNANS – Banka EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFT Uygulamaları tarafından kullanılan EDI altyapısı
 • Havale ve EFT işlemleri, çek ve senet hareketlerine ilişkin veriler için özel EDI dosyaları oluşturulması
 • Bordro ödeme bilgilerinin gönderilmesi
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Gelen EDI dosyalarının okunması ve verilerin kontrollü bir şekilde SOFTFİNANS Veri Tabanına işlenmesi
 • Gelen havale, EFT, çek ve senet tahsilât bilgilerinin Banka, Cari ve Muhasebe Uygulamaları ile entegrasyonu
 • Otomatik banka hesap mutabakatı
 • Yurtdışı para transferi
 • XML standartlarında elektronik veri değişimi

daha fazla bilgi almak için

Container Tracking & Warehouse Management Application
Ambar Yönetimi Standart EDI Entegrasyonu
 • Müşteri/Satıcı Kartlarının SOFT’a aktarılması
 • Malzeme Kartlarının SOFT’a aktarılması
 • Satış siparişlerinin SOFT’a aktarılması (depodan sevk edilecek siparişler)
 • Satınalma siparişlerinin SOFT’a aktarılması (depoya gelecek mallara ilişkin tedarikçilere verilmiş siparişler)
 • Depo giriş/çıkış hareketlerinin SOFT’dan lojistik hizmet verilen firmaya aktarılması
 • Depo hareketleri ve İade Farkı hareketlerinin SOFT’a aktarılması
 • Kodlu bilgilerin SOFT’a aktarılması
 • Ürün reçetelerinin ve üretim iş emirlerinin SOFT’a aktarılması
 • Sayım sonuçlarının SOFT’dan lojistik hizmet verilen firmaya aktarılması

daha fazla bilgi almak için

Bonded Warehouse Management Standart EDI Integration
Antrepo Yönetimi Standart EDI Entegrasyonu
 • Müşteri/Satıcı Firma Kartlarının SOFT’a aktarılması
 • Müşteriden gelen dosyayla Antrepoya “Gelecek” durumunda yük yaratılması
 • Müşteriden gelen verideki seri numarası içeren barkodlara ait yüklerin “Gelecek” durumunda Antrepo Modülü’ne yaratılması
 • Antrepoya girişi yapılan barkodların bilgisinin SOFT’tan müşteriye aktarılması
 • Müşteriden gelen veriyle sipariş numarası bazında antrepodan çıkış iş emrinin oluşturulması
 • Antrepo’dan çıkacak barkodlarla ilgili bilginin müşteriden SOFT’a aktarılarak çıkış iş emrinin yaratılması
 • Çıkış iş emrinin kapatılmasıyla Araç- Sürücü- İrsaliye – Barkod bilgilerinin müşteriden SOFT’a aktarılması

daha fazla bilgi almak için

SOFTTRANS® - Cargowise Standard EDI Integration
SOFTTRANS® - CARGOWISE Standart EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFTTRANS® Modülleri tarafından ortak kullanılan EDI altyapısı
 • XML ve SOFT-EDI standartlarında elektronik veri değişimi
 • Rezervasyon, pozisyon ve yük bilgileri ile gelir ve gider kalemlerinin gönderilmesi ve alınması
 • İade faturalarının (Credit/Debit Note) gönderilmesi, alınması ve işlenmesi
 • İptal faturaların gönderilip, alınması ve iptal edilmesi
 • Borç/Alacak Dekontları gönderilmesi, alınması ve iç dekontların oluşturulması
 • Durum bilgileri (Event) gönderilmesi ve alınması
 • Fatura bilgilerinin gönderilmesi ve alınması
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Gelen EDI dosyalarının okunması kod dönüştürmesi yapılarak SOFTTRANS® Veri Tabanına işlenmesi

daha fazla bilgi almak için

SOFTTRANS® - Champ (Traxon) EDI Integration Application
SOFTTRANS® - CHAMP (TRAXON) EDI Entegrasyonu
 • Tek arayüzden tüm üye havayolları ile entegrasyon
 • Rezervasyon isteğinin (booking) gönderilmesi
 • Ana konşimento bilgilerinin (MAWB) otomatik olarak gönderilmesi
 • Ara konşimento bilgilerinin (HAWB) gönderilmesi
 • Havayollarından 7×24 otomatik olarak konşimento durum bilgilerinin alınması
 • Alınan konşimento durum bilgilerinin (yüklendi, uçtu, vardı, gümrükte vb.) ilgili pozisyon ve yüklere işlenmesi ve kronolojik olarak sorgulanabilmesi
 • Alınan gerçekleşen varış tarihi bilgisi ve uçuş tarihi bilgileri ile tedarikçi ölçümü
 • İthalat konşimentolarının CHAMP Sisteminden alınması ile otomatik olarak pozisyon ve yük kayıtları yaratılması
 • İthalat konşimentolarının durum bilgilerinin alınması ile pozisyon ve yük durumlarının güncellenmesi
 • İnternet üzerinden CARGOIMP formatında mesaj alışverişi

