TAM ENTEGRE SEKTÖREL SOFT ERP UYGULAMALARI

Tedarik, satış ve lojistik süreçlerinizi bir bütün olarak yönetebilmeniz için geliştirilmiş olan SOFTTRANS® Uygulamaları, tekliften teslimata kadar olan iş süreçlerinize ait tüm işlevleri içerir.

Satış ve dağıtım ağınıza dahil olan her türlü mal ve hizmetin satışını yapabilir, müşteri ve bayi yönetiminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Teklif, satın alma, depolama, sevkiyat, faturalama ve raporlama gibi fonksiyonlara ait işlemlerinizi gerçek zamanlı olarak sunar ve geniş kapsamlı bir yönetim sağlar.

 • Teklif, satın alma ve sipariş yönetimi
 • İlgili tarifeler oluşturma
 • Fatura ve irsaliye işlemleri
 • Maliyet analizleri ve raporları
 • Fiyatlandırma
 • Tam entegre yapı
 • Rezervasyon bilgileri
 • Çoklu ambar yönetimi
 • Pozisyon ve yük oluşturma

 

 

İLGİLİ UYGULAMALAR

Tüm SOFT Uygulamaları entegre yapısı ile hızlı bilgi akışı ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar. SOFT ERP’ nin amacı, tüm iş operasyonlarının tam entegre şekilde yönetilmesini sağlamaktır. SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARAYÜZ, SOFTMOBİL ve SOFTE-BELGE Uygulamaları tek başına kullanılabilse de, çoklu kullanımda daha fazla avantaj sunar.

SOFT ERP Uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde artan ihtiyaçlar ile sürekli geliştirilmektedir.

SOFT ile şirketinizi dijital dönüşüme adapte edin!

Domestic Logistics & General Cargo Transportation
Yurtiçi Lojistik ve Genel Kargo Taşımacılığı Uygulaması
 • Firma (müşteri, bayi, vb.) tanımları, km tablosu oluşturma
 • Araç tanımları (kamyon, çekici ve römorklar) ve takibi
 • Araç için pozisyon dosyası yaratılması, yük ve koli bilgileri girişi, evrak açıklamalarının girilebilmesi
 • Rezervasyon alınması, rezervasyon havuzundaki yüklerin varış yerleri ve mal cinsi vb. bilgilere göre seçilerek araçlara yüklenmesi, araçlara yüklenirken hacim ve ağırlık kontrolü yapılması
 • Planlama
 • Genel kargo taşıması için navlun, prim ve harcırah tarifeleri tanımlama
 • Tanımlı tarifelerden otomatik teklif oluşturulması ve takibi
 • Firma bazında kullanılacak tarifeleri seçme
 • Navlun tarifelerinin komple araç, parsiyel ve mal cinsi bazında tanımlanması, tarife kopyalama
 • Maliyet tarifelerinin girilmesi ve otomatik hesaplama

daha fazla bilgi almak için

Purchasing Management Application
Satın Alma Yönetimi Uygulaması
 • Satın alma taleplerinin yönetimi
 • Teklif isteme ve teklif değerlendirme
 • Satın alma taleplerinden ve tekliften satın alma siparişi oluşturma
 • Sipariş durumu izleme
 • Siparişe bağlı ve siparişsiz satın alma işlemleri
 • Tesellüm işlemleri
 • Alış faturalarının işlenmesi
 • Mal girişinde otomatik sipariş kapatma
 • Alış faturasında fiyat kontrolü
 • Sözleşme fiyatları üzerinden otomatik hesaplama ve iskonto takibi

daha fazla bilgi almak için

Inventory Control Application
Stok Kontrol Uygulaması
 • Ayrıntılı malzeme özellikleri grup, tip, cins, sınıf ayrımları
 • Malzemenin üç ayrı birimle takibi, alternatif malzeme takibi
 • Birden fazla ambarla çalışma olanağı
 • Ambar bazında yetki tanımı
 • Minimum, optimum ve maksimum malzeme seviyeleri takibi ve uyarıları
 • Malzeme giriş/çıkış hareketleri ve rezerve, arıza, garanti, konsinye takibi
 • Masraf yeri bazında iç kullanıma çıkış ve takip işlemleri, sarf listeleri
 • Yer takibi, malzeme toplama listesi
 • Maliyetlerin ortalama, FIFO ve LIFO cinsinden eş zamanlı olarak hesaplanması
 • ABC, stok ve masraf yeri analizleri

daha fazla bilgi almak için

Container Tracking & Warehouse Management Application
Ambar Yönetim Uygulaması
 • Çoklu ambar yönetimi
 • Ambar içi bölüm koridor, yer ve raf tanımları
 • Yerlerin karantina, kalite kontrol, soğutmalı alan olarak tanımlama
 • Yerlerin stoklama, toplama, transit alanı olarak tanımlama
 • Yerlerin mal cinsine göre ayrılabilmesi
 • Mal kabul listesi
 • Mal kabul ve irsaliye arasında fark olan malların listesi
 • Malzeme kabul, yerleştirme, toplama ve sevkiyat hareketleri
 • Palet takibi
 • Kullanıcı tarafından tanımlanabilen ambar içi hareketler (palet bozma, etiketleme gibi)

