Incoterms nedir?

INCOTERMS mal satımında yaygın olarak uluslararası kontratlarda kullanılan üç harfli standart ticaret terimidir.  Gönderi öncesinde bu ticari terimlerin bilinmesi oldukça önemlidir.

EXW (İş Yerinde Teslim)

Ülke ihracatında beyannamelerin yaklaşık yüzde 32’si EXW teslim şekliyle gerçekleştirilirken EXW’nin diğer uçtaki karşılığı ise alıcıya en az sorumluluk yükleyen DDP teslim şeklidir. EXW kurallarına uygun olarak, alıcı hem ithalat hem de ihracat prosedürlerinden sorumlu olduğu için özellikle ihracat yapılan ülkede yerleşik bir şirket değilse, ihracat işlemlerinde güçlüklerle karşılaşabiliyor. EXW için Incoterms 2020’nin “Açıklayıcı Notlar” bölümünde, ihracat yapmak isteyen alıcı için FCA’nın (Serbest Taşıyıcı) daha uygun olduğu vurgulandı.

FCA (Taşıyıca Masrafsız Teslim)

Uluslararası ticari işlemlerin yaklaşık yüzde 40’ının gerçekleştiği FCA kuralı ile teslim yönteminde, satıcı gümrük işlemlerini tamamladığında malları belirlenen tarih ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devretmektedir ve bu andan itibaren mallarla ilgili tüm masraflar ve riskler alıcıya geçer.

CPT (Geçerli Olduğu Taşıma Modları)

CPT, konteynerize olmayan deniz taşımacılığı dışındaki tüm nakliye modları için C&F (maliyet ve navlun) ve CFR koşullarının yerini alır.

CIP (Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslim)

Satıcının nakliye sırasında mallar için sigorta yaptırması gerekmesi dışında, bu terim genel olarak yukarıdaki CPT terimine benzer. CIP, tüm taşımacılık modları için kullanılabilirken, eşdeğer CIF terimi yalnızca konteynerize olmayan denizyolu taşımacılığı için kullanılabilir.

DPU (Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Teslim)

Incoterms 2010 kurallarında, DAT kısaltması teslimatın yalnızca terminalde yapılabileceği anlamına geldiğinden, teslimatın herhangi bir yerde yapılabileceğini vurgulamak için Incoterms 2020’de “terminal” terimi kısaltmadan çıkarıldı. Bu teslim şeklinin en önemli özelliği eşyanın boşaltılmasını zorunlu tutmasıdır. Incoterms 2020’ye göre, malların teslimat yeri bir terminal değilse, satıcının malları teslim etmek istediği yerin, malların boşaltılması için uygun olduğundan emin olunması gerektiği vurgulandı.

DAP (Belirtilen Yerde Teslim)

Sigorta zorunluluğunun bulunmadığı DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde satıcının, teslim yerine kadar gümrükleme işlemleri dahil, tüm masraflardan sorumludur. Incoterms 2020 kuralları ile, satıcının ithalat prosedürlerini yerine getirmesini ve hazırlanmasını sağlamak için DAP (Yerinde Teslim Edildi) teslimat yöntemini seçmenin sözleşme taraflarının yararına olacağı belirtilmiştir.

DDP (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim)

DDP kurallarına göre ise satıcı hem ihracat hem de ithalat işlemleri yapmakla yükümlü olduğundan satıcı, ithalatçı ülkede yerleşik bir şirket değilse, çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyor. Incoterms 2020 kuralları ile, satıcının ithalat prosedürlerini yerine getirmesini ve hazırlanmasını sağlamak için DAP (Yerinde Teslim Edildi) teslimat yöntemini seçmenin sözleşme taraflarının yararına olacağı belirtildi.

FAS (Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim)

Satıcı, mallar belirtilen sevkiyat limanında alıcının gemisinin yanına yerleştirildiğinde teslimat yapar. Bu, alıcının o andan itibaren mallara ilişkin tüm masraf ve kayıp veya hasar risklerini üstlenmesi gerektiği anlamına gelir. FAS terimi, satıcının malları ihracat için gümrükten geçirmesini gerektirir; bu, alıcının ihracat izni ayarlamasını gerektiren önceki Incoterms sürümlerinden bir tersidir. Ancak, taraflar alıcının malları ihracat için gümrükten çekmesini isterse, bu durum satış sözleşmesine bu etkiye açık bir ifade eklenerek açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu terim, yalnızca konteynerize olmayan denizyolu ve iç suyolu taşımacılığı için kullanılmalıdır.

FOB (Gemide Masrafsız Teslim)

FOB şartlarına göre satıcı, malların gemiye yüklendiği ana kadar tüm masrafları ve riskleri üstlenir. Satıcı ayrıca ihracat izni için düzenleme yapmalıdır. Alıcı, varış limanından varış noktasına kadar deniz taşımacılığı, konşimento ücretleri, sigorta, boşaltma ve nakliye masraflarını öder.

CFR (Masraflar ve Navlun Dahil Teslim)

Satıcı, malların belirtilen varış limanına kadar taşınması için ödeme yapar. İhracatın yapıldığı ülkede mallar gemiye yüklendiğinde alıcıya risk aktarımı. Gönderici, ihracat izni ve belirtilen limana taşıma için navlun maliyetleri dahil menşe maliyetlerinden sorumludur. Gönderici, limandan (genellikle alıcının tesisleri) nihai varış yerine teslimattan veya sigorta satın almaktan sorumlu değildir. Alıcı, satıcının sigorta yaptırmasını talep ederse, Incoterm CIF dikkate alınmalıdır. CFR yalnızca konteynerize olmayan denizyolu ve iç suyolu taşımacılığı için kullanılmalıdır; diğer tüm ulaşım türleri için CPT ile değiştirilmelidir.

CIF (Masraflar, Sigorta ve Navlun Dahil Teslim)

Incoterms 2020’de yapılan revizyonlarla, CIP teslimat yöntemiyle sağlanan sigorta teminat limiti “tüm riskler” olarak artırılarak taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça CIF ve CIP teslimat yöntemleri için farklı asgari sigorta garantileri getirildi. Buna ek olarak Incoterms 2020 kurallarına göre, taraflar satış sözleşmelerinde özel bir düzenleme yaparak her iki dağıtım yöntemi için daha yüksek veya daha düşük bir teminat limiti belirleyebilecek.

Incoterms hakkında detaylı bilgi için International Chamber of Commerce linkine tıklayabilirsiniz.

Incoterms 2020 by International Chamber of Commerce

Sanal sunucuların yönetimi ve koordinasyonu SOFT tarafından sağlanır. Standart bir yedekleme hizmeti, tüm sunucular için 4 haftalık geri dönüşümlü günlük görüntü yedeklemesi oluşturmaktadır.

Deneyimli SOFT personeli tarafından verilen yazılım danışmanlığı ve eğitimler, SOFT uygulamalarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlar.

Müşterilerimiz Yardım Masası’na telefon veya e-posta ile ulaşabilir, sorunlarını bildirerek talepte bulunabilir veya bilgi alabilir.