daha fazla bilgi almak için

SOFTTRANS® - Descartes EDI Integration Application
SOFTTRANS® - DESCARTES EDI Entegrasyonu
 • Tek arayüzden tüm üye havayolları ile entegrasyon
 • Rezervasyon isteğinin (booking) gönderilmesi
 • Ana konşimento bilgilerinin (MAWB) otomatik olarak gönderilmesi
 • Ara konşimento bilgilerinin (HAWB) gönderilmesi
 • Havayollarından 7×24 otomatik olarak konşimento durum bilgilerinin alınması
 • Alınan konşimento durum bilgilerinin (yüklendi, uçtu, vardı, gümrükte vb.) ilgili pozisyon ve yüklere işlenmesi ve kronolojik olarak sorgulanabilmesi
 • Alınan gerçekleşen varış tarihi bilgisi ve uçuş tarihi bilgileri ile tedarikçi ölçümü
 • İnternet üzerinden CARGOIMP formatında mesaj alışverişi

daha fazla bilgi almak için

SOFTTRANS® – INTTRA EDI Integration
SOFTTRANS® – INTTRA EDI Entegrasyonu
 • Rezervasyon isteği (Booking Request) mesajının SOFT’tan INTTRA aracılığı ile ilgili taşıyıcı firmaya gönderilmesi,
 • Yükleme Talimatı (Shipping Instruction) mesajının SOFT’tan INTTRA aracılığı ile ilgili taşıyıcı firmaya gönderilmesi,
 • Onay mesajının (Acknowledge Message) taşıyıcıdan INTTRA aracılığı ile alınarak SOFT’a işlenmesi,
 • Durum mesajlarının (Status Mesages – IFTSTA) taşıyıcıdan INTTRA aracılığı ile alınarak SOFT’a işlenmesi,
 • SOFTTRANS® EDI altyapısı üzerinden otomatik mesajlaşma.

daha fazla bilgi almak için

SOFTTRANS® - INTTRA SOLAS VGM EDI Integration
SOFTTRANS® - INTTRA SOLAS VGM EDI Entegrasyonu
 • INTTRA VGM (Verified Gross Mass) XML Version 0.8 mesaj formatı
 • Konteyner bazında tek yönlü VGM bilgileri gönderilmesi

daha fazla bilgi almak için

SOFTTRANS® – AMS EDI Integration
SOFTTRANS® – AMS EDI Entegrasyonu
 • SOFTTRANS® EDI Alt Sistemi ile mesaj alış verişi
 • İnternet erişimi üzerinden FTP Protokolü ile mesaj transferi
 • Konşimento bilgileri kontrolü
 • XML standardında mesaj gönderilip alınması
 • AMS’den gelen yanıtların Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı Uygulamasına işlenmesi
 • Exchange Sistem Entegrasyonu Uygulaması ile kullanıcıların e-posta mesajı ile uyarılması

daha fazla bilgi almak için

SOFTTRANS®-–-ISF-EDI-Entegrasyonu
SOFTTRANS® – ISF EDI Entegrasyonu

Amerika Birleşik Devletleri’ne ithalat yapan firmaların da gemi kalkmadan en geç 24 saat öncesinde ithalatını yaptıkları ürünlerle ilgili bilgileri gümrüklere göndermesi gerekmektedir. Importer Security Filling (ISF) olarak adlandırılan bu işlemde Satıcı, Satın Alan, İthalatçı, Alıcı, Üretici, Sevk Yeri, Orijin Ülkesi ve A.B.D. Emtia Tarifelendirme Uyum Cetveline göre numarası (HTSUS Number) bilgileri istenmektedir.

daha fazla bilgi almak için

SOFTTRANS® - Bilge EDI Summary Declaration Integration
SOFTTRANS® - BİLGE EDI Özet Beyan Entegrasyonu
 • BİLGE Yazılımında kullanılan standart kodlar
 • Pozisyon içindeki yüklerin gümrük bazında gruplanarak bilgi kontrolü ve Ön Beyan, Varış Bildirimi, Çıkış Bildirimi Özet Beyan mesajlarının oluşturulması
 • BİLGE Web Servisleri ile Özet Beyan gönderilmesi
 • Kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otomatik mesaj gönderilmesi ve alınması
 • BİLGE Yazılımından gelen yanıt mesajlarının alınması ve yorumlanması
 • MS Exchange Sistem Entegrasyonu Modülü ile göndericinin elektronik posta yoluyla uyarılması, müşterinin bilgilendirilmesi
 • Varsa hata mesajlarının gösterilmesi
 • BİLGE Yazılımından gelen tescil numarasının yüklere işlenmesi
 • Mükerrer gönderimin engellenmesi
 • Uluslararası Karayolu, Havayolu, Denizyolu ve Demiryolu Taşımacılığı, Antrepo ve İhracat Deposu Yönetimi, Hat Acenteliği ve İşletmeciliği ve Ro-Ro Operasyon Yönetim Sistemi Uygulamaları ile entegrasyon