daha fazla bilgi almak için

Sales Management Application
Satış Yönetimi Uygulaması
 • Müşteri bilgilerini izleme
 • Müşteri bazında birden fazla sevk adresi tanımlama
 • Mal ve hizmetler için fiyat listeleri hazırlama
 • Döviz bazında fiyat listesi hazırlama
 • Satış siparişleri alma
 • Sipariş sırasında satış koşullarını belirtme
 • Sipariş sırasında sevkiyat bilgileri girme
 • Parametrik olarak tanımlanan risk hesaplama formülleri
 • Sipariş onayı sırasında rezervasyon olanağı
 • Parçalı sevkiyat olanağı ve sipariş durumu izleme

daha fazla bilgi almak için

Producer Data Barcode Integration
Üretici Bilgileri Barkod Entegrasyonu
 • Proje seçimi (Müşteri Seçimi)
 • Üreticilerin tanımlanması
 • Kodlu bilgilerin tanımlanması
 • Yükleme işlemleri
 • Veri aktarımı
 • SOFTTRANS® Mal Sipariş Detayı Entegrasyonu

daha fazla bilgi almak için

Fuel Sales Management Application
Akaryakıt Satış Yönetimi Uygulaması
 • Akaryakıt tankları bazında stok takibi
 • Akaryakıt pompaları bazında satış takibi
 • Akaryakıt satışlarının firmanın kendi araçlarına veya başka firmanın araçlarına yapılabilmesi
 • Yağ, antifiriz, su, yedek parça satışları ile yıkama, yağlama gibi hizmetleri faturalama
 • Bilgisayar klavyesine bağlanan barkod okuyucu ile hızlı ve hatasız malzeme çıkışı
 • Plaka bazında akaryakıt çıkışı ve araç sahibi firmaya otomatik irsaliye ve fatura oluşturma
 • Birden fazla irsaliyenin birleştirilerek tek fatura kesilebilme
 • Aynı firmaya ait birden fazla araca satılan birim fiyatları aynı akaryakıtın faturada birleştirme
 • Akaryakıt kartı ile yapılan satışların takibi, raporlanması ve faturalanması
 • Kartlı veya peşin satışlarda kara liste takibi

daha fazla bilgi almak için

SOFTDISPO Advanced Level Planning and Disposition Application
SOFTDİSPO İleri Seviye Planlama ve Dispatch Uygulaması
 • Önceden belirlenen ülke, acente, depo, alıcı, komple, parsiyel, taşıma şekli vb. kıstaslara göre otomatik yük gruplama
 • Bileşik yük tanımlama, yük filtreleme, seçme
 • Birleşik yüklerden biri taşınınca diğerini otomatik taşıma
 • Acente değiştirme
 • Yükleme sırası belirleme, yükleme sıralarını ve teslim şekillerini toplu değiştirebilme
 • Adrese teslim şekli ve yükleme sırası belirtilmeyen yükler için uyarı mekanizması
 • Yükün acentesini değiştirebilme özelliği ve parametrik acente sıralama tanımları
 • Yük bilgilerindeki değişikliklerde uyarı
 • Değişikliklerin kontrollü uygulanması
 • Araç planlama ve planlama sırasında araç kapasite ve istiap haddi kontrolü
General Accounting Management Application
Genel Muhasebe Uygulaması
 • 16 hane ve 6 seviyeli muhasebe hesabı tanımlama olanağı
 • Tüm hareketlerin ana para birimi, referans döviz, EURO para birimi, hareket dövizi ve hesap dövizi cinsinden takibi
 • Açılış ve kapanış fişlerinin ayrı dönemlerde takibi
 • Masraf yeri takibi, masraf yeri-muhasebe hesabı bağlantıları ve raporlar
 • Tahsil, tediye, mahsup, açılış ve kapanış fişleri ile fiş şablonları oluşturma olanağı
 • Fiş kopyalama, taşıma ve arama fonksiyonları
 • Provizyon amaçlı fişler oluşturma olanağı
 • Değişik seviyelerden ve istenilen ay aralığında mizan alma olanağı
 • Mizan analizi ile hesaba, hesaptan fişe, fişten fatura dökümüne ulaşma olanağı
 • Hesap hareketlerinin istenen döviz cinsinden döküm olanağı

daha fazla bilgi almak için

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TANIŞIN

SOFT, esnek ve uçtan-uca yapısıyla, küçük işletmeler için temel süreçlerden orta, büyük ve çok uluslu şirketler için tam kapsamlı ERP çözümüne kadar tüm iş süreçlerini kapsayan bir yönetim sunar.

SOFTEASY, SOFTREADY ve SOFTLOYALTY çözümleri her büyüklükteki organizasyonun ihtiyaçlarını karşılar.

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.