TAM ENTEGRE SEKTÖREL SOFT ERP UYGULAMALARI

SOFT Finansal Yönetim Uygulaması, şirketinizin ticari ve mali işlemlerinin yürütülmesi, yöneticilere karar vermede yardımcı olacak bilgilerin doğru ve hızlı bir şekilde sağlanması ve bir Yönetim Bilişim Sistemi oluşturulması için gerekli tüm fonksiyonları içeren tam entegre bir yazılım çözümüdür.

Veri tabanı yapısı, kuruluşların gelişen gereksinimlerine de yanıt verebilmek amacıyla esnek ve parametrik tanımların yapılabilmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

SOFTFİNANS, SOFTTRANS®, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları ile entegre olarak çalışarak bir Kurumsal Kaynak Planlaması çözümü oluşturmaktadır.

Tüm finansal ve muhasebe işlemler ayrıntılı bir şekilde kayıt altında tutularak, hızlı ve en az hata ile gerçekleşir.

 • Çok şirketli çalışma,
 • Birden çok dövizle çalışabilme,
 • Parametrik olarak tanımlanabilen gelir ve gider kalemleri,
 • Parametrik olarak şablonlar ile tanımlanabilen faturalar,
 • Parametrik olarak şablonlar ile tanımlanabilen evraklar,
 • Müşterilere göre özel veya genel tanımların yapılması,
 • Çok esnek raporlama olanakları,
 • Kesilen evrakların takibi,
 • Çalışma yılından bağımsız işlem ve raporlama,
 • Girilen bilgilerin ve kesilen faturaların muhasebe ve cari hesaplara entegre edilmesi,
 • Tüm evrak ve raporların, Exchange Sistem Entegrasyonu Modülü aracılığı ile program içinden otomatik olarak e-posta olarak gönderilebilmesi,
 • Tüm evrak ve raporların, yazılım robotları ile program içinden otomatik olarak gönderilmesi,
 • Esnek olarak hazırlanan mali tablolar,
 • Maliyet muhasebesi ve aktivite bazlı maliyet yönetimi
 • Kar ve masraf merkezleri yapısı
 • Tahakkuk Muhasebesi ve Enflasyon Muhasebesi
 • Risk Yönetimi ve Kontrol
 • Bütçe yönetimi
 • IFS & IFRS
 • Konsolidasyon

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

General Accounting Management Application
Genel Muhasebe Uygulaması
 • 16 hane ve 6 seviyeli muhasebe hesabı tanımlama
 • Tüm hareketlerin ana para birimi, referans döviz, EURO para birimi, hareket dövizi ve hesap dövizi cinsinden takibi
 • Açılış ve kapanış fişlerinin ayrı dönemlerde takibi
 • Masraf yeri takibi, masraf yeri-muhasebe hesabı bağlantıları ve raporlar
 • Tahsil, tediye, mahsup, açılış ve kapanış fişleri ile fiş şablonları oluşturma
 • Fiş kopyalama, taşıma ve arama fonksiyonları
 • Provizyon amaçlı fişler oluşturma
 • Farklı seviyelerden ve istenilen ay aralığında mizan alma
 • Mizan analizi ile hesaba, hesaptan fişe, fişten fatura dökümüne ulaşma
 • Hesap hareketlerinin istenen döviz cinsinden döküm

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Current Account Management Application
Cari Hesap Yönetimi Uygulaması
 • Müşteri ve satıcılar için ayrıntılı bilgiler içeren cari hesap kartları
 • Bir firmaya birden fazla dövizli hesap kartı açma
 • Tüm hareketlerin ana para birimi, referans döviz, EURO para birimi, hareket dövizi ve hesap dövizi cinsinden takibi
 • Bölüm bazında cari hesap takibi
 • Müşterilerin risk, kredi ve teminatlarının takibi
 • Cari hesap hareketleri girişi (Fatura, Çek, Senet, Havale, Virman, Dekont, Nakit)
 • Borç ve Alacak hareketleri eşleştirme ve kapatma
 • Dövizli cari hesap ekstresi
 • Kur farkı ve vade farkı hesaplama
 • Hesap kalanları, yaşlandırma, tahsilât ve ödeme tabloları