daha fazla bilgi almak için

Bilge Edi Detay Beyan Entegrasyonu
SOFTTRANS® - BİLGE EDI Detay Beyan Entegrasyonu Uygulaması "*"
 • BİLGE Yazılımında kullanılan standart kodlar
 • Beyanname tescili için gerekli bilgilerin kontrolü
 • Beyanname bilgilerinin oluşturulması ve BİLGE Web Servisleri ile gönderilmesi
 • Kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otomatik mesaj gönderilmesi ve alınması
 • Varsa hata mesajlarının gösterilmesi
 • Mükerrer gönderimin engellenmesi
 • BİLGE Yazılımından gelen yanıt mesajlarının alınması, yorumlanması ve SOFTTRANS®’ a işlenmesi
 • MS Exchange Sistem Entegrasyonu Modülü ile göndericinin elektronik posta yoluyla uyarılması
 • Gümrük Yönetimi Uygulaması ile entegrasyon
 • İthalat ve İhracat Beyannameleri

daha fazla bilgi almak için

Stand-Alone-Summary-Declaration-BILGE-EDI-Integration
Bağımsız Özet Beyan BİLGE EDI Entegrasyonu
 • BİLGE Yazılımında kullanılan standart kodlar
 • Gerekli olan müşteri firma bilgilerinin tanımları
 • Özet Beyan için bilgi girişi ve kontrolü
 • BİLGE Web Servisleri ile Özet Beyan gönderilmesi
 • BİLGE Yazılımından gelen yanıt mesajlarının alınması, yorumlanması ve varsa hata mesajlarının gösterilmesi
 • Mükerrer gönderimin engellenmesi
 • İthalat ve İhracat Özet Beyanları ve Antrepo Aktarma Beyannamesi
 • Tescil edilen Özet Beyanın özel forma basılması
 • Özet Beyan durum sorgulaması, tescil numarasından özet beyan sorgulaması
 • Özet Beyan Raporlaması

daha fazla bilgi almak için

SOFTTRANS® – SAP Invoice EDI Integration
SOFTTRANS®-SAP Muhasebe Fatura Entegrasyonu

Bu uygulama SOFTTRANS® operasyonel uygulamalarında kesilen gelir ve iade faturaları ile girilen gider ve iade faturalarının ve iç/dış dekontların SAP Sistemine entegrasyonunu sağlamaktadır. SOFTTRANS®’ ta oluşturulan Ameta faturaları ile gelir ve gider dekontları ve iptal edilen faturalar da entegre edilmektedir. Ay ve yılsonu tahakkuklarının entegrasyonu kapsam dışındadır.

daha fazla bilgi almak için

EDI Integration Applications
SOFT EDI Entegrasyonu

Bu uygulama, 2 farklı SOFTTRANS® Uygulaması arasında firma kartı, pozisyon, yük, fatura ve evrakların XML Elektronik Veri Değişimi (EDI) mesajları ile gönderilmesi ve alınmasını gerçekleştirmektedir. Uygulamanın her iki tarafta da kurulu olması gerekmektedir. Elektronik Veri Değişimi FTP ile yapılmaktadır.

