TAM ENTEGRE SEKTÖREL SOFT ERP UYGULAMALARI

SOFTFİNANS Uygulaması içinde yer alan Çek ve Senet Yönetimi Uygulaması, şirketlerin ve müşterilerin çek/senet yönetiminin yapılmasını sağlar.

Çek/senet işlemlerinin tek bir ekrandan yönetilmesi zamandan tasarruf sağlarken, Cari Hesap Yönetimi Uygulaması ile tam entegre çalışma yapısı otomatik cari ve nakit akım tablosu hareketlerinin takibinin yapılmasına olanak tanır. Ayrıca kapsamlı rapor ve analizler ile tahsil ve ödeme tablolarının takibi hızlı bir şekilde ve en az hata ile gerçekleşir.

 • Birden fazla portföy kullanma olanağı
 • Dövizli çek/senet takibi
 • Çek/Senet giriş, çıkış ve sonuç işlemlerinin tek ekrandan yapılabilmesi
 • Müşteri çeklerinin ve şirketin kendi çeklerinin takibi
 • Bölgeler bazında çek/senet takibi
 • Kara liste takibi
Checks and Notes Management
 • Portföy raporları ve analizleri ile tahsil ve ödeme tabloları
 • Kronolojik hareket listesi
 • Değer düşüklüğü ve reeskont hesapları
 • Cari Hesap Yönetimi Uygulaması ile entegre çalışma yapısı, otomatik cari ve nakit akım tablosu hareketleri
 • Hareketlerin otomatik olarak muhasebeye entegrasyonu

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

Current Account Management Application
Cari Hesap Yönetimi Uygulaması
 • Müşteri ve satıcılar için ayrıntılı bilgiler içeren cari hesap kartları
 • Bir firmaya birden fazla dövizli hesap kartı açma
 • Tüm hareketlerin ana para birimi, referans döviz, EURO para birimi, hareket dövizi ve hesap dövizi cinsinden takibi
 • Bölüm bazında cari hesap takibi
 • Müşterilerin risk, kredi ve teminatlarının takibi
 • Cari hesap hareketleri girişi (Fatura, Çek, Senet, Havale, Virman, Dekont, Nakit)
 • Borç ve Alacak hareketleri eşleştirme ve kapatma
 • Dövizli cari hesap ekstresi
 • Kur farkı ve vade farkı hesaplama

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Budget Management Application
Bütçe Yönetimi Uygulaması
 • Şirket, şube, departman, bölüm gibi ayrıntılarda bütçe oluşturma
 • Birden fazla bütçe olanağı
 • Şirketler arasında konsolidasyon yapma
 • Muhasebe hesapları ve masraf yerleri ile bütçe hazırlama
 • Departmanların kalem bazında tahmini bütçe hazırlama
 • Girilen tahmini bütçe değerlerini listeleme
 • Bütçe – fiili durum karşılaştırması
 • Esnek raporlama
 • Ana para birimi, referans döviz ve EURO bazında raporlama
 • Bir önceki fiili değerlerden yeni bütçe hazırlama
Purchasing Management Application
Satın Alma Yönetimi Uygulaması
 • Satın alma taleplerinin yönetimi
 • Teklif isteme ve teklif değerlendirme
 • Satın alma taleplerinden ve tekliften satın alma siparişi oluşturma
 • Sipariş durumu izleme
 • Siparişe bağlı ve siparişsiz satın alma işlemleri
 • Tesellüm işlemleri
 • Alış faturalarının işlenmesi
 • Mal girişinde otomatik sipariş kapatma
 • Alış faturasında fiyat kontrolü
 • Sözleşme fiyatları üzerinden otomatik hesaplama ve iskonto takibi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Customer EDI Integration
SOFTTRANS® – Müşteri EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFTTRANS® Modülleri tarafından ortak kullanılan EDI altyapısı
 • XML, EDIFACT veya SOFT-EDI standartlarında elektronik veri değişimi
 • Taşıma siparişleri ve konşimento talimatlarının EDI yolu ile alınması
 • SOFTTRANS® içinde izlenen, yükleme, araç çıkışı, varışı, mal teslimi ve benzeri durum değişikliklerinin gönderilmesi
 • Kesilen faturalara ilişkin bilgilerin gönderilmesi
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Internet veya başka bir taşıyıcı ortam ile hızlı ve güvenilir veri transferi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Bank EDI Integration
SOFTFİNANS – Banka EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFT Uygulamaları tarafından kullanılan EDI altyapısı
 • Havale ve EFT işlemleri, çek ve senet hareketlerine ilişkin veriler için özel EDI dosyaları oluşturulması
 • Bordro ödeme bilgilerinin gönderilmesi
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Gelen EDI dosyalarının okunması ve verilerin kontrollü bir şekilde SOFTFİNANS Veri Tabanına işlenmesi
 • Gelen havale, EFT, çek ve senet tahsilât bilgilerinin Banka, Cari ve Muhasebe Uygulamaları ile entegrasyonu
 • Otomatik banka hesap mutabakatı
 • Yurtdışı para transferi
 • XML standartlarında elektronik veri değişimi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.