ÇEVRE DOSTU
E-BELGE PLATFORMU

SOFT E-İrsaliye Entegrasyonu Uygulaması, SOFT Yazılımları içinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından tanımlanmış şekilde E-İrsaliye oluşturularak gönderilmesi, E-İrsaliyelerin alınması ve SOFT Yazılımlarına işlenmesini sağlar.

Uygulama tam entegrasyon ile çalışma avantajı sağlarken aynı zamanda entegratör şirketler ile iş birliği yapılarak çözüm oluşturur. Oluşturulan irsaliyelerin GİB E- İrsaliye Sistemine gönderilip, durum bilgilerinin ve sisteme gelen e-irsaliyelerin alınması işlemi web servisleri aracılığı ile otomatik olarak yapılmaktadır.

E- İrsaliye Gönderme

 • Elektronik İrsaliye hazırlanması ve kağıt olarak yazıcıdan basılması
 • Onay işlemleri
 • Mali mühür ile imzalama ve saklama
 • GİB Elektronik İrsaliye Sistemine gönderilmesi
 • GİB alındı mesajının alınması ve saklanması
 • Alıcı firmanın irsaliye bazındaki yanıtının veya irsaliye kalemi bazındaki kısmi kabul veya itiraz yanıtının alınması ve saklanması
 • Giden E-İrsaliyelerin SOFTFİNANS Uygulamalarına entegrasyonu
E-DELIVERYNOTE PNG

E- İrsaliye Alma

 • GİB posta kutusundan şirketinize düzenlenmiş E- İrsaliyelerin alınması
 • Gelen E-İrsaliyenin irsaliye bazında yanıtının veya kalem bazında kısmi kabul veya itiraz yanıtının oluşturulması
 • E-İrsaliye yanıtının GİB Elektronik İrsaliye Sistemine gönderilmesi
 • Gelen E-İrsaliyelerin SOFTFİNANS Uygulamalarına entegrasyonu

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

SOFT New Generation Document Management System
SOFT Yeni Nesil Doküman Yönetim Sistemi
 • Web servisleri aracılığı ile entegrasyon
 • Belge ekleme, indirme, revizyon takibi
 • Birden fazla uygulama için çoklu dizin
 • Yetkilendirme işlemleri
 • Yönetim ve bağımsız belge konsolu
 • Alternatif ikinci seviye arşivleme için doküman ve indeks veri tabanının ayrılabilmesi özelliği
 • Arşivleme ve yönetilebilirlik için sınırsız sayıda dönemlik doküman veri tabanı
SOFT Web Services Application
SOFT Web Servisleri Uygulaması
 • Uluslararası karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı yük sorgulama
 • Uluslararası karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı sipariş girişi
 • Yurtiçi lojistik ve genel kargo taşımaları yük sorgulama ve taşıma siparişi girişi
 • Antrepo yük sorgulama ve ardiye hesabı sorgulaması
 • Acenteye gelen araç ve yüklerin sorgulanması
 • Acente yük teslim bilgileri girişi
 • Yeni bayi- mağaza tanımlama
 • Yeni malzeme tanımlama
 • Satış siparişi girişi
 • Satınalma siparişi girişi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

SOFT Electronic Signature Integration
SOFT Elektronik İmza Uygulaması
 • Cyrptografic Message Syntax (CMS) ve ETSI TS 101 733 standartlarına uygun imza oluşturma
 • Belirtilen standartlarda imzalanmış olarak gelen elektronik mesajların imza doğrulaması
 • 509 standartlarına uygun tüm Nitelikli Elektronik Sertifikalar (NES) ile çalışabilme özelliği
 • T.C. Gümrükleri’nin BİLGE Sistemine elektronik imzalı EDI mesajı gönderilmesi için SOFTTRANS® – BİLGE EDI Entegrasyonu Uygulaması ile birlikte çalışma özelliği
 • SOFT Yazılımlarının tüm EDI Entegrasyonu Uygulamaları ile birlikte çalışma özelliği
 • Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden temin edilecek Mali Mühür ve HSM donanımları ile çalışma özelliği
 • E-Fatura ve E-Defter için XADES standartlarına uygun imza oluşturulması

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.