TAM ENTEGRE SEKTÖREL SOFT ERP UYGULAMALARI

SOFTTRANS® Uygulaması içinde yer alan Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulaması yurtiçinde taşımacılık yapan şirketlerin tüm operasyonel iş süreçleri için geliştirilmiştir.

Taşınacak mallar ile ilgili tüm planlamaların yapılabilmesine olanak sağlayan uygulama, araç tanımların yapılmasından hacim ve ağırlık kontrollerine, navlun, prim ve harcırah tarifelerinin tanımlanmasından otomatik fiyat tekliflerinin oluşturulmasına ve faaliyet raporlarının faturalara eklenmesine kadar birçok işleve sahiptir.

Rezervasyon, yük ve pozisyon takibi, dokümantasyon, beklenen değerler ve faturalama, dönem ve pozisyon kapama gibi işlemler, dijital platform üzerinden hızlı bir şekilde tamamlanır.

 • Firma (müşteri, bayi, vb.) tanımları, km tablosu oluşturma
 • Araç tanımları (kamyon, çekici ve römorklar) ve takibi
 • Araç için pozisyon dosyası yaratılması, yük ve koli bilgileri girişi, evrak açıklamalarının girilebilmesi
 • Rezervasyon alınması, rezervasyon havuzundaki yüklerin varış yerleri ve mal cinsi vb. bilgilere göre seçilerek araçlara yüklenmesi, araçlara yüklenirken hacim ve ağırlık kontrolü yapılması
 • Planlama
 • Genel kargo taşıması için navlun, prim ve harcırah tarifelerinin tanımlanması
 • Tanımlı tarifelerden otomatik teklif oluşturulması ve takibi
 • Navlun tarifelerinin komple araç, parsiyel ve mal cinsi bazında tanımlanması, tarife kopyalama
Domestic Logistics & General Cargo Transportation
 • Maliyet tarifelerinin girilmesi ve otomatik hesaplama
 • Yakıt birim ücretlerinin kronolojik takibi ile maliyet fiyatlarının otomatik güncellenebilme özelliği
 • Tanımlı tarifelerden otomatik navlun hesaplaması ve iki tarih arasındaki pozisyonlara Km bazında ağırlıklı ortalama ile fatura tutarının dağıtılarak navlun hesaplamasının yapılabilmesi
 • İş tipleri üzerinde tanımlanabilen parametreler yardımı ile navlun hesaplama ve fatura kalemlerini oluşturma programlarının seçilebilme özelliği
 • Seri irsaliye girişi
 • Gruplama kriterleri yardımı ile irsaliyeleri gruplayarak fatura kesebilme özelliği
 • Fatura eki faaliyet raporlarının otomatik oluşturulması
 • Firma bazında kullanılacak tarifeleri seçme olanağı

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

Bonded Warehouse Management
Antrepo ve İhracat Deposu Yönetimi Uygulaması
 • Birden fazla ihracat deposu ve antrepo tanımlanabilmesi
 • Bir malın depo içinde birden fazla yere yerleştirilebilmesi (otomatik yerleştirme yapılmaz)
 • Dolu ve boş yerlerin takibi, bazı alanların kiraya verilebilmesi
 • Depo giriş ve çıkış hareketleri
 • Uluslararası Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve Demiryolu Taşımacılığı uygulamalarının İhracat modülleri ile bilgi alış verişi (İhracat Deposu)
 • Uluslararası Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve Demiryolu Taşımacılığı uygulamalarının İthalat modüllerinden yük bilgileri transferi (Antrepo)
 • Malların depo içinde çıkış birimi cinsinden takibi
 • Tesellüm belgesi ve diğer evrakların oluşturulması
 • Hasar ve arıza takibi
 • Operasyon ve depo arasındaki miktar, ağırlık ve hacim farklarının takibi