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

CHECKS_AND_NOTES_MANAGEMENT-image
Çek ve Senet Uygulaması
 • Birden fazla portföy kullanma olanağı
 • Dövizli çek/senet takibi
 • Çek/Senet giriş, çıkış ve sonuç işlemlerinin tek ekrandan yapıla
 • Müşteri çeklerinin ve şirketin kendi çeklerinin takibi
 • Bölgeler bazında çek/senet takibi
 • Kara liste takibi
 • Portföy raporları ve analizleri ile tahsil ve ödeme tabloları
 • Kronolojik hareket listesi
 • Değer düşüklüğü ve reeskont hesapları
 • Cari Hesap Yönetimi Uygulaması ile entegre çalışma yapısı, otomatik cari ve nakit akım tablosu hareketleri

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Bank Account Management Application
Banka Hesap Yönetim Uygulaması
 • Banka hesapları tanımlama
 • Cari hesaplara havale ve EFT işlemleri
 • Şirket hesapları arasında havale ve EFT işlemleri
 • Banka talimatları
 • Talimat onay işlemleri
 • Gelen havale ve EFT işlemleri
 • Banka hareket raporları
 • Hesap mutabakatı
 • Kısa ve uzun süreli kredi takibi
 • Kredi simülasyonu

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Fixed Assets Management
Sabit Kıymet Yönetimi Uygulaması
 • Demirbaş tanımları
 • Demirbaş yer ve zimmet takibi
 • Maliyet bedeli artırımı ve satış işlemleri
 • Normal ve azalan bakiyeler usulünde amortisman hesapları
 • Amortismanların Masraf Yeri bazında takibi
 • Yeniden değerleme işlemleri ve tasdik raporu
 • Demirbaş defteri
 • Bütçeleme
 • Amortisman ve yeniden değerleme mahsuplarının otomatik olarak oluşturma

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Budget Management Application
Bütçe Yönetimi Uygulaması
 • Şirket, şube, departman, bölüm gibi ayrıntılarda bütçe oluşturma
 • Birden fazla bütçe olanağı
 • Şirketler arasında konsolidasyon yapma
 • Muhasebe hesapları ve masraf yerleri ile bütçe hazırlama
 • Departmanların kalem bazında tahmini bütçe hazırlama
 • Girilen tahmini bütçe değerlerini listeleme
 • Bütçe – fiili durum karşılaştırması
 • Esnek raporlama
 • Ana para birimi, referans döviz ve EURO bazında raporlama
 • Bir önceki fiili değerlerden yeni bütçe hazırlama
Purchasing Management Application
Satın Alma Yönetimi Uygulaması
 • Satın alma taleplerinin yönetimi
 • Teklif isteme ve teklif değerlendirme
 • Satın alma taleplerinden ve tekliften satın alma siparişi oluşturma
 • Sipariş durumu izleme
 • Siparişe bağlı ve siparişsiz satın alma işlemleri
 • Tesellüm işlemleri
 • Alış faturalarının işlenmesi
 • Mal girişinde otomatik sipariş kapatma
 • Alış faturasında fiyat kontrolü
 • Sözleşme fiyatları üzerinden otomatik hesaplama ve iskonto takibi

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Inventory Control Application
Stok Kontrol Uygulaması
 • Ayrıntılı malzeme özellikleri grup, tip, cins, sınıf ayrımları
 • Malzemenin üç ayrı birimle takibi, alternatif malzeme takibi
 • Birden fazla ambarla çalışma olanağı
 • Ambar bazında yetki tanımı
 • Minimum, optimum ve maksimum malzeme seviyeleri takibi ve uyarıları
 • Malzeme giriş/çıkış hareketleri ve rezerve, arıza, garanti, konsinye takibi
 • Masraf yeri bazında iç kullanıma çıkış ve takip işlemleri, sarf listeleri
 • Yer takibi, malzeme toplama listesi
 • Maliyetlerin ortalama, FIFO ve LIFO cinsinden eş zamanlı olarak hesaplanması
 • Stok muavini, envanter defteri ve dönem sonu mahsuplaştırma işlemleri

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Sales Management Application
Satış Yönetimi Uygulaması
 • Müşteri bilgilerini izleme
 • Müşteri bazında birden fazla sevk adresi tanımlama
 • Mal ve hizmetler için fiyat listeleri hazırlama
 • Döviz bazında fiyat listesi hazırlama
 • Satış siparişleri alma
 • Sipariş sırasında satış koşullarını belirtme
 • Sipariş sırasında sevkiyat bilgileri girme
 • Parametrik olarak tanımlanan risk hesaplama formülleri
 • Sipariş onayı sırasında rezervasyon olanağı
 • Parçalı sevkiyat olanağı ve sipariş durumu izleme

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.