TAM ENTEGRE SEKTÖREL SOFT ERP UYGULAMALARI

Bütçe Yönetimi Uygulaması, Genel Muhasebe Uygulaması ile entegre olarak çalışarak kuruluşların şirket, şube, departman ve bölüm bazında bütçeler oluşturmalarına ve fiili durum ile karşılaştırma yapmalarına olanak vermektedir.

 • Şirket, şube, departman, bölüm gibi ayrıntılarda bütçe oluşturma
 • Birden fazla bütçe olanağı
 • Şirketler arasında konsolidasyon yapma olanağı
 • Muhasebe hesapları ve masraf yerleri ile bütçe yapılması
 • Departmanların kalem bazında tahmini bütçe hazırlayabilmesi
 • Girilen tahmini bütçe değerlerini listeleyebilme
 • Bütçe – fiili durum karşılaştırması
 • Esnek raporlama olanağı
 • Ana para birimi, referans döviz ve EURO bazında raporlama
 • Bir önceki fiili değerlerden yeni bütçe oluşturma
 • Faaliyet raporları hazırlayabilme

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

E - Ledger Featured
Genel Muhasebe Uygulaması
 • 16 hane ve 6 seviyeli muhasebe hesabı tanımlama
 • Tüm hareketlerin ana para birimi, referans döviz, EURO para birimi, hareket dövizi ve hesap dövizi cinsinden takibi
 • Açılış ve kapanış fişlerinin ayrı dönemlerde takibi
 • Masraf yeri takibi, masraf yeri-muhasebe hesabı bağlantıları ve raporlar
 • Tahsil, tediye, mahsup, açılış ve kapanış fişleri ile fiş şablonları oluşturma
 • Fiş kopyalama, taşıma ve arama fonksiyonları
 • Provizyon amaçlı fişler oluşturma
 • Farklı seviyelerden ve istenilen ay aralığında mizan alma
 • Mizan analizi ile hesaba, hesaptan fişe, fişten fatura dökümüne ulaşma
 • Hesap hareketlerinin istenen döviz cinsinden döküm

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Current Account Management Application
Cari Hesap Yönetimi Uygulaması
 • Müşteri ve satıcılar için ayrıntılı bilgiler içeren cari hesap kartları
 • Bir firmaya birden fazla dövizli hesap kartı açma
 • Tüm hareketlerin ana para birimi, referans döviz, EURO para birimi, hareket dövizi ve hesap dövizi cinsinden takibi
 • Bölüm bazında cari hesap takibi
 • Müşterilerin risk, kredi ve teminatlarının takibi
 • Cari hesap hareketleri girişi (Fatura, Çek, Senet, Havale, Virman, Dekont, Nakit)
 • Borç ve Alacak hareketleri eşleştirme ve kapatma
 • Dövizli cari hesap ekstresi
 • Kur farkı ve vade farkı hesaplama
 • Hesap kalanları, yaşlandırma, tahsilât ve ödeme tabloları

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Checks and Notes Management
Çek ve Senet Uygulaması
 • Birden fazla portföy kullanma olanağı
 • Dövizli çek/senet takibi
 • Çek/Senet giriş, çıkış ve sonuç işlemlerinin tek ekrandan yapıla
 • Müşteri çeklerinin ve şirketin kendi çeklerinin takibi
 • Bölgeler bazında çek/senet takibi
 • Kara liste takibi
 • Portföy raporları ve analizleri ile tahsil ve ödeme tabloları
 • Kronolojik hareket listesi
 • Değer düşüklüğü ve reeskont hesapları
 • Cari Hesap Yönetimi Uygulaması ile entegre çalışma yapısı, otomatik cari ve nakit akım tablosu hareketleri

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Bank Account Management Application
Banka Hesap Yönetimi Uygulaması
 • Banka hesapları tanımlama
 • Cari hesaplara havale ve EFT işlemleri
 • Şirket hesapları arasında havale ve EFT işlemleri
 • Banka talimatları
 • Talimat onay işlemleri
 • Gelen havale ve EFT işlemleri
 • Banka hareket raporları
 • Hesap mutabakatı
 • Kısa ve uzun süreli kredi takibi
 • Kredi simülasyonu

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Fixed Assets Management
Sabit Kıymet Yönetimi Uygulaması
 • Demirbaş tanımları
 • Demirbaş yer ve zimmet takibi
 • Maliyet bedeli artırımı ve satış işlemleri
 • Normal ve azalan bakiyeler usulünde amortisman hesapları
 • Amortismanların Masraf Yeri bazında takibi
 • Yeniden değerleme işlemleri ve tasdik raporu
 • Demirbaş defteri
 • Bütçeleme
 • Amortisman ve yeniden değerleme mahsuplarının otomatik olarak oluşturulması
 • Enflasyon muhasebesi ile entegrasyon

Daha Fazla Bilgi Almak İçin

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.