daha fazla bilgi almak için

General Project Transportation
Genel Proje Taşımacılığı Uygulaması
 • Projenin tanımı, taşınacak malların cins ve miktarlarının girişi
 • Taşınacak malların değişik taşıma araçlarına (TIR, uçak, konteyner, vagon) dağıtılması ve ilgili modüller için pozisyon dosyalarının açılması
 • Aynı yükün farklı güzergâhlarda farklı taşıma türleri ile taşınmasının takibi
 • Çoklu tipte taşımacılık işlemleri
 • Yükün taşınmış ve kalan kısmının takibi
 • Yükün taşınan parçalarının hangi taşıma araçları ile taşındığının takibi
 • Tüm proje, taşınan kısım veya bir araç için evrakların hazırlanması
 • Projenin tamamı veya bir kısmı için fatura hazırlayabilme olanağı
 • Tüm operasyon modüllerinden raporlama olanağı
 • Tüm operasyon modülleri ile taşınan yüklerin ortak veya modül bazında brüt/net kar/zarar analizi

daha fazla bilgi almak için

Domestic Project Transportation
Yurtiçi Proje Taşıması Yönetimi
 • Projenin tanımı, taşınacak malların cins ve miktarlarının girişi
 • Taşınacak malların araçlara aktarılması ve araç pozisyon dosyalarının açılması
 • Yükün taşınmış ve kalan kısmının takibi
 • Tüm proje, taşınan kısım veya bir araç için evrak hazırlayabilme (FBL ve diğer konşimentolar, bildirimler)
 • Projenin tamamı veya bir kısmı için fatura hazırlayabilme olanağı
 • Proje brüt/net kar/zarar analizi
 • Esnek raporlama olanakları

daha fazla bilgi almak için

Truck and Fleet Management
Yurtiçi Araç Takibi ve Filo Yönetimi
 • Araçlara ilişkin plaka, motor ve şasi numaraları, marka, model ve tip gibi ruhsat bilgileri; net ağırlık, istiap haddi, yükleme hacmi bilgileri; trafiğe çıkış tarihi, aks sayısı ve benzeri ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı araç sicil dosyalarının tutulması
 • Araçlara ilişkin trafik muayenesi, sigortalar ve benzeri süreli belgelerin takibi
 • Yükleme sırasında araç bilgilerinden gerekli denetimlerin yapılması
 • Araçlara ilişkin periyodik (sigorta, kasko, taşıt pulu, bakım, vb.) ve planlanamayan (arıza) masraf ve hareketlerin izlenmesi. Bu maliyetlerin sefer ve taşıma maliyetlerine yansıtılması
 • Araç sefer hareketlerinin izlenmesi
 • Amortisman ve işletme giderlerinden alınan payların sefer maliyetlerine yansıtılması
 • Standart ve fiili maliyetlerle çalışma olanağı
 • Sefer ve araç maliyetleri ile ilgili analizler ve raporlar
 • Araç bazında rezervasyon yapma olanağı
 • Araç durumlarının izlenmesi ve araç planlaması yapılması

daha fazla bilgi almak için

International Driver Tracking Application
Yurtiçi Sürücü Takibi
 • Sürücü sicil bilgileri, nüfus kaydı bilgileri ve aile bilgilerinin izlenmesi
 • Sürücünün geçmiş iş tecrübesi, eğitim ve sağlık durumuna ilişkin bilgilerin kronolojik olarak izlenmesi
 • Sürücüye ilişkin ehliyet ve benzeri süreli belgelerin izlenmesi ve sefer bazında denetimi
 • İş başvuruları, asli personel, kiralık araç personeli, kardeş şirket personeli, işten ayrılmış personel takibi
 • Sicil notları ve diğer her türlü hareketin kronolojik olarak izlenmesi
 • Sefer bazında avans ve sürücü tarafından yapılan harcamaların takibi, avans kapatılması, masrafların sefer maliyetine yansıtılması
 • Kara liste takibi
 • Sürücü süreli belge takibi için uyarı