Mobile Car Shipment and Barcode Integration Application image
Mobil Oto Sevkiyat ve Barkod Entegrasyonu
 • Taşıma yapacak TIR, sürücü ve yedek sürücülere ait özel barkodların takibi
 • Gemi ile gelen otolara ait marka ve model barkodlarının tanımlanması ve yorumlanması
 • TIR, sürücü, araç sayısı ve oto marka/model bilgilerinin el terminaline yüklenmesi
 • Tahliye ve sevk edilen otoların TIR üzerine el terminalinden barkod okutulmasıyla yüklenmesi
 • Yüklenen TIR’lar için oto bilgilerinin bulunduğu irsaliyelerin taşınabilir yazıcıdan basılması
 • Birden fazla gemi tahliyesinin aynı cihaz ile yapılabilmesi
 • Yapılan gemi tahliye bilgilerinin sisteme aktarılması
 • El terminalindeki bilgilerin Yurtiçi Oto Taşımacılığı Uygulamasına aktarılması ve pozisyon, yük, oto detaylarının otomatik yaratılması
Car shipment and barcode integration
Oto Sevkiyat ve Barkod Entegrasyonu
 • Taşıma yapacak TIR, sürücü ve yedek sürücülere ait özel barkodların takibi
 • Sevk edilecek otolara ait marka ve model barkodların tanımlanması ve yorumlanması
 • Otoların TIR üzerine el terminalinden barkod okutulmasıyla yüklenmesinin sağlanması
 • Yüklenen TIR’lar için oto bilgilerinin bulunduğu irsaliyelerin yazıcıdan basılması
 • Gerçek zamanlı çalışma ile sevkiyat bilgilerinden otomatik pozisyon, yük ve oto detaylarının oluşturulması
Export Warehouse Barcode Integration
İhracat Deposu Barkod Entegrasyonu
 • Depoya giren malın her parçasına barkod içeren etiket basılması
 • Etiketlenen malların depoda nerelere yerleştirildiğinin takibi (otomatik yerleştirme yapılmaz)
 • Depodan araca yüklenecek mallar için yükleme iş emri açılması
 • İş emrine bağlı olarak depodan mal toplama için yer sıralı Mal Toplama Listesi (Picking List) basılması
 • Barkod okuyuculu RF el terminali ile gerçek zamanlı mal yükleme kontrolü yapılması
 • İş emri kapatılması ile depo çıkış kayıtlarının oluşturulması ve yük durum bilgilerinin değiştirilmesi
 • Raf bazında ihracat depo sayım işlemi yapılabilmesi
Bonded Warehouse Barcode Integration
Antrepo Barkod Entegrasyonu
 • Antrepoya giren malın her parçasına barkod içeren etiket basılması
 • Depo raf yerleri için barkod etiketi basılması
 • Etiketlenen malların depoda nerelere yerleştirildiğinin takibi (otomatik yerleştirme yapılmaz)
 • Antrepodan çekilecek mallar için iş emri açılması
 • İş emri bazında depodan mal toplama için yer sıralı Mal Toplama Listesi (Picking List) basılması
 • Barkod okuyuculu RF el terminali ile gerçek zamanlı mal çıkış kontrolü yapılması
 • İş emri üzerine Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulamasında tanımlı ve taşıma tarifelerinde de kullanılan teslim yeri bilgisinin girilebilmesi (bu özellik Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulaması ile birlikte kullanılabilir)
 • Açılan iş emirlerindeki teslim yeri bilgilerine dayanarak yurtiçi taşıma için sevkiyat ve araç planlaması yapılabilmesi (bu özellik Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulaması ile birlikte kullanılabilir)
 • İş emrinden otomatik araç yüklemesi ve antrepo çıkış hareketlerinin oluşturulması
 • Araç antrepoları için şasi no bazında takip yapılabilmesi
Warehouse Barcode Integration
Yurtiçi Lojistik Barkodlu Yükleme/Boşaltma Yönetimi
 • Yurtiçi Lojistik Uygulamasındaki bir pozisyonun (aracın) tüm yükleri veya seçilen yüklerden barkod bilgisi olmayanlar için, barkod bilgisi ve barkodu içeren taşıma etiketlerinin üretilmesi
 • Araca yükleme yapılırken barkod etiketlerinin el terminali ile okutulması ve her parçanın yüklendiğinin kontrolü
 • Mükerrer okutma kontrolü
 • Aktarma yükü yaratılırken yük barkod kayıtlarının aktarma yükü altına otomatik olarak yaratılması
 • Aktarma merkezinde araç boşaltılırken her barkod etiketi okutularak, tüm parçaların boşaltıldığının kontrolü
 • Yükleme ve boşaltma sırasında tüm araç için, bir alıcı için veya yük bazında barkod okutma ve kalan kontrolü
 • Yükleme ve boşaltma sırasında okutulan her barkod kaydına zaman damgası konulması
 • Yük durumunun barkod okutma tamamlandığında otomatik olarak değiştirilmesi
 • Zaman damgaları üzerinden performans raporu oluşturulması
 • SOFT Standart El Terminali Barkod Uygulaması için Web Servisi
Distribution Management and Barcode Integration
Dağıtım Yönetimi ve Barkod Entegrasyonu
 • Kargo ve doküman dağıtımı
 • Dağıtım yapılacak kargo ve dokümanlar için barkodlu dağıtım etiketleri basılması
 • Güzergâh planlaması
 • Dağıtım iş emirlerinin el terminallerine yüklenmesi
 • Barkodlu ve barkodsuz teslimat işlemleri
 • Teslimat, hasar, fotoğraf ve imza saklanması
 • Teslimat bilgilerinin ilgili SOFT Modüllerine işlenmesi
Producer Data Barcode Integration
Üretici Bilgileri Barkod Entegrasyonu
 • Proje seçimi (Müşteri Seçimi)
 • Üreticilerin tanımlanması
 • Kodlu bilgilerin tanımlanması
 • Yükleme işlemleri
 • Veri aktarımı
 • SOFTTRANS® Mal Sipariş Detayı Entegrasyonu

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.