TAM ENTEGRE SEKTÖREL SOFT ERP UYGULAMALARI

SOFTFİNANS Uygulaması içinde yer alan Cari Hesap Yönetimi Uygulaması, müşteri ve satıcıların yönetimi, cari hesaplar ile ilgili tüm takip ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için geliştirilmiştir.

Ayrıntılı cari hesap kartları, birden fazla dövizle çalışabilme, cari hesap hareketlerinin takibi ve analizleri, risk, kredi ve teminatların takibi, borç ve alacak hareketleri gibi fonksiyonların bir bütün olarak yönetilmesi finansman ve muhasebe iş süreçlerinde verimlilik artışı sağlar.

 • Müşteri ve satıcılar için ayrıntılı bilgiler içeren cari hesap kartları
 • Bir firmaya birden fazla dövizli hesap kartı açabilme olanağı
 • Tüm hareketlerin ana para birimi, referans döviz, EURO para birimi, hareket dövizi ve hesap dövizi cinsinden takibi
 • Bölüm bazında cari hesap takibi
 • Müşterilerin risk, kredi ve teminatlarının takibi
 • Cari hesap hareketleri girişi (Fatura, Çek, Senet, Havale, Virman, Dekont, Nakit)
 • Borç ve Alacak hareketlerinin eşleştirilmesi ve kapatılması olanağı
 • Dövizli cari hesap ekstresi
Current Account Management
 • Hesap kalanları, yaşlandırma, tahsilât ve ödeme tabloları
 • Cari hesapların yaşlandırılmış ortalamaları
 • Cari hesap analizi, kalanlı ekstre, cari hesap mizanı
 • Nakit akış tablosu
 • Hareketlerin otomatik olarak muhasebeye entegrasyonu
 • ABC Analizi, hareket görmeyenler listesi, analizler
 • Kullanıcıya özel raporlar oluşturma olanağı
 • Firmalara toplu olarak e-posta, faks veya yazıcıdan mutabakat mektubu ve ekstre gönderilmesi
 • Kur farkı ve vade farkı hesaplaması

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

E - Ledger Featured
Genel Muhasebe Uygulaması
 • 16 hane ve 6 seviyeli muhasebe hesabı tanımlama
 • Tüm hareketlerin ana para birimi, referans döviz, EURO para birimi, hareket dövizi ve hesap dövizi cinsinden takibi
 • Açılış ve kapanış fişlerinin ayrı dönemlerde takibi
 • Masraf yeri takibi, masraf yeri-muhasebe hesabı bağlantıları ve raporlar
 • Tahsil, tediye, mahsup, açılış ve kapanış fişleri ile fiş şablonları oluşturma
 • Fiş kopyalama, taşıma ve arama fonksiyonları
 • Provizyon amaçlı fişler oluşturma
 • Farklı seviyelerden ve istenilen ay aralığında mizan alma
 • Mizan analizi ile hesaba, hesaptan fişe, fişten fatura dökümüne ulaşma
 • Hesap hareketlerinin istenen döviz cinsinden döküm

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Checks and Notes Management
Çek ve Senet Uygulaması
 • Birden fazla portföy kullanma olanağı
 • Dövizli çek/senet takibi
 • Çek/Senet giriş, çıkış ve sonuç işlemlerinin tek ekrandan yapıla
 • Müşteri çeklerinin ve şirketin kendi çeklerinin takibi
 • Bölgeler bazında çek/senet takibi
 • Kara liste takibi
 • Portföy raporları ve analizleri ile tahsil ve ödeme tabloları
 • Kronolojik hareket listesi
 • Değer düşüklüğü ve reeskont hesapları
 • Cari Hesap Yönetimi Uygulaması ile entegre çalışma yapısı, otomatik cari ve nakit akım tablosu hareketleri

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Budget Management Application
Bütçe Yönetimi Uygulaması
 • Şirket, şube, departman, bölüm gibi ayrıntılarda bütçe oluşturma
 • Birden fazla bütçe olanağı
 • Şirketler arasında konsolidasyon yapma
 • Muhasebe hesapları ve masraf yerleri ile bütçe hazırlama
 • Departmanların kalem bazında tahmini bütçe hazırlama
 • Girilen tahmini bütçe değerlerini listeleme
 • Bütçe – fiili durum karşılaştırması
 • Esnek raporlama
 • Ana para birimi, referans döviz ve EURO bazında raporlama
 • Bir önceki fiili değerlerden yeni bütçe hazırlama

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Sales Management Application
Satış Yönetimi Uygulaması
 • Müşteri bilgilerini izleme
 • Müşteri bazında birden fazla sevk adresi tanımlama
 • Mal ve hizmetler için fiyat listeleri hazırlama
 • Döviz bazında fiyat listesi hazırlama
 • Satış siparişleri alma
 • Sipariş sırasında satış koşullarını belirtme
 • Sipariş sırasında sevkiyat bilgileri girme
 • Parametrik olarak tanımlanan risk hesaplama formülleri
 • Sipariş onayı sırasında rezervasyon olanağı
 • Parçalı sevkiyat olanağı ve sipariş durumu izleme

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Purchasing Management Application
Satın Alma Yönetimi Uygulaması
 • Satın alma taleplerinin yönetimi
 • Teklif isteme ve teklif değerlendirme
 • Satın alma taleplerinden ve tekliften satın alma siparişi oluşturma
 • Sipariş durumu izleme
 • Siparişe bağlı ve siparişsiz satın alma işlemleri
 • Tesellüm işlemleri
 • Alış faturalarının işlenmesi
 • Mal girişinde otomatik sipariş kapatma
 • Alış faturasında fiyat kontrolü
 • Sözleşme fiyatları üzerinden otomatik hesaplama ve iskonto takibi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Bank EDI Integration
SOFTFİNANS – Banka EDI Entegrasyonu
 • Tüm SOFT Uygulamaları tarafından kullanılan EDI altyapısı
 • Havale ve EFT işlemleri, çek ve senet hareketlerine ilişkin veriler için özel EDI dosyaları oluşturulması
 • Bordro ödeme bilgilerinin gönderilmesi
 • Mükerrer veri gönderiminin engellenmesi
 • Gelen EDI dosyalarının okunması ve verilerin kontrollü bir şekilde SOFTFİNANS Veri Tabanına işlenmesi
 • Gelen havale, EFT, çek ve senet tahsilât bilgilerinin Banka, Cari ve Muhasebe Uygulamaları ile entegrasyonu
 • Otomatik banka hesap mutabakatı
 • Yurtdışı para transferi
 • XML standartlarında elektronik veri değişimi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.