daha fazla bilgi almak için

Domestic-Logistics-Barcoded-Loading-and-Discharge-Management-big-image
Yurtiçi Lojistik Barkodlu Yükleme/Boşaltma Yönetimi
 • Yurtiçi Lojistik Uygulamasındaki bir pozisyonun (aracın) tüm yükleri veya seçilen yüklerden barkod bilgisi olmayanlar için, barkod bilgisi ve barkodu içeren taşıma etiketlerinin üretilmesi
 • Araca yükleme yapılırken barkod etiketlerinin el terminali ile okutulması ve her parçanın yüklendiğinin kontrolü
 • Mükerrer okutma kontrolü
 • Aktarma yükü yaratılırken yük barkod kayıtlarının aktarma yükü altına otomatik olarak yaratılması
 • Aktarma merkezinde araç boşaltılırken her barkod etiketi okutularak, tüm parçaların boşaltıldığının kontrolü
 • Yükleme ve boşaltma sırasında tüm araç için, bir alıcı için veya yük bazında barkod okutma ve kalan kontrolü
 • Yükleme ve boşaltma sırasında okutulan her barkod kaydına zaman damgası konulması
 • Yük durumunun barkod okutma tamamlandığında otomatik olarak değiştirilmesi
 • Zaman damgaları üzerinden performans raporu oluşturulması
 • SOFT Standart El Terminali Barkod Uygulaması için Web Servisi
 • Yükleme ve teslimat bildirimleri için standart SOFT Web Servisi

daha fazla bilgi almak için

Production Management Application
Üretim Yönetimi Uygulaması
 • Ürün ağacı tanımları
 • Üretim siparişleri takibi
 • Siparişe göre veya stoka üretim yapabilmesi
 • Üretim maliyetlerinin hesaplanabilmesi
 • Üretim planlarının oluşturulabilmesi
 • Malzeme gereksinim planlaması
 • Kantar entegrasyonu

daha fazla bilgi almak için

weighing-scale
SOFT Kantar Entegrasyonu
 • Boş ve dolu tartım ile dara alınması
 • Kantar fişi basılması
 • Entegrasyon yapılacak uygulamaya özel veri alınması
 • İş akışlarının otomatik tetiklenmesi

daha fazla bilgi almak için

EDI Integration Applications
EDI Entegrasyonu
 • SOFTFİNANS – Müşteri EDI Entegrasyonu
 • SOFT Ambar Yönetimi Standart EDI Entegrasyonu
 • SOFT Antrepo Yönetimi Standart EDI Entegrasyonu

daha fazla bilgi almak için

SOFT iPhone/iPad and Android Application (iSOFTTRANS®)
SOFT iPhone/iPad and Android Uygulamaları (iSOFTTRANS®)
 • Uluslararası karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığı yük sorgulama
 • Yurtiçi lojistik ve genel kargo taşımaları yük sorgulama
 • Antrepo yük sorgulama ve ardiye hesabı sorgulaması
 • Cari hesap ekstresi

daha fazla bilgi almak için

Producer Data Barcode Integration
Barkod Entegrasyonu
 • Üretici Bilgileri Barkod Entegrasyonu
 • İhracat Deposu Barkod Entegrasyonu
 • Antrepo Barkod Entegrasyonu
 • Ambar Yönetimi Barkod Entegrasyonu

daha fazla bilgi almak için

EXTRANET-B2B-WEB-INTEGRATION-featured
Yeni Nesil SOFT Extranet Uygulaması
 • Uluslararası karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı yük sorgulama
 • Uluslararası karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı sipariş girişi
 • Yurtiçi lojistik ve genel kargo taşımaları yük sorgulama
 • Yurtiçi lojistik taşıma siparişi girişi
 • Antrepo yük sorgulama ve ardiye hesabı sorgulaması
 • Yük durumu ve tarih ile filtreleme
 • Kullanıcıya göre sorgu alanları ve sırasının ayarlanabilmesi
 • Yükün yerinin konum bilgisi var ise harita üzerine gösterimi (Bing Maps üzerinde siyasi ve uydu görünümü)
 • Yük ile ilgili izin verilen evrakların görüntülenmesi ve indirilmesi
 • Yük ile ilgili evrak yükleyebilme

daha fazla bilgi almak için